De Koningsgracht.

Singel in Schenk 1661-1715 1000px P1060802
“100 Afbeeldinge der voornaamste Gebouwen van Amsterdam door Petrus Schenk 1661-1715”,
nr. 87, “De Hand- en Voetboogsdoelen, op de Cingel nevens de Vergaderplaats van de West-Indische Maatschappij”.
Facsimile uitgave 1970 in eigen collectie Luepp. 
Rick ten Have (D66) wil onze Singel aan Willem Alexander geven. Het is een onzalig idee. Het voorstel blijkt, niet op het eerste gezicht maar bij nader inzien, inderdaad aan te sluiten bij een historisch precedent. Want we zullen zien dat het Singel ooit, in de 17e eeuw, inderdaad al een tijdje de “Koningsgracht” heeft geheten. Maar we zullen ook zien dat die naam bij de Amsterdammers niet gewaardeerd genoeg was om te worden gehandhaafd. Dat blijkt natuurlijk sowieso al uit het feit dat ze in onbruik is geraakt. Ik meen dat de verwerping door de Amsterdamse stadsbevolking van de naam “Koningsgracht” ten gunste van de “Singel” wellicht meer van betekenis is dan de formele naamgeving aan het begin van de 17e eeuw zelf. Lees verder