Op de schone stoep van Ollongren: “‘We moeten Israël blijven aanspreken op wat ze doen'”

Op vrijdag 28 juni vindt een kort geding plaats dat is aangespannen door Oxfam-Novib, the Rights Forum en Pax Nederland tegen de Nederlandse staat omdat die zich niet houdt aan de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag van 14 februari 2024 om te stoppen met de levering van F35 onderdelen aan Israel (https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHDHA:2024:191. De staat blijkt nog steeds F35-onderdelen te leveren aan Israël, niet meer rechtstreeks, maar wel nog gewoon via de Verenigde Staten. Daarmee blijkt de Nederlandse Staat hardnekkig de staat Israel te blijven steunen in zijn plegen van –– mijn woordkeuze –– genocide of in ieder geval grove schendingen van het oorlogsrecht. https://www.oxfamnovib.nl/…/zitting-kortgeding-op-28-juni
.
Dat Israel zich schuldig maakt aan genocide is in ieder geval reeds “plausibel” geacht door het Internationaal gerechtshof (Order van 26 januari 2024 in de “Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip”, Zuid-Afrika versus Israel). Het opleggen van aanvullende maatregelen met de order van 24 mei 2024 ter verdere voorkoming van genocide veronderstelt de realiteit (of het reële risico) van die genocide (https://www.icj-cij.org/…/192-20240524-ord-01-00-en.pdf). De genocide is verder als tenminste een dreigend gevaar erkend door een veelvoud van advