Oud-Hollands Genieten

Zonder op een nationalistisch trommeltje te willen slaan, presenteer ik vandaag toch graag een oer-Hollands beeld met een kooikerhond en een klomp. Het verlies van de klomp wordt betreurd. Gossa blijft niet graag alleen in huis. Dan wordt er iets gesloopt. Steevast. En vandaag brak mijn klomp.

Gossa met klomp 170209 ©2017 Huib J. Lirb

Gossa met klomp ©2017 Huib J. Lirb

Wie dit leest is spekkoper!

Een nieuwe iPhone? Cool. Het publiek is altijd zeer geïnteresseerd geweest in de nieuwste telefoons. Annonce van een nieuwe telefoonaansluiting van een spekslager uit Delft in 1900.

Het publiek is altijd zeer geïnteresseerd geweest in nieuwe telefoontjes. Annonce van een nieuwe telefoonaansluiting van een spekkoper uit Delft in 1900 (Delftse Courant 20 juni 1900)

(KB, Delftse Courant 20 juni 1900)

Volg de beleefde aanbeveling op en word spekkoper!

“Badmeester, word ik al bruin?”

“Badmeester, word ik al bruin?” Dat ligt eraan. Heeft u wel genoeg frisse lucht genoten?

"Badmeester, word ik al bruin?"  Marina di Bibbona, September 2016

Goed insmeren, Marina di Bibbona, Toscana, September 2016 ©2016 Huib J. Lirb

Tip voor mijn vrienden die weer, net als ik, een hele winter door zullen moeten komen. Vergeet de zon. Geniet van de frisse winterlucht en ge zult u kunnen verheugen over een mooie bruining.

“Dat men te letten hebben op het verschil der couleur van den bruinen landman, die in de zuivere buitenlucht verkeert, en van den bleeken stadbewooner, die binnen de muuren eene onzuiverer lucht inademt, terwyl hy, die in de gevangenis opgesloten is, nog bleeker aanzien verkrygt. Ik ontken hiermede echter niet den invloed, die de zonneschijn op de huid veroorzaakt, en die zich des zomers op veele menschen duidelijk laat zien, maar die ook des winters weder verdwynt en dus onbestendig is. Geen wonder derhalven, dat de Geneeskunst voor zwakke tedere gestellen het buitenverblyf boven het stadsleven aanpryst, en de kragten des lichaam door den invloed der lucht alleen doet wederkeeren; maar dit leerde ons de ondervinding, vóór dat wy het konden verklaaren.” (Anon., Algemeen magazyn, van wetenschap, konst en smaak, Vde Deel, IIde Stuk. D’Erven P. Meijer en G. Warnars: Amsterdam 1791, Koninklijke Bibliotheek, online geraadpleegd in PDF via Delpher, 912).

Die verklaring had de auteur van het encyclopedisch werk van 1791 gevonden in de scheikunde, in de overtuiging dat de “bruinwording” het effect is van de “loslaating der koolstof in de huid” tengevolge van de vlootstelling aan zuivere lucht, die nu eenmaal het meest aanwezig is in de warmste landen!  (ibidem, 911).

“Ma che bella abbronzatura che c’hai!”

CO2 Wingprint

CO2 Wingprint. Of: “Nederland van onderen”. Of: “het loof zal ons moeten redden”. Of: “Houd je mond dicht als je naar boven kijkt.” Of: “Waar komt die herrie vandaan?” Of: “Fijne vakantie toegewenst!”

 Vliegtuig boven Amsterdamse Bos ©2016 Huib J. Lirb

Vliegtuig boven het Amsterdamse Bos ©2016 Huib J. Lirb

Ja, die laatste is het leukste. Fijne vakantie toegewenst iedereen!

Kooikerhond te water gelaten

Gos is voor het eerst te water gegaan, achter de eenden aan. ©2016 Huib J. Lirb

Gos (Gossa) is voor het eerst te water gegaan, achter de eenden aan. Na een paar slagen in de rondte te hebben gedaan, klampte ze zich vast aan de hoge oever die met grote stenen platen was afgedekt. Ze kon er niet zelf meer uitkomen. Haar redder – ondergetekende – zat daarna onder de stront van alle watervogels. Dat is lekker thuiskomen. Wist ze dan niet dat kooikerhondjes de eenden juist moeten lokken, met hun grappige staart, en ze niet moeten opjagen?  Het is waar dat er aanwijzingen zijn, uit 1582, 1678 en 1830, dat kooikerhondjes ook in de eendenkooi konden blijken te zwemmen, in het open water voor de vangpijp (A. Verstraeten e.a., Eendenkooien in Vlaanderen en Nederland en 7 andere Europese landen Lokeren 2011, 79), maar alweer geldt daarbij de mogelijkheid dat ze dat deden eerder om de nieuwsgierigheid van eenden op te wekken dan om ze de pijp in (en uit) te jagen.

Camcorder in cassatie

De DVX200 is vandaag in cassatie voorgelegd aan de Hoge Raad. Tijdens de behandeling van de zaak zijn statieven gebruikt, is de de kwestie van meerdere kanten belicht en zijn ook de Sennheisers en Beyer Dynamics gehoord. De DVX200 werd bijgestaan door de FZ1000 en de GH3. Laten we hopen dat de zaak spoedig met goed gevolg kan blijken te worden afgerond.

DVX200 bij de Hoge Raad na afloop van de opnames. ©2016 Huib J. Lirb

DVX200 bij de Hoge Raad na afloop van de opnames. ©2016 Huib J. Lirb

 

Zondagsrust

Stilbeeld van een DVX200 opname. Materieel staat stil in depot langs de Schipholweg op de zondagmiddag (29 mei 2016). Context is omlegging A9 bij Badhoevedorp. ©2016 Huib J. Lirb

Stilbeeld van een DVX200 opname. Materieel staat stil in depot langs de Schipholweg op de zondagmiddag (29 mei 2016). Context is omlegging A9 bij Badhoevedorp. ©2016 Huib J. Lirb