De Meivliegers. Een gevreesde machine: de Fokker G1 Jachtkruiser. Verteld door Ed Beekman.

“Nederland bouwt puike vliegtuigen!”

Jaarlijks gedenk ik de mensen die Nederland in de Meidagen van 1940 zo hard en moedig hebben verdedigd tegen de brute overval van Nazi Duitsland door er weer opnieuw over te lezen. Ook deze weken heb ik dat weer gedaan. Nu heb ik ook een oude video van mij opgedoken over de Meivliegers en de lotgevallen van de Fokker G1 jachtkruisers en die verrijkt met nieuwe archiefbeelden. Dat kon en wilde ik doen omdat het gebruik van het materiaal van het NIMH, om te te gedenken en informeren, tegenwoordig in veel gevallen is toegestaan zonder licentie-betalingen. De oorspronkelijke video bevatte alleen maar beeldmateriaal dat ik zelf antiquarisch had aangekocht (en waarop voor zover ik weet verder geen auteursrechten golden) – er staat steeds veel tekst in beeld omdat dat vereist is voor het gebruiksrecht. Een oud monnikenwerkje is aldus “geheractualiseerd”, zogezegd.

Ter ere dus aan de mensen die in de meidagen van 1940 hun leven hebben gegeven om hun naasten te beschermen.

Bekijk de video hier.

Voorletters R.A.F.

Bericht in het Britse tijdschrift Flight van 6 december 1945, p. 601.

Dutch Faith in the R.A.F.

A DUTCH woman, whose son was born on the night of June 11th, 1941, when R.A.F. bombs were falling on a German target so near her home that “everything was shaking and shivering” had the child christened Ronald Adrianus Frans so that his initials should be R.A.F. This, she said in a recent letter to the Air Ministry, was because of the faith she and her husband had in ultimate British victory, and she wanted her boy to have a ” call name” to be proud of. In the letter she asks if, perhaps, the Air Ministry could surprise her little boy, now 4 1/2 years old, with a souvenir — “for instance, a model of one of your bombers.” Apparently even Air Ministry officials have hearts, for we are happy to relate that the little Dutch boy is to have his model of an R.A.F. bomber.