Verzoek om advies aan het Internationaal Gerechtshof over de wettelijke gevolgen van de voortdurende bezetting van Palestijnse gebieden door Israel

Gisteren was de eerste zittingsdag van de behandeling van het verzoek tot de levering van een “advisory opinion” van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, het “International Court of Justice” (ICJ), over de “Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem”. De eerste dag bood ons de presentaties van de delegatie die namens de Palestijnse Staat het woord voerde. Alle sprekers zijn uiteraard de moeite waard om te beluister. Maar ik licht er nu ééntje uit.
.
Een vooraanstaand expert in internationaal recht, Mr Paul Reichler, demonstreert, in de woorden van Riad Malki, “Minister for Foreign Affairs and Expatriates of the State of Palestine” en hoofd van de delegatie in dit proces, “the illegality of Israel’s prolonged occupation, because its annexation of Palestinian territory, including through widespread colonization, is intended to be permanent, in violation of the prohibition of the acquisition of territory by force.”
.

Om een inleidend stukje van Reichler’s betoog te citeren: “Mr President, what makes Israel’s ongoing occupation of the Palestinian territory unlawful is precisely its permanent character, and what demonstrates its permanence are: (i) Israel’s de jure and de facto annexation of Jerusalem and the West Bank; (ii) its claims of sovereignty over these areas, which it refers to by their biblical names, Judea and Samaria, and considers integral parts of the State of Israel; (iii) its establishment of hundreds of permanent Israeli settlements, with over 700,000 Israeli settlers, who have been promised by successive Israeli governments that they will never be removed; and (iv) the multitude of official statements and documents that openly declare Israel’s intention to incorporate all of the occupied territory east of the Green Line into the State of Israel as a permanent part of a single Jewish State extending from the Jordan River to the Mediterranean Sea.” (p. 62 van de transcriptie https://www.icj-cij.org/…/186-20240219-ora-01-00-bi.pdf_ (Mijn vette letters –– zie eindnoot).

Paul Reichler, dus, over de illegaliteit van de voortdurende bezetting van Palestijnse gebieden door Israel, die in feite neerkomt op de annexatie van territorium, doelgericht en openlijk intentioneel verklaard, met bijbehorende repressie, verdrijving, diefstal, moord etc. en natuurlijk de bewerkstelliging van een onherroepelijke demografische transformatie in wat alleen maar kan worden gezien als een permanente koloniale onderneming. In de video van UNWebvideo (https://www.icj-cij.org/multimedia/203577) op TC 0.40.25 tot 1.24.27; mee te lezen in transcriptie (https://www.icj-cij.org/…/186-20240219-ora-01-00-bi.pdf) op pp 61-76.

.

Het is helaas gebruikelijk geworden, in de alledaagse labbekak, om “advisory opinions” van het ICJ gemakkelijk af te wimpelen als irrelevant omdat ze “niet-bindend” zijn, maar dat is onterecht en ook het is ook zeer hachelijk. Hachelijk omdat dit misprijzen altijd de belangen dient van de partijen die gebaat zijn bij de status quo. En tegen die belangen wordt nu juist gerechtigheid geëist. Het is, zoals gezegd, ook onterecht: een “advisory opinion” van het ICJ stelt voor ieder probleem dat op de agenda staat de juridische en conceptuele kaders vast opdat toekomstige beoordelingen, onderhandelingen en besluiten duidelijk kunnen worden gerelateerd aan het geldend internationaal recht (Zie https://www.icj-cij.org/advisory-jurisdiction). Zo’n advies geeft geïnformeerd, bestudeerd en getoetste richting aan een juridisch probleem. Dat is geen klein bier. Het potentieel effectieve belang van “advisory opinions” van het ICJ is overigens ook tijdens de zitting van gisteren gedemonstreerd door de 2e spreker, Andreas Zimmermann. En zelfs Malcolm Shaw, NOTA BENE de advocaat van de staat Israel in de zaak van Zuid-Africa versus Israel van vorige maand waarin het risico dat Israel zich schuldig maakt aan genocide in Gaza “plausibel” is beoordeeld, concludeerde in de bespreking van het ICJ in zijn handboek over internationaal recht: “The importance of advisory opinions delivered by the court is […] not to be underestimated” (Malcolm N. Shaw, International Law. Eighth Edition. Cambridge University Press 2017, p. 847).

