Changing the conversation: “de vermoorde onschuld” gespeeld door Lenny Kuhr.

De Nederlandse Tweede Kamer krijgt al veel te lang werkelijk niks meer voor elkaar, behalve dan nu zo’n obligate verklaring tegen “jodenhaat” (https://nos.nl/artikel/2514263-kamer-sta-op-tegen-jodenhaat). Een lopende zaak die tot nu toe al tot meer dan 30.000 doden heeft geleid brengt de gelederen hier niet in beweging, maar dat doet wél het ongemak dat –– zonder fatale gevolgen (gelukkig) –– door gefrustreerde protesteerders is veroorzaakt bij Lenny Kuhr, die openlijk verklaart dat ze Israël steunt (zie noot) waar haar kinderen klaarblijkelijk hebben gekozen om structureel deel te nemen aan het verdringingskolonialisme en waar haar kleinkinderen nu in het bezettingsleger dienen. Toegegeven, een zo direct op een persoon gerichte actie vind ik zelf ook niet gelukkig of zelfs kies (maar zie noot: de artieste is niet onschuldig aan de polarisatie). Maar om daar nu in de Tweede Kamer zo’n toestand van te maken…. “Talk about «changing the conversation»!” Waarom gaat het gesprek niet om de slinkse pogingen van de Nederlandse Staat om de uitspraken van de rechter te omzeilen? Waarom wordt de medeplichtigheid van Nederland aan de gaande Genocide niet “kamerbreed” aangeklaagd? Ik zou willen dat er meer oog was voor proportie.
Zo zouden de parlementariërs ook het volgende actuele rapport van Francesca Albanese kunnen lezen en bespreken.
“Anatomy of a Genocide. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967”, Francesca Albanese, 25 March 2024 (A/HRC/55/73)
Noot over “de vermoorde onschuld” gespeeld door Lenny Kuhr. Lenny Kuhr heeft eerder zelf gekozen voor een zionistische ramkoers toen ze in het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 10 december 2023 de pro-Palestina (en pro-Internationaal Recht) demonstranten afserveerde als gevaarlijke antisemieten.  “Hier lopen de onwetende en de – bewust of onbewust – kwaadwillende Nederlanders achter de vlag van dit monster aan.” Die vlag is evenwel gewoon de internationaal geldende Palestijnse vlag die ook door Israel zelf officieel is erkend. Dat monster dat ze bedoelde is de extremistische Islam van Iran en Hamas: “De intentie van de extremistische islam is onze vrijheid af te nemen in ruil voor hun levensgevaarlijke, bloeddorstige geloof. Bedenk je, wees beducht. Hoed je voor haat en vooral als die haat als projectiel wordt afgeschoten naar de ‘eeuwige boosdoener’. Hoed je voor antisemitisme en racisme. Laat het niet toe!” (Lenny Kuhr, “Hoed je voor haat”, NIW 10 december 2023 (https://niw.nl/hoed-je-voor-haat/)
       Tja, over dat racisme hebben de critici van Israel nog wel een boekje open te doen: Israel is immers de enige natiestaat ter wereld die de exclusieve ethnisch-religieuze identiteit wettelijk heeft vastgelegd als de basis voor volledige deelname met alle burgerlijke en politieke privileges (Israel’s Basiswet van 2018) (https://rightsforum.org/israel-definieert-zich-als…/).

Ik merk tenslotte op dat mevrouw Kuhr de leus “From the river to the sea… etc”  in haar opiniestuk heel voorspelbaar ook meteen heeft uitgelegd als een oproep tot de vernietiging van het Joodse volk in Israel. Zoals ze het heeft gesteld: “Negentig jaar geleden liepen massa’s achter de vlag aan van ‘Heil Hitler’, de nazivlag. Vandaag is het de Palestijnse vlag met de leuze ‘From the river to the sea’. Dood aan Israël, dood aan alle Joden.” (https://niw.nl/hoed-je-voor-haat/).
Ik heb elders reeds uitgebreid verwezen naar de uitleg van  deze leus, te weten als uiting van de wens om in de geografische ruimte tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse zee vrijheid en gelijkheid voor álle inwoners gegarandeerd te zien. Het is een leus tégen de apartheid en tegen de bezetting. Het is bovendien een echo van de Bijbelse aanspraak op het beloofde land voor uitsluitend het Joodse volk in diezelfde geografische ruimte (o.a. Genesis 15:18-21; Jozua 1:4; Psalmen 72:8, maar dan wel vanaf de rivier de Eufraat) die terecht is gekomen in het manifest van de Likoed partij van 1977.

Uitweiding. De verwoording van dit Zionistische streven met de formule “from the river to the sea” is lang geleden ook al gesteld in het handvest van de Likoed Partij. “The Right of the Jewish People to the Land of Israel (Eretz Israel). (a.) The right of the Jewish people to the land of Israel is eternal and indisputable and is linked with the right to security and peace; therefore, Judea and Samaria will not be handed to any foreign administration; between the Sea and the Jordan there will only be Israeli sovereignty. (b.) A plan which relinquishes parts of western Eretz Israel, undermines our right to the country, unavoidably leads to the establishment of a “Palestinian State,” jeopardizes the security of the Jewish population, endangers the existence of the State of Israel. and frustrates any prospect of peace.” (https://www.jewishvirtuallibrary.org/original-party-platform-of-the-likud-party). Het wordt door Likoed leden nog steeds herhaald, zoals hier: “I want it to be clear that I do not recognise national rights of Palestinians in the Land of Israel. I recognise their human rights and their individual rights, and also their individual political rights — but between the sea and the Jordan there is room for one state, a Jewish state”. (Tzipi Hotovely, Lid van de Knesset voor de Likoed partij, sprekend in 2010 en geciteerd in Leila Farsakh, “The One-State Solution and the Israeli-Palestinian Conflict- Palestinian Challenges and Prospects”, Middle East Journal, Vol. 65, No. 1, Winter 2011, pp. 55-71, op p. 61). Er zijn Zionisten die nog verder gaan dan de Likud: Daniella Weiss, de aanvoerder van een prominente kolonisten-beweging, blijft volhouden dat het land dat door haar god aan het volk van Israel zou zijn beloofd, haar Eretz Yisrael, zich uitstrekt van de rivier de Eufraat tot de rivier de Nijl.

Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer van  26 maart 2024 vroeg de parlementariër Van Zanten van BBB aan de staatssecretaris Cultuur en Media, mevrouw Gräper-van Koolwijk om maatregelen tegen het in haar ogen toenemen van jodenhaat in Nederland algemeen, en dan nu in de cultuursector in het bijzonder: “Onlangs nam de Kamer een motie aan die het mogelijk maakt op te treden tegen de omstreden leus «From the river to the sea». Wanneer wordt deze motie ten uitvoer gebracht? Kan de staatssecretaris gezien de urgentie deze kwesties komende donderdag bespreken in de ministerraad?” (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2023-2024/56). Die motie is inderdaad aangenomen door het huidige parlement maar wel NADAT de Nederlandse rechter reeds had geoordeeld dat de
leus NIET strafbaar is. Daarover schreef ik op 15 maart het volgende:

 De Nederlandse rechter heeft allang geoordeeld dat de leus NIET strafbaar is, om de gestelde reden (voor de uitspraak van het Gerechtshof van Amsterdam in een Artikel 12 procedure van 15 augustus 2023 volgens welke de leus niet strafbaar is, zie https://rightsforum.org/niks-mis-met-slogan-from-the-river-to-the-sea-palestine-will-be-free-oordeelt-rechter/). Dat oordeel van de rechter is evenwel compleet genegeerd door de Tokkie-meerderheid in de Tweede Kamer –– o, gotspe! –– die dus maar net doen alsof de politici het beter weten dan de rechter (https://nos.nl/artikel/2495345-from-the-river-to-the-sea-leus-is-geweldsoproep-vindt-kamermeerderheid). Net als het kabinet. Net als de ambtenaren van Buitenlandse Zaken.

Lenny Kuhr  staat dus op het podium deze week en ze speelt “De vermoorde onschuld”. Zij is helemaal geen “slachtoffer” en zeker niet van antisemitisme. De stemming heeft ze, kortom, zelf al grondig verpest onder meer met haar stuk in het NIW. Krokodillentranen –– Hoed je voor haat inderdaad.

Voor de discussie in de Tweede kamer: Tweede Kamer, 56e vergadering, Dinsdag 26 maart 2024 (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2023-2024/56)

Het gaat gewoon om landjepik

P.S. Nu we het er toch over hebben, dit was een Facebookstukje van gisteren (26 maart 2024):

Denk eraan: het gaat gewoon om landjepik
“While there are those in Israel and the world who seek to undermine our right over the Judea and Samaria area and the country in general,” Smotrich said Friday, referring to the territory by its biblical name, “we are promoting settlement through hard work and in a strategic manner all over the country.”
Cate Brown, “Israel announces largest West Bank land seizure since 1993 during Blinken visit” , The Washington Post, March 22, 2024. (https://www.washingtonpost.com/…/israel-largest-west…/)

“The olive-tree is the glory of Palestine” (1877)

Quote van de dag: “The olive-tree is the glory of Palestine” (1877)

“At Gaza the natives say that not a single olive-tree has been planted since the Moslem conquest of the land; and indeed, traditionally, they refer the oldest of the trees in the great avenue to the time of Alexander the Great. The name Rûmi, or “Greek,” sometimes applied to the olives, appears to be connected with this tradition. It seems possible that the first statement, that olives have not been planted at Gaza since the Moslem conquest, may be true, for the tree rarely dies, but when the trunk decays, fresh stems spring from the roots, and a group of olives takes the place of a single tree. The old olives are surrounded by an army of suckers […], and these, as the parent stem decays, grow strong and tall in its room, so that the grove perpetuates itself without any trouble on the part of the owners. The olive-tree is the glory of Palestine, and one of the chief sources of wealth to the peasantry;” (Claude Reignier Conder, R.E., Officer in command of the survey expedition, Tent Work in Palestine. A Record of Discovery and Adventure, with illustrations by J. W. Whymper, Published for the Committee of the Palestine Exploration Fund, New Edition, London: Richard bentley & Son, 1877 (https://www.gutenberg.org/files/46641/46641-h/46641-h.htm)

Israel is een militaristische samenleving, volgens een aantal sociale wetenschappers in Israel en de VS

Quote van de dag: Israel is een militaristische staat (samenleving), en dan niet zozeer uit uit noodzaak als wel uit voorkeur; voor veel Israeli, zo wordt betoogd door meerdere Israelische wetenschappers, “war is the result of a deep yearning for physical heroism and the use of force.”
“Over the past three years [vanaf 2016], Israeli scholars of literature, culture, and art, together with politologists [sic.] and social scientists, have published in Hebrew more than a half-dozen books on these topics. They all share a common denominator: they view war as the primary force that has shaped Israel’s character. Moreover, these authors do not see war as a force imposed on Israel from the outside that has persisted only as a result of the intransigence of Israel’s enemies. Rather, they believe that, to a great extent, war is the result of a deep yearning for physical heroism and the use of force.
In reading these volumes, it becomes difficult to avoid a troubling comparison. While the traumatic experiences of World War II led the Japanese and German societies to stem their deeply rooted militaristic traditions, Israelis seem to have done the opposite. Israelis have turned their backs on Jewish tradition, which has traditionally maintained a spiritual view of heroism, and have adopted a physical view in its stead. Even the former psychologist of the IDF division serving in the West Bank refers to the Israeli ‘belligerent identity’.
We are no longer forbidden to utter the word ‘militarism’.”
Bron: Peri, Yoram. “Finally, Militarism Is a Legitimate Term.” Israel Studies Review, vol. 35, no. 2, 2020, pp. 122–29. JSTOR, https://www.jstor.org/stable/48736578. Accessed 22 Mar. 2024
Ofwel:

Peri, Y. (2020). Finally, Militarism Is a Legitimate Term [Review of From the Heroism of the Spirit to the Sanctification of Power: Power and Heroism in Religious Zionism between 1948 and 1968; The Security Style and the Hebrew Culture of War; Dying to Watch: War, Memory, and Television in Israel 1967–1991; Tel Aviv Was Also Once an Arab Village: The Normalization of the Territories in Israeli Discourse; The Life of War: On the Military, Revenge, Loss, and War Consciousness in Israeli Prose; Songs Through the Barrel of the Gun: Israeli Soldiers’ Folk Songs, by D. Greenblum, U. S. Cohen, D. Arev, D. Gavriely-Nuri, N. Ben-Dov, & H. Milo]. Israel Studies Review, 35(2), 122–129. https://www.jstor.org/stable/48736578

Over Yoram peri:

“Prof Emeritus (since 2020) Yoram Peri was the Abraham S. and Jack Kay Chair in Israel Studies, and Director of the Joseph and Alma Gildenhorn Institute for Israel Studies, the University of Maryland at College Park. A former political advisor to the late Prime Minister Yitzhak Rabin, founder and former head of Chaim Herzog Institute for Media, Politics and Society and professor of Political Sociology and Communication at Tel Aviv University, and former Editor-in-chief of the Israeli daily, Davar. Born in Jerusalem, he earned his B.A. and M.A. in Political Science and Sociology at the Hebrew University and his Ph.D. from the London School of Economics. ” (https://jewishstudies.umd.edu/directory/yoram-peri)

Rechtstatelijkheid in Nederland gecompromitteerd door wetstrijd, Islamhaat en Rutte’s carrierejacht

Rolinde Hoorntje, “Kabinet zoekt na verbod naar andere wegen voor leveren F-35-onderdelen aan Israël”NOS Nieuws online, 14 maart 2024.

https://nos.nl/artikel/2512809-kabinet-zoekt-na-verbod-naar-andere-wegen-voor-leveren-f-35-onderdelen-aan-israel

Dit demissionaire kabinet is vastbesloten om Israel te blijven steunen in de realisatie van de door het Internationaal Gerechtshof “plausibel” verklaarde genocide. Daarmee schendt Nederland de “order” van het ICJ. Maar Nederland heeft ook schijt aan de eigen rechter: “Een maand geleden bepaalde het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep dat de Staat “iedere (feitelijke) uitvoer en doorvoer van F-35-onderdelen met eindbestemming Israël” moet staken, omdat er een duidelijk risico bestaat dat er ernstige schendingen van het humanitaire oorlogsrecht worden gepleegd in de Gazastrook.” (https://www.volkskrant.nl/buitenland/uitspraak-over-levering-f-35-onderdelen-kan-kentering-inluiden-in-europese-houding-tegenover-israel~b25b0bc5/) Inmiddels gaat de Staat in cassatie én zoekt dus naar alternatieve sluipwegen van doorvoer. (Verwijzingen: voornoemd artikel; en interview met redacteur Rolinde Hoorntje en hoogleraar transnationaal recht Galina Cornelisse bij Radio1 Journaal van 15 maart 2024, https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-radio-1-journaal/782f033e-15c7-46e3-ab67-af49518dfa74/2024-03-15-kabinet-zoekt-na-verbod-naar-andere-wegen-voor-leveren-f-35-onderdelen-aan-israel). 

      De inspanningen gaan regelrecht in TEGEN de geest van de uitspraak van de rechter. Er is daar in die burelen dus geen morele ruggegraat. Geen gevoel voor werkelijke rechtstatelijkheid. Het is voor de bestuurders en politici gewoon een spel. Er is zelfs een element van “wetstrijd” (Lawfare) in zoverre dat er voor wordt gezorgd dat de wederpartij geen geld meer heeft om te procederen (The Rights Forum, Oxfam/Novib en Pax Nederland moeten donateurs zoeken om het recht te doen gelden). Voor de VVD gaat het wellicht vooral om Rutte’s kandidatuur als de volgende secretaris-generaal van de NAVO te steunen. Anderen willen koste wat kost Israel blijven steunen om een plethora van drogredenen. 

       Intussen wordt in Nederland de druk opgevoerd tegen de demonstranten die pro-Palestina zijn of, anders gezegd, pro-Internationaal Recht. Bijvoorbeeld door net te doen alsof het antisemitisme (strikt genomen wordt daarmee jodenhaat bedoeld; Arabieren zijn immers ook Semieten) sinds october vorig jaar de pan uitrijst tot gevaarlijke niveau’s. Maar er is in Nederland geen geval van geweldpleging gebeurd –– gelukkig maar. Ja, er is een 14-jarige jongen in Middelburg geweest die een hakenkruis op de gevel van een synagoge had geschilderd –– fout, onzalig, maar ook weer niet te vergelijken met de moord op 30.000+ burgers in Gaza (namelijk met de vermisten onder het puin in schatting meegerekend). Wat eigenlijk alleen opvalt is het zelf-opgeworpen gevoel van onbehagen dat automatisch wordt vertaald in daadwerkelijke dreiging (https://www.ncab.nl/actueel/nieuws/2024/2/7/aantal-meldingen-van-antisemitisme-afgelopen-jaar-verdubbeld). 

       En er wordt nog steeds regelmatig de leus “From the River to the sea, Palestine will be free” gehekeld als was dat een oproep tot een theoretische genocide op Israeli die haaks staat op de actuele genocide op Palestijnen. Maar die uitspraak betekent dat helemaal niet: het is een oproep tot gelijkwaardigheid in alle opzichten in het gehele gebied dat, laten we wel wezen, door de Israeli zélf wordt geclaimd tot exclusief Joods Apartheidsgebied (vanaf het Oud-Testament tot in het Manifest van de Likoed partij en de herhaaldelijk geuite intenties van de kolonistenorganisaties zoals die van de duivelse Daniella Weiss).(Zie Eindnoot). 

       De Nederlandse rechter heeft allang geoordeeld dat de leus NIET strafbaar is, om de gestelde reden (voor de uitspraak van het Gerechtshof van Amsterdam in een Artikel 12 procedure van 15 augustus 2023 volgens welke de leus niet strafbaar is, zie https://rightsforum.org/niks-mis-met-slogan-from-the-river-to-the-sea-palestine-will-be-free-oordeelt-rechter/). Dat oordeel van de rechter is evenwel compleet genegeerd door de Tokkie-meerderheid in de Tweede Kamer –– o, gotspe! –– die dus maar net doen alsof de politici het beter weten dan de rechter (https://nos.nl/artikel/2495345-from-the-river-to-the-sea-leus-is-geweldsoproep-vindt-kamermeerderheid). Net als het kabinet. Net als de ambtenaren van Buitenlandse Zaken.

     En net als de VVD-er van den Burg die op het vragenuurtje deze week zomaar uit de lucht heeft gegrepen dat er “kankerjood” en “Juden Raus” zou zijn geroepen door demonstranten tijdens de protesten tegen de ceremoniële functie met de door het ICJ reeds aangemerkte oorlogsmisdadiger Herzog. Dat was een leugen –– hij verzon het gewoon, wellicht de argumentatie van de “holocaust-industrie” gedocumenteerd door Finkelstein, van Agt, Feuerlicht, Hixson, Maerscheimer e.v.a. indachtig, zoals vandaag ook lijkt te zijn bevestigd in de brief van de burgemeester van Amsterdam aan de Raad. “Tijdens de opening van het Nationaal Holocaustmuseum zondag zijn «geen strafbare uitingen geconstateerd», schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad. «De afgelopen dagen is gesteld dat er bijvoorbeeld ‘Juden raus’ en kankerjoden is geroepen», schrijft Halsema. » Dat is op de dag zelf, en ook achteraf nog niet geconstateerd.»” (https://nieuws.nl/algemeen/20240314/halsema-geen-strafbare-uitingen-bij-opening-holocaustmuseum/).

      Van den Burg heeft met zijn fantasievolle beweringen in onze Tweede kamer het gedrag van Biden herhaald toen die valselijk beweerde 40 onthoofde baby’s op foto’s te hebben gezien. De schade is berokkend. Van den Burg’s vileine aantijgingen worden gretig geaccepteerd in de gelederen van in ieder geval de PVV. 

       Wilders heeft in verkiezingstijd vaak geroeptoeterd dat er met “Hamas” vlaggen zou zijn gezwaaid tijdens de grote Pro-Palestina demonstraties. Volgens Wouter de Winther van De Telegraaf heeft Wilders in ieder geval van het misverstand geprofiteerd. “Hij blijft heel erg hameren op migratie,” aldus de Winther op 23 november 2023 bij Goedemorgen Nederland, “maar ook op de onzekerheid die mensen voelen nadat zij opeens grote demonstraties zien waar ook met Hamasvlaggen werden gezwaaid. In Nederland hielden we niet voor mogelijk dat Joodse scholen opeens dicht moesten blijven, omdat er gevreesd werd voor de veiligheid. Dat sentiment is gaan knagen aan mensen, zeker de afgelopen weken.” (“Nederlanders stemden ook op Wilders vanwege Hamasvlaggen bij pro-Palestina-demonstraties, denkt Wouter de Winther: ‘Het is aan mensen gaan knagen’”, https://wnl.tv/2023/11/23/nederlanders-stemden-ook-op-wilders-vanwege-hamasvlaggen-bij-pro-palestina-demonstraties-denkt-wouter-de-winther-het-is-aan-mensen-gaan-knagen/). Maar de vlaggen in kwestie zijn, op een enkel geval op de Dam na, gewoon de officiële Palestijnse vlag die van de 1920er jaren bestaat, die op 1 december 1964 door de PLO is gepresenteerd, die vanaf 1993 zelfs door Israel is erkend en sindsdien formeel wordt gebruikt door de Palestijnse Autoriteit. Met het schot uit de heup op deze vlag wordt duidelijk aangegeven wat deze partij (zonder leden) denkt over het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk. Dergelijke misverstanden worden gebruikt om “islamofobie” verder aan te wakkeren. Ik kom daar dadelijk op terug.  

       Antisemitisme is, op zijn beurt, minder hard toegenomen dan voorgesteld, als je de valse overtredingen die door de IHRA-verklaring ter verdediging van de Staat Israel buiten beschouwing laat (voor de International Holocaust Remembrance Alliance werkdefinitie van antisemitisme is ook mijn huidige stukkie suspect, uiteraard geheel ten onrechte in mijn oordeel: https://holocaustremembrance.com/resources/working-definition-antisemitism.) Opinieleiders als Wilders stoken het vuurtje op. Afshin Ellian blijft hameren op het ten onrechte veronderstelde pact tussen de Palestijnen en Iran om het angstbeeld verder op te voeren. Onbehagen is er zeker. –– Begrijpelijk, want zo maak ik mij erg bezorgd over de afbraak van de rechtstatelijkheid in Nederland en de de teloorgang van het Internationaal Recht ten gevolge van de straffeloosheid van Israel. Maar er blijft aan eigenlijke uitingen van antisemitisme niet veel meer dan de misplaatste daad van dat gefrustreerde jochie uit Middelburg over. En de zelfopgeworpen angst rondom Joodse scholen. De gelijkschakeling van Jodendom met de Staat Israel is verkeerd maar wordt in Nederland steeds gebruikelijker (zoals bijvoorbeeld blijkt uit de tenenkrommende televisieserie van de EO met Rob Oudkerk over antisemitisme in Nederland na october 2023)  En juist die ongebreidelde samentrekking is gevaarlijk voor alle betrokkenen. laten we vooral niet vergeten dat er in Nederland ook nog “Een Ander Joods Geluid” bestaat (Voor een toespraak van Jaap Hamburger in Amsterdam op 14 juni 2020, zie mijn video “Palestinian Lives Matter”: https://vimeo.com/manage/videos/429072335). 

        Arabierenhaat of Islamietenhaat neemt intussen echter wel enorm toe (met in ieder geval reeds meerdere slachtoffers van geweld in het buitenland). Gisteren op NPO-Radio1 stelde Ronald Sørensen, voormalig Eerste Kamerlid voor de PVV en nu actief bij Leefbaar Rotterdam, naar aanleiding van de demonstraties bij het Holocaust museum: “laten we maar eerlijk zijn. We mogen best wel eens wat kritisch zijn op die Islam. We hebben nou afgelopen zondag weer die ellende in Amsterdam gezien. Mag dat niet? Zet je dan mensen weg als je vertelt wat je daarover denkt? En Geert heeft wat dat betreft helemaal mijn steun.” (Ronald Sørensen bij “Dit is de Dag”, EO, met Tijs van den Brink: https://www.nporadio1.nl/fragmenten/dit-is-de-dag/9f0155a6-bdf3-4746-a2b1-6221988e0b7c/2024-03-14-geert-wilders-wordt-geen-premier-is-dat-terecht). U ziet, islamofobie zal beslist nog doorwerken in het aankomende Tokkiekabinet dat geleid zal worden door politici die aantoonbaar weinig ophebben met de rechtstatelijkheid en vooral niet met de Islam. “Minder Marokkanen, dan zorgen we daarvoor”, zei Wilders en daar heeft hij nooit spijt van gehad. Toen de Fractievoorzitter van DENK, van Baarle, deze week aan de interruptiemicrofoon Herzog kwalificeerde als oorlogsmisdadiger en verwees naar de genocide die momenteel gaande is, werd hij door de voorzitter van het parlement onderbroken omdat hij te ver zou zijn gegaan. Die kamervoorzitter, dat is die PVV-ideoloog Martin Bosma, “for crying out loud!” Van Baarle ging helemaal niet te ver want hij herhaalde gewoon wat het Internationaal Gerechtshof reeds had verklaard in hun “order” van februari. Maar omdat hij zo slordig was te verwijzen naar het ICC in plaats van het ICJ, kon de ervaren van den Burg gemakkelijk over hem heen walsen. En zo doen we dat tegenwoordig in in “gezond rechts” Nederland…..

Noten: 

Eindnoot met Israelische claims gebaseerd op het concept “From the River to The Sea ….” waartegen met de leus op pro-palestijnse demonstraties tegenwicht wordt geboden. 

Bijbelse basis van de Israelische claim in het Deuteronomische boek Jozua (vertalingen volgens  bijbel.eo.nl): “Na de dood van Mozes, de dienaar van de HEER, zei de HEER tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes: ‘Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon, en van de grote rivier, de Eufraat, met het land van de Hethieten, tot aan de Grote Zee in het westen” (Jozua  1:1-4); “Ik heb voor uw stammen door loting het land verdeeld van de volken die ik heb uitgeroeid [sic: verwijst naar “herem”]  van de Jordaan tot aan de Grote Zee in het westen; en eveneens het land van de volken die nog zijn overgebleven. Die zal de HEER, uw God, zelf voor u uit hun land verdrijven. Dan kunt u het in bezit nemen, zoals hij heeft beloofd.”(Jozua 23: 4-5).

De verwoording van het Zionistische streven tot de vestiging van een exclusief-Joodse staat met de formule “from the river to the sea” is lang geleden ook al gesteld in het handvest van de Likoed Partij van 1977. “The Right of the Jewish People to the Land of Israel (Eretz Israel). (a.) The right of the Jewish people to the land of Israel is eternal and indisputable and is linked with the right to security and peace; therefore, Judea and Samaria will not be handed to any foreign administration; between the Sea and the Jordan there will only be Israeli sovereignty. (b.) A plan which relinquishes parts of western Eretz Israel, undermines our right to the country, unavoidably leads to the establishment of a “Palestinian State,” jeopardizes the security of the Jewish population, endangers the existence of the State of Israel. and frustrates any prospect of peace.” (https://www.jewishvirtuallibrary.org/original-party-platform-of-the-likud-party).  Zie daarvoor bijv. ook “Begin is een harde nationalist”, NRC Handelsblad 18 mei 1977 (https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000026317:mpeg21:a0048).

Over de actuele houding van de kolonisten:

Isaac Chotiner, The Extreme Ambitions of West Bank Settlers. A Leader of the Settlement Movement on Expanding Into Gaza, and her Vision for the Jewish State”, The New Yorker, 11 November 2023 (https://www.newyorker.com/news/q-and-a/the-extreme-ambitions-of-west-bank-settlers).

Over de actuele houding van Israelische diplomatie: “I want it to be clear that I do not recognise national rights of Palestinians in the Land of Israel. I recognise their human rights and their individual rights, and also their individual political rights — but between the sea and the Jordan there is room for one state, a Jewish state”.  (Tzipi Hotovely, Lid van de Knesset voor de Likoed partij, sprekend in 2010 en geciteerd in Leila Farsakh, “The One-State Solution and the Israeli-Palestinian Conflict- Palestinian Challenges and Prospects”, Middle East Journal, Vol. 65, No. 1, Winter 2011, pp. 55-71, op p. 61)

Over de inzet van het concept door de staat Israel met kwalijke uitwerking: Paul Reichler, in de presentatie van de applicatie van Zuid-Afrika in de zitting van het Internationaal Gerechtshof over de “Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem” op 19 februari 2024. “Mr President, what makes Israel’s ongoing occupation of the Palestinian territory unlawful is precisely its permanent character, and what demonstrates its permanence are: (i) Israel’s de jure and de facto annexation of Jerusalem and the West Bank; (ii) its claims of sovereignty over these areas, which it refers to by their biblical names, Judea and Samaria, and considers integral parts of the State of Israel; (iii) its establishment of hundreds of permanent Israeli settlements, with over 700,000 Israeli settlers, who have been promised by successive Israeli governments that they will never be removed; and (iv) the multitude of official statements and documents that openly declare Israel’s intention to incorporate all of the occupied territory east of the Green Line into the State of Israel as a permanent part of a single Jewish State extending from the Jordan River to the Mediterranean Sea.” (https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2024/02/186-20240219-ora-01-00-bi.pdf, p. 62)

Voor kritiek zie o.m. Jonathan Cook, “How a slogan became bigger news than the murder of babies in Gaza”, Middle East Eye, 27 November 2023 (https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-war-gaza-slogan-bigger-news-murder-babies)
; Alain Alameddine, “What Exactly Do We Want from the River to the Sea?”, The Palestine Chronicle, 25 november 2023 (https://www.palestinechronicle.com/what-exactly-do-we-want-from-the-river-to-the-sea/

Het collectief geweten sussen met schepen die voor de kust van Gaza zullen blijven dobberen

En dan doet “het Westen” nu nét alsof het de Palestijnen in Gaza echt wil helpen door een schip te sturen, volgeladen met rijst (naar een plek waar geen schoon water is om het te koken, “odd choice” lijkt me) en gelukkig ook meel (waar men wel iets mee zou kunnen), in de WETENSCHAP dat dat schip net zo goed moet wachten op toestemming van de Israeli om af te meren aan een nog te bouwen pier of anders met parlevinkers te lossen en het voedsel verder te laten distribueren aan hongerende mensen zonder dat die ook zullen worden beschoten door sluipschutters en tanks. Met de afvaart van dit schip van de Amerikaanse hulporganisatie World Central Kitchen en van de Spaanse NGO Open Arms zou de Humanitaire Corridor tussen Cyprus en Gaza nu echt zijn geopend: dit is een opzichtig initiatief van de Europese Unie in samenwerking met onder meer Cyprus, de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten (‘https://www.rtlnieuws.nl/…/humanitaire-corridor-tussen…).
.
Maar wat mogen we hier nu van verwachten? Het schip zal er sowieso erg lang over doen, lezen we in de pers –– weken misschien over die 400 kilometer? Onbepaalde tijd in ieder geval. Het schip zal kunnen blijven dobberen voor de kust tot de rijst een ons weegt. Of de goederen komen inderdaad aan land in depot in Israelische bewaring –– en dan? Het probleem is immers helemaal niet logistiek van aard. Noch is het financieel. Er staan al genoeg hulpgoederen klaar in de stuw bij de toegangen die door de israeli worden geblokkeerd of in ieder geval zwaar belemmerd. Het is alsof het schip in de rij mag staan van die duizenden vrachtwagens met hulpgoederen die door de Israeli nu al die tijd al worden tegengehouden.
.
Het vertrek van het Open Arms schip is dus vooral een zinloos gebaar dat bedoeld lijkt te zijn voor de “bühne”, als een initiatief in het kader van de grote humanitaire corridor waar Ursula von der Leyen haar naam aan verbonden heeft, met een start die precies is afgestemd op het moment dat de ramadan is begonnen. Net zo zinloos als de voedseldroppings waarbij er per vlucht nog niet eens zobveel als een vrachtwagenlading kan worden uitgeworpen. Veel van die goederen komen in zee terecht. Palestijnen die zich in de branding wagen worden beschoten. Een van de pallets heeft een paar dagen geleden vijf mensen gedood omdat de parachute niet werkte.
.
Het lijkt allemaal net alsof het westen echt wil helpen. Het zou verkeerd zijn om de hypocrisie op het conto van de eigenlijke hulporganisaties te schrijven. Hun goede gedachte wordt gewaardeerd ( “WCK aid sets sail for Gaza”, World Central Kitchen, 12 maart 2024 (https://wck.org/news/gaza-aid-boat). Maar ze worden als het ware misbruikt voor de witwasoperaties van de EU, de VS en afzonderlijke natiestaten. Het punt is immers dat ook hun vermogen om de hulpgoederen ter plaatse te krijgen en veilig te distribueren (voorbij het aanvankelijke depot!) geheel afhankelijk is van de medewerking van, uiteindelijk, de Israelische bezetter. Deze daarom vruchteloze en hypocriete inspanningen zullen te zijner tijd dan ook zeker wel worden gebruikt ter verdediging tegen de toekomstige aanklachten wegens medeplichtigheid aan Israel’s genocide op de Palestijnen.
.
Vandaag zien we dus de aftrap van een PR-campagne van Ursula van der Leyen die zonder meer medeplichtig kan worden geacht aan de genocide (de aanklachten van Clare Daly en Norman Finkelstein indachtig –– verwijzingen op navraag). Er liggen meerdere schepen van westerse natiestaten klaar om hulp te bieden en er wordt gesproken over de aanleg van installaties voor die schepen om netjes voor de kust van Gaza af te meren. Intussen zijn het toch ook meteen welkome “oefeningen” voor de betrokken militairen –– stoer hoor, zo’n re-enactment van de Berliner luchtbrug en van de voedseldroppings in mei 1945! De Nederlandse Staat doet enthousiast mee, zowel in de lucht alsook ter zee. De betrokkenen zijn al supertrots op hun loze belofte, blijkens het verslag van kapitein Henny de Boer, “Zr.Ms. Holland meert aan in Cyprus: Patrouilleschip gereed voor eventuele inzet Midden-Oosten”, Defensiekrant 46, 1 december 2023. (https://magazines.defensie.nl/defens…/2023/46/01_cyprus_46).
.
De militairen zijn lekker bezig, de NGO’s kunnen ook “bewegen” en het algemeen publiek kan zijn collectieve geweten sussen tijdens de ramadan. Intussen staan de palestijnen er alleen voor. Want al dat logistiek gedoe is zinloos zonder POLITIEKE druk op Israel.
.
Aanleiding: “WCK aid sets sail for Gaza”, World Central Kitchen, 12 maart 2024 (https://wck.org/news/gaza-aid-boat

Het oogmerk van het Zionisme 1936…. of nee: 1921

Citaat van de dag (1921)
«Er kan slechts één Nationaal Tehuis zijn in Palestina, en wel het Joodsche, en geen gelijkheid in het partnerschap tusschen Joden en Arabieren, maar een Joodsche overheersching, zoodra hun aantal voldoende is toegenomen.» (in vertaling geciteerd in “Oogmerk van het Zionisme”, Nieuwe Haarlemsche Courant, 6 december 1936)(https://nha.courant.nu/…/1936-12-06/edition/null/page/4).
Origineel citaat kwam uit het Haycraft Commission Reports, 1921, getiteld “Palestine. Disturbances in May, 1921. Reports of the Commission of Inquiry with Correspondence Relating Thereto. Presented to parliament by Command of His Majesty. October, 1921 (https://www.jewishvirtuallibrary.org/…/haycraft1.pdf)
.
Churchill zou hierover schrijven: “The Zionist Policy is best described by Dr. Eder, ex-chairman of the Zionist Executive in Palestine, when he was asked to do so by the Court of Inquiry for the Jaffa disturbances of May 1921: “There can only be one National Home in Palestine, and that a Jewish one, and no equality in the partnership between Jews and Arabs, but a Jewish predominance as soon as the number of that race are sufficiently increased.””
.
Montagu David Eder (1866-1936) was een sociaal hervormer, een medicus, psychoanalyst en vooraanstaand Zionist. Zijn uitspraak die zo exemplarisch is geworden voor het oogmerk van het zionisme is oorspronkelijk dus geciteerd in “the Reports of the Commission of Inquiry With Correspondence Relating Thereto. October 1921, Cmd. 1540, at 57 [Haycraft Commission Reports, 1921]” Aan de getuigenis van Dr Eder kon daar overigens nog worden toegevoegd: “There is no sophistry about Dr. Eder; he was quite clear that the Jews should, and the Arabs should not, have the right to bear arms, and he stated his behef that this discrimination would tend to improve Arab-Jewish relations.” (Haycraft Commission Reports, 1921, nog steeds op p. 57) (https://www.jewishvirtuallibrary.org/…/haycraft1.pdf).
.
Ik zeg het daarom nog maar eens: het begon niet op 7 october 2023, deze zogenaamde “oorlog” tegen de Palestijnse bevolking. Het begon zelfs niet met de Nakba van 1948. Het kwam ook niet eens uit de Nazi Holocaust voort –– het zionisme is van meet af aan gericht geweest op landjepik in een weloverwogen, strak geredigeerd en zorgvuldig gefinancierd project van verdringingskolonialisme dat zich heeft ontvouwd vanaf de laat 19e eeuw; dat bewust is geënt op de Bijbelse (Deuteronomische) ideologie van genocide op de minderwaardige “anderen”, en  in zijn moderne wederopleving inmiddels overheerst overheerst door de overtuiging van Europese witte suprematie; dat gebaseerd is op het handhaven van voortdurend vijandschap en militaire onderdrukking; dat doordrenkt is van racisme; dat institutioneel is verankerd in Apartheid in een ethno-religieuze nationalistische staat; dat gericht is op toekomstige imperialistische expansie; dat gelegitimeerd wordt door uitbating van het oud zeer dat is aangedaan door mede-Europeanen (en niet door de Palestijnen die er nu op worden afgerekend); en dat uiteindelijk sowieso leidt tot de verdrijving zoniet annihilatie van de inheemse bevolking van Palestina. Alle ingrediënten van dit kwaad waren volop in werking reeds lang vóór de stichting van de Staat Israel in 1948. Het kwam al tot ernstige spanningen in de 1920er jaren. Vanaf 1936 leidden die tot de Grote Arabische Opstand. Ik verwijs graag naar een Nederlands krantenartikel uit 1936 dat de aandacht vestigt op “de diepste aspiraties van het Zionisme”, te weten “de vestiging van een Joodschen staat in Palestina.” Met onder meer de volgende observatie: “Het zal echter den lezer nog meer verbazen, dat zelfs het Zionistische Jodendom van Palestina zijn fascisten heeft, zooals wel de rechtervleugel wordt aangeduid, die voor het Nationale Tehuis openlijk de geheele uitrusting opeischt, welke een staatsorganisatie met zich brengt, leger en vloot inbegrepen. Deze Joden zijn niet slechts fascisten, maar zelfs hevige militairisten.” (“Oogmerk van het Zionisme”, Nieuwe Haarlemsche Courant, 6 december 1936)(https://nha.courant.nu/…/1936-12-06/edition/null/page/4). Uit die gelederen zijn de “Founding Fathers & Mothers” van Israel voortgekomen –– Ben-Gurion, Meir, Dayan, Begin etc.
.
Ik zeg hier niks dat niet goed kan worden gerechtvaardigd. Vraag me vooral naar mijn bronnen. Algemeen gezegd: lees ter ondersteuning van bovenstaande beweringen dan gerust het recente boek van Thomas Suarez, “Palestine Hijacked: How Zionism Forged an Apartheid State from River to Sea” (Simon & Schuster 2022). Daarin wordt gedemonstreerd hoe de nieuwe staat is gebouwd op Joods terrorisme. Of zie ook Rashid Khalidi’s “The Hundred Years’ War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917-2017″(2020). Nur Masalha’s “Expulsion of the Palestinians: The Concept of ‘Transfer’ in Zionist Political Thought, 1882-1948” (1992). Of neem willekeurig welk boek van Ilan Pappé. Voor de bewering van de genocidale doctrine in Deutoronomium, inz. het boek Joshua, en de bewuste doorwerking ervan in de staat Israel, zie Rachel Havrelock, “The Joshua Generation: Israeli Occupation and the Bible” (2020). Er bestaat overigens een berg aan academische literatuur over de laatste kwestie (met het trefwoord “herem”).

Stop de genocide. Dat is een order!

Op 29 December 2023 diende de staat Zuid-Africa bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) een aanklacht in (“Application”) tegen de staat Israel op grond van de Genocide Conventie die door beide staten is ondertekend. Die conventie gebiedt alle staten om matigend of zelfs verbiedend op te treden bij “het risico van” genocide op een volk of bevolkingsgroep. Alle ondertekenaars zijn eraan gehouden zich in te spannen om dat risico te doen verdwijnen (het is een zaak “erga omnes partes”). De zaak die “iedere natiestaat aangaat” was dus aangespannen door Zuid-Africa en de zittingen vonden plaats op 11 en 12 januari. Na enig beraad verklaarde het Internationaal Gerechtshof op 26 Januari 2024 dat het risico “plausibel” was dat Israel zich inderdaad schuldig maakte aan genocide op de Palestijnen (in Gaza). De verklaring was niet vrijblijvend, zoals men in de media graag beweert zoals wanneer er wordt geteld dat de uitspraak “niet-bindend” zou zijn. Het gaat wel degelijk om een “order” waar alle staten die de Genocide Conventie hebben ondertekend zich aan te houden hebben.
Zoals de Zuid-Afrikanen de daaruit volgende verplichtingen hebben samengevat in hun brief van 12 februari 2024: “By way of an order dated 26 January 2024, the International Court of Justice (‘IO’) indicated six provisional measures against Israel (Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Order of 26 January 2024 or ‘Order’). In making the Order, the Court ruled that there «is urgency, in the sense that there is a real and imminent risk that irreparable prejudice will be caused to the rights found by the Court to be plausible, before it gives its final decision»: Such rights included the «right of the Palestinians in Gaza to be protected from acts of genocide and related prohibited acts identified in Article III» of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (‘Genocide Convention’).” (https://www.icj-cij.org/…/192-20240212-wri-01-00-en.pdf). Zuid Africa pleitte in die brief voor aanvullende maatregelen omdat Israel niet bleek te willen inbinden en de genocidale misdaden veeleer bleek op te voeren.
Het antwoord van Israel van 15 februari in overweging genomen (https://www.icj-cij.org/…/192-20240215-wri-01-00-en-1.pdf), heeft het ICJ op 16 februari herhaald dat de eerder gegeven “order” van kracht blijft, onder vermelding van de indicatie dat de gevaren alleen maar toenemen, maar het hof heeft meteen ook gesteld dat er niet direct verdere maatregelen zouden hoeven te worden genomen (“Decision of the Court on South Africa’s request for additional provisional measures”, https://www.icj-cij.org/…/192-20240216-pre-01-00-en.pdf). Merk op dat dit Israel en zijn medeplichtigen nog steeds niet vrijpleit want dat risico op genocide, dat plausibel is geacht, is nog steeds aanwezig.
Zuid Africa is niet opgehouden de ontwikkelingen (en genocidale “uitingen” in woord en gedrag) op de voet te volgen. Zeker nu bewezen is dat er kinderen de hongersnood zijn gestorven, dat voedselhulp wordt tegengehouden én dat er tijdens de schamele voedseluitdelingen zelfs gericht op de burgers wordt geschoten, meent de aanklagende partij dat er eenvullende maatregelen acuut noodzakelijk zijn. Zuid-Afrika heeft daarom op 6 maart opnieuw een verzoek daartoe ingediend. “The Republic of South Africa submits an urgent request for the indication of additional provisional measures and the modification of the Court’s prior provisional measures Order and decision” (https://www.icj-cij.org/…/192-20240306-pre-01-00-en.pdf); het eigenlijke verzoek: https://www.icj-cij.org/…/192-20240306-wri-01-00-en.pdf).
En dan lezen we vandaag (https://nos.nl/…/2511790-israelische-president-herzog…) dat de president van Israel, de schurk Herzog, die zelfs in de verklaring van het ICJ zélf concreet is genoemd als een van de publieke personen die het risico op genocide hebben veroorzaakt en bevorderd, op 10 maart de hand gaat schudden van onze koning als eregast tijdens de opening van het Holocaust Monument in Amsterdam! Het ene staatshoofd eert het andere staatshoofd. En zo staat actuele genocide-pleger komend weekend dan als eregast de historisch meest bekende genocide te gedenken. Dit is compleet eerloos. Ne fas. Deze travestie bezoedelt de nagedachtenis van de slachtoffers van de Holocaust van de 1930er-1940er jaren.