Francesca Albanese: “Anatomy of a Genocide.”

Screenshot van “Gaza, la relatrice Onu per i diritti umani in Palestina Obiettivo di Israele è la pulizia etnica,” interview met Francesca Albanese door Antonio Musella voor Fanpage.it

 

“Heeft u nog een tip? Ga naar onze chat…” Ja. Ik heb nog een tip voor de Nederlandse journalistiek: EDUCATE YOURSELVES.

“Anatomy of a Genocide.” Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Francesca Albanese, 25 March 2024, A/HRC/55/73.
Persconferenties in verband met dit meest recente rapport:
“Q&A with Francesca Albanese, Special Rapporteur on the occupied Palestinian territory”, Human Rights Council,27 maart 2024
“Press conference by Manu PINEDA & Francesca Albanesse [sic.] on the “Anatomy of a Genocide””
Enkele eerdere rapporten en verklaringen terzake van deze Special Rapporteur:
Arbitrary deprivation of liberty in the occupied Palestinian territory: the Palestinian experience behind and beyond bars. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Francesca Albanese, A/HRC/53/59, 28 August 2023.
“UN expert warns of new instance of mass ethnic cleansing of Palestinians, calls for immediate ceasefire”, Persbericht 14 October 2023.
Francesca Albanese’s interview bij The Arab Center in Washington DC op 18 october 2023
Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Francesca Albanese, A/78/545, 20 october 2023
Francesca Albanese, Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, voordracht bij de National Press Club van Australië, Livestream van 14 nov 2023, ABC Australia, https://www.youtube.com/watch?v=LmbH68cgcmM. Spraakmakende persconferentie met vijandige reacties.
Nog een vijandig interview, deze keer voor het Italiaanse Televisieprogramma “Piazza Pulita” van La7 (https://www.la7.it/piazzapulita): “Francesca Albanese: «Ho perso la speranza in una convivenza pacifica». L’intervista integrale” (https://www.youtube.com/watch?v=BPNeA2w9gS4).\
Voor mijn kritiek op het deplorabele interview dat Jeroen Wollaars met haar voerde op Nieuwsuur van 8 december 2023: http://www.lirb.nl/…/het-absolute-nulpunt-van-de…/
Nu eens niet vijandig en absoluut verhelderend is het Italiaanstalige interview gevoerd door Antonio Musella voor Fanpage.it van 12 januari 2024: “Gaza, la relatrice Onu per i diritti umani in Palestina: “Obiettivo di Israele è la pulizia etnica””
Voor de “longue durée”, zie ook de monografie over de kwestie speciaal gelet op het probleem van de Palestijnse vluchtelingen: Francesca P. Albanese & Lex Takkenberg, Palestinian Refugees in International Law, second edition, Oxford University Press, Oxford 2020

Israelische Grasmaaierij (Mowing the Lawn) –– Flashback to 2008.

“On December 27, 2008, Israel launched a massive assault against the Gaza Strip that killed 1,417 Palestinians –– 926 of whom were civilians including 313 children–in three weeks. […] In  addition, 5,303 Palestinians were wounded, including 1,606 children and 828 women. The total number of Israelis killed came to 10 soldiers (4 killed by friendly fire) and 3 civilians, meaning that the ratio of total Palestinians to Israelis killed was around 100:1, while the ratio of civilians killed was 300:1.” (Sara Roy, Hamas and Civil Society in Gaza. Engaging the Islamist Social Sector, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2011, p. 226).

“This was an attack against the Palestinian people and their continued resistance––be it by Hamas or by the people of Gaza–– and their consistent refusal to accede to Israeli demands and conditions. The Israeli government argued that since all Palestinians in Gaza supported Hamas, there were no true civilians in Gaza and all attacks against them were therefore justified, including the reduction and denial of humanitarian supplies, military incursions and invasions, and the continued assassination of the Hamas leadership.” (ibid. 227).

“The subjection of Gaza (and the West Bank) is not a discrete event without history or context, despite the fact that it has been portrayed that way. The December 2008 attack did not emerge in a vacuum but is a tragic though inevitable part of a far larger context of prolonged Israeli military occupation and colonisation that preceded Hamas by several decades and would undeniably continue should Hamas disappear from the map tomorrow. This occupation, which is the fundamental reason underlying Palestinian resistance, is characterised by economic sanctions, closure, boycotts, and siege that have been all but forgotten.” (ibid. 230-231).

Voor meer over deze instantie van Israelische “grasmaaierij”, de operatie “Cast Lead”, zie Norman G. Finkelstein, Gaza. An Inquest into its Martyrdom, University of California Press, Oakland, CA, 2018. En voor getuigenissen van Israelische militairen: AAVV, Our Harsh Logic. Israeli Soldiers’ Testimonies from the Occupied Territories, 2000-2010, Compiled by the Organization Breaking the Silence, Picador New York, 2013.

Er is genocide…. en genocide.

“De genocide in Rwanda is een van de grootste humanitaire tragedies uit de geschiedenis,” stelde demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot. “Dit mag niet worden vergeten. Daarom is het belangrijk om hier stil bij te blijven staan”. Maar haar stilstand is achteruitgang. Haar ministerie en de minister persoonlijk zijn medeplichtig aan de genocide die momenteel plaatsvindt in Palestina. Dat stel ik vanwege de koppige pogingen van haar ministerie om de wapenleveranties aan Israel te laten doorgaan in strijd met de uitspraak van de rechter–– de Nederlandse én de Internationale (ICJ). Ik stel het ook vanwege de herhaaldelijke verklaring dat Nederland vierkant achter Israel staat, ondanks het feit dat dat land zich zonder twijfel schuldig maakt aan het gehele scala aan denkbare oorlogsmisdaden inclusief die van de genocide. Ik stel het omdat er nog steeds de nadruk wordt gelegd op de veronderstelling, alweer geheel ten onrechte, dat Israel het recht zou hebben –– ook als bezettende macht –– zich te verdedigen tegen aanvallen die afkomstig zijn van verzetstrijders die reageren óp de bezetting, de onderdrukking, de “incremental genocide”, de moord en de verdrijving. Ik breng dit in verband met de weigering van “ons” ministerie om context aan te brengen en toe te geven dat de “oorlog” niet is begonnen met de actie van Hamas op 7 october. En dat brengt ons dan ook weer op het punt dat er geen sprake KAN zijn van een oorlog tussen een natiestaat en een verzetsgroep. Het Internationaal Gerechtshof heeft juridische helderheid verschaft door te stellen dat een veroordeling wegens genocide “plausibel” is zodra er een daadwerkelijke aanklacht zal zijn ingediend (bij het Internationaal Strafhof). Dat betekent dat de misdaad van genocide reeds is aangetoond. En dat verklaart waarom er een ORDER is gegeven aan alle ondertekenaars van de Genocide Conventie om alles te doen wat maar mogelijk is om de genocide te doen stoppen. Ons ministerie doet het tegenovergestelde en verzaakt zijn verplichtingen. Dat is in strijd met de Genocide Conventie. Alle hierboven aangegeven misvattingen blijkt Bruins Slot te onderschrijven en zelfs publiekelijk te verdedigen. Ambtenaren die bezwaar maken tegen de betrokkenheid worden door de minister gehekeld. De houding van de Nederlandse bewindslieden heeft geleid en blijft leiden –– tot de intensivering van de genocide.
“Nederland zet zich wereldwijd in voor de strijd tegen straffeloosheid voor internationale misdrijven”, verklaarde Bruins Slot tijdens de plechtigheden van vandaag (7 april 2024. “Zo ook in Rwanda, waar we ons hebben ingezet voor gerechtigheid voor de slachtoffers van de genocide tegen de Tutsi, onder meer door bij te dragen aan de wederopbouw van de justitiesector in Rwanda.”
Wat een hypocrisie. Nederland zou inderdaad hoeder moeten zijn van Internationaal Recht en geniet steevast van die reputatie. Maar in plaats daarvan treedt Nederland, onder bewind van lieden als Bruins Slot, het internationaal recht met voeten. Vuile voeten.
Aanleiding: “Minister Bruins Slot bij herdenking genocide in Rwanda”, Leidsch Dagblad, 7 april 2024.
PS. De kwalijke dubbelzinnigheid wordt kennelijk niet opgemerkt door auteurs van nieuwsberichten zoals het bovengenoemde artikel of dat van RTL (https://www.rtlnieuws.nl/…/rwanda-genocide-30-jaar…) of dat van de NOS (https://nos.nl/…/2515878-genocide-die-het-westen-liet…).

WCK’s voedselhulp aan Gaza met voltreffers uitgeschakeld door de genocidale bezetter.

Hulpverlening in Gaza is levensgevaarlijk. Het is herhaaldelijk gezegd, zoals door woordvoerders van Artsen Zonder Grenzen, Oxfam/Novib, de VN etc. En zoals nu weer is gebleken uit de moord op zeven leden van de NGO World Central Kitchen (WCK).
.
“More than 160 aid workers have been killed – making Gaza the most dangerous place for aid workers in the world”, stelde het International Rescue Committee op 19 March 2024 vast. “Nearly all Palestinian aid workers have been displaced.” (https://www.rescue.org/…/collapse-gazas-health-system). Volgens een telling van Insecurity Insight van 25 maart 2024 zouden er sinds 7 october 2024 zeker 176 “health workers” in de Palestijnse gebieden zijn omgebracht (https://insecurityinsight.org/…/24.-19-25-March-2024…). De Euro-Med Monitor, een NGO uit Genève, meldde op 17 November 2023 reeds “that more than 200 health personnel, including doctors, nurses, and paramedics, have been killed, and 213 others injured. More than 20 rescue and civil defense crews as well as 49 journalists have also killed.” De aantallen zijn sindsdien toegenomen. Al-Jazeera meldt deze week dat er onder de meer dan 33.000 slachtoffers zeker 174 VN / UNRWA medewerkers (volgens de VN) zaten, 348 “health workers” (volgens het ministerie van gezondheidszorg in Gaza), 48 leden van de burgerbescherming en 15 stafleden en vrijwilligers van de “Palestine Red Crescent Society (PRCS)”. Deze week nog zijn tenminste twee artsen van het al-Shifa ziekenhuis, Ahmad al-Maqadmeh en zijn moeder Yusra, door Israeli geëxecuteerd (Middle East Eye, https://www.middleeasteye.net/…/gaza-israel-palestine…).
.
En dan nu de fatale luchtaanval op een konvooi van drie auto’s met zeven medewerkers van World Central Kitchen (WCK), de NGO die vorige week met een duwboot vol hulpgoederen aan de kust van Gaza was gearriveerd (https://www.middleeasteye.net/…/war-gaza-israeli-strike…). De online kranten staan er vol van –– deze keer wel –– omdat er nú westerse hulpverleners zijn vermoord –– al zijn ze volgens de NOS “omgekomen” (https://nos.nl/…/2515119-internationale-hulpverleners…). Er is zelfs een officieel protest gekomen van de Australische premier Albanese omdat een van de slachtoffers uit zijn land kwam. Het NOS ochtend-journaal opende met het verhaal: heel goed, maar ze hebben toch minder nadrukkelijk de aandacht gevestigd op bijvoorbeeld de moord op twee ambulancebroeders die op 29 januari 2024 getracht hadden het kindje Hind Rajab uit de beschoten auto vol doodgeschoten familieleden te halen; of over de artsen en verplegers die werden vermoord tijdens een eerdere aanval door Israeli op het al-Shifa hospitaal in eind november en begin december 2023 (volgens de getuigenis van Fadel Naim, de deken van de Islamic University in Gaza op 1 december 2023: ); of op de moord op dokter Hammam Alloh in midden november 2023 (“«We’re Being Exterminated»: Hear Dr. Hammam Alloh’s Interview from Gaza Before His Death”, Democracy Now, 13 november 2023, met zijn interview op 31 october: https://www.youtube.com/watch?v=MfOyMz9pJjg; maar zijn lot werd in Nederland wel bespoken of gemeld door BNN Vara en door De Groene Amsterdammer); en vandaag tref ik niet zo gauw melding aan van de twee vermoord gevonden artsen van het al-Shifa ziekenhuis gisteren (Dr. Ahmad Maqadmeh en dr. Yusra al-Maqadmeh, waarvoor zie o.m. het eerbetoon van hun collega dr. Ghassan Abu-Sittah, met harde aanklacht tegen de westerse media, in de video “”Genocidal Machine”: Dr. Ghassan Abu-Sittah on Israel’s Destruction of Gaza’s Hospitals”, Democracy Now, d.d. 1 april 2024: https://www.youtube./watch?v=XwNK_VgDkSA).
.
Maar nu wordt in ieder geval dus redactionele voorrang op het nieuws van de dag gegeven aan de dood van de internationale hulpverleners van World Central Kitchen. Het verschil in media-aandacht is misschien te verklaren uit het feit dat het hier gaat om tenminste vijf “westerse” slachtoffers (Brits, Australisch, USA/Canada en natuurlijk ook Palestijnen), dus van mensen die “op ons lijken” om maar te wijzen op de analogie van het racistische contrast dat de afgelopen twee jaar herhaaldelijk is gemaakt tussen Oekraïne vluchtelingen enerzijds en Syrische vluchtelingen anderzijds (https://www.volkskrant.nl/…/waarom-gaan-grenzen-nu-wel…/). En natuurlijk is de lafhartige moord schokkend. De wagens waarin ze zaten waren van duidelijke merktekens voorzien en de activiteiten van de NGO waren gecoördineerd met de Israelische bezetter. (https://wck.org/news/gaza-team-update). Ik vraag me dan ook af of deze aanval door een militaire macht die er zo prat op gaat tot de meest moderne, meest efficiënte, meest professionele, meest ervaren en derhalve meest trefzekere ter wereld te behoren werkelijk kan worden beschouwd als een vergissing. In ieder geval zal het incident toekomstige inspanningen tot hulpverlening verder ontmoedigen. En dát draagt bij aan de genocide.
.
World Central Kitchen heeft in ieder geval verklaard voorlopig alle operaties in Gaza te staken (terwijl een tweede schip vanuit Cyprus vanaf zaterdag onderweg zou zijn). De Israelische missie is dus geslaagd. Het interne onderzoek zal, zoals alle voorgaande onderzoeken naar de eigen misdaden, in de stoofpot eindigen. [Update later op de dag:  de latere verklaring van Netanyahu dat de aanval inderdaad een vergissing was acht ik dan ook weinig geloofwaardig.(https://nos.nl/liveblog/2515022-netanyahu-erkent-aanval-op-hulpkonvooi-was-niet-opzettelijk).]
.
Update 3 april 2024. Het vermoeden, overtuiging of zelfs wetenschap dat de hulpverleners van WCK bewust en gericht zijn getroffen, alle verontschuldigende verklaringen ten spijt (Netanyahu, Kirby, Lieutenant-General Herzi Halevi, president Herzog), is inmiddels ook geuit door o.m. Al Jazeera’s Sanad Verification Agency (https://www.aljazeera.com/news/2024/4/2/al-jazeera-sanad-probe-finds-israeli-forces-deliberately-hit-wck-convoy);  Marwan Bishara, Al Jazeera’s senior political analyst; Francesca Albanese (VN Special Rapporteur voor de Palestijnse gebieden); Chris Gunness (voormalig woordvoerder UNRWA); Barbara Lezzi (voormalig Italiaanse Minister voor het Zuiden M5S). Vooral nu gebleken is dat er drie voertuigen van WCK op onderlinge afstand door drie voltreffers zijn getroffen. Dat maakt de “hypothese” van een vergissing bepaald minder geloofwaardig! Opmerkelijk: dit gegeven van drie voltreffers is vandaag herhaaldelijk gemeld, maar toch heeft de website van de NOS het nog steeds (10:00u) over een enkel busje –– het NOS bericht geeft omstandig alle verontschuldigingen weer (https://nos.nl/collectie/13959/artikel/2515263-excuses-israelische-president-en-legerleider-voor-aanval-op-hulpverleners). Ik heb mijn tekst inmiddels aangepast (drie in plaats van een enkel voertuig).