Het pleidooi van Philippe Sands, in dezelfde zitting van 19 februari, geeft goed aan hoe groot het juridisch gewicht is –– kan zijn –– van een ICJ Advisory Opinion. Volgend fragment is deel van een antwoord op de vraag of de verklaring van een advies niet in de weg zou kunnen zitten van toekomstige onderhandelingen, zoals tegenstanders (er is nu even geen “wederpartij”) plegen te beweren. Philippe Sands: “the function of this Court, of these judges, of you, is to state the law: to spell out the legal rights and obligations that will allow a just solution in the future, in conformity with international law. The political context is totally irrelevant. The legal questions in Namibia, in the Wall case, in the Chagos case, all had a political context186, but the Court did not blink. It has never shied away from drawing the consequences of the right to self-determination187. In Chagos and in Namibia, the Advisory Opinions have been significant and positive in their outcomes and effects. By identifying the applicable legal principles, and then applying them to the facts, the Court performs a most significant, uniquely significant role, for protagonists and for the international community as a whole. With great respect to my friends from the United States and Britain, it is the very opposite of what they have written: the function of this Court, in interpreting and applying the right of self-determination of the Palestinian people, can only assist in a solution based on the law, by setting out the parameters required by the law to resolve the matter. A forthright advisory opinion from this Court makes a resolution more likely, not less likely.” (voornoemde transcriptie p. 95, met verwijzingen naar de zaken Chagos, de “Apartheids” Scheidingsmuur en Namibië in de loop van zijn betoog).

.
Het negeren van (niet-bindende) oordelen in “advisory opinions” kan op den duur ernstige gevolgen hebben voor het aanzien van een staat én zijn verklaarde medestanders zeker als er naderhand besluiten zullen zijn genomen over daadwerkelijk “bewezen” geachte schendingen en misdaden. Een Advisory Opinion kan dus op die manier het risico op stilzwijgende medeplichtigheid verkleinen. In dat licht is het ook zo prachtig dat Reichler aanleiding heeft gevonden om zijn betoog af te ronden met een citaat van Mahmoud Darwish, de Palestijnse dichter des vaderland (vóór althans of mét de onlangs vermoorde Refaat Alareer): “Mr President, the proverbial ball is now in your court. The General Assembly has asked you the critical questions. It is now your responsibility to answer them. Silence is not an option. As the immortal Palestinian poet, Mahmoud Darwish, wrote: “In silence we become accomplices.” But, he assured us, when we speak: “Every word has the power to change the world.” ” (voornoemde transcriptie, p. 75).
.
XXXXXXXXXXXXX
.

Eindnoot: de verwoording van dit Zionistische streven met de formule “from the river to the sea” is lang geleden ook al gesteld in het handvest van de Likoed Partij.
“The Right of the Jewish People to the Land of Israel (Eretz Israel). (a.) The right of the Jewish people to the land of Israel is eternal and indisputable and is linked with the right to security and peace; therefore, Judea and Samaria will not be handed to any foreign administration; between the Sea and the Jordan there will only be Israeli sovereignty. (b.) A plan which relinquishes parts of western Eretz Israel, undermines our right to the country, unavoidably leads to the establishment of a “Palestinian State,” jeopardizes the security of the Jewish population, endangers the existence of the State of Israel. and frustrates any prospect of peace.” (https://www.jewishvirtuallibrary.org/original-party-platform-of-the-likud-party). Het wordt door Likoed leden nog steeds herhaald, zoals hier: “I want it to be clear that I do not recognise national rights of Palestinians in the Land of Israel. I recognise their human rights and their individual rights, and also their individual political rights — but between the sea and the Jordan there is room for one state, a Jewish state”. (Tzipi Hotovely, Lid van de Knesset voor de Likoed partij, sprekend in 2010 en geciteerd in Leila Farsakh, “The One-State Solution and the Israeli-Palestinian Conflict- Palestinian Challenges and Prospects”, Middle East Journal, Vol. 65, No. 1, Winter 2011, pp. 55-71, op p. 61). Er zijn Zionisten die nog verder gaan dan de Likud: Daniella Weiss, de aanvoerder van een prominente kolonisten-beweging, blijft volhouden dat het land dat door haar god aan het volk van Israel zou zijn beloofd, haar Eretz Yisrael, zich uitstrekt van de rivier de Eufraat tot de rivier de Nijl. (Isaac Chotiner, The Extreme Ambitions of West Bank Settlers. A Leader of the Settlement Movement on Expanding Into Gaza, and her Vision for the Jewish State”, The New Yorker, 11 November 2023: https://www.newyorker.com/news/q-and-a/the-extreme-ambitions-of-west-bank-settlers).

Dries van Agt is overleden (1931-2024). Pleitbezorger van de Palestijnse zaak.

Dries van Agt is overleden (1931-2024). Human Rights Defender. Oprichter van The Rights Forum. Pleitbezorger van de Palestijnse zaak. Voorvechter van het Internationaal Recht. Ik citeer hier, eerbiedig, een van de open brieven die hij in de afgelopen decennia heeft geschreven aan bewindslieden en parlementariërs ter herinnering aan hun verantwoordelijkheid voor de bevordering van de naleving van internationaal recht inzake de onderdrukking van de Palestijnen door Israel.  Deze brief dateert van 2009. Israel had rond de jaarwisseling van 2008 en 2009 net weer een vernietigende massa-aanval op Gaza uitgevoerd, een terugkerend ritueel van “grasmaaien”, in dat specifieke geval onder de naam Operation Cast Lead. De toenmalige regering was het kabinet-Balkenende IV.
.
J’accuse. Ik verwijt u, regering en parlement van Nederland, dat u in meerderheid voor de noodkreten van het Rode Kruis en zoveel anderen doof blijft. De staat Israël is al jarenlang de bullebak van het Midden Oosten, maar u houdt niet op deze staat, die zich dikwijls als een rottweiler gedraagt […], te knuffelen als een teddybeer.
      In het land dat u bestuurt heeft Hugo de Groot de grondslag gelegd van het volkenrecht en in onze politieke hoofdstad zijn de belangrijkste instituten van dat recht gevestigd. Maar in plaats van dit recht in zijn moeizame ontwikkeling te bevorderen draagt u aan de teloorgang ervan bij door de staat Israël, die volhardt in het schenden van dat recht, steeds te pardonneren. Binnen de Europese Unie blijft u die staat door dik en dun in bescherming nemen.
       Het is al vijf jaar geleden [9 juli 2004] dat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in veroordelende taal sprak over de scheidingsmuur en de nederzettingen. U hebt gefaald in het vervullen van uw plicht aan die uitspraak consequenties te verbinden. Het is mede aan uw nalatigheid te wijten dat deze wederrechtelijke bouwprojecten sindsdien zijn voortgezet. Het huidige kabinet heeft zich – hulde en lof hiervoor – gepresenteerd als activist voor de rechten van de mens, maar u laat de Palestijnen verkommeren.
        Het is prijzenswaardig dat Nederland flink meedoet aan de hulpverlening ten behoeve van dit volk in nood. Maar het is beschamend dat u uw stem niet in verontwaardiging verheft tegen de niet-aflatende wurging van de bevolking van Gaza. Voormalig president Carter, onlangs opnieuw op bezoek in dat land van onheil, zei daar: ‘Het is tragisch dat de internationale gemeenschap de noodkreten grotendeels negeert, terwijl de bewoners van Gaza meer als dieren dan als mensen worden behandeld’.
       Excellenties en hoogmogenden, hoeders van Nederland, terecht voert u het behoud van sociale rechtvaardigheid in een periode van crisis hoog in uw vaandel. Maar daar u lid bent van de internationale gemeenschap gaat mateloos onrecht buiten onze grenzen u ook aan. De crisis die de bezette Palestijnse gebieden, bovenal Gaza, teistert, heeft catastrofale proporties. De veerboot naar de toekomst waarop de Palestijnen zich bevinden is zinkende. Het is uw ereplicht te doen wat in uw vermogen ligt om deze mensen te redden.”
.
Dries van Agt, “Open brief aan regering en parlement” in: id., Een schreeuw om recht. De tragedie van het Palestijnse volk, De Bezige Bij: Amsterdam 2009, 327-328)
.
Voor enkele van zijn andere brieven, ook aan premier Rutte van 15 juli 2014, zie https://rightsforum.org/…/brief-van-oud-premier-dries…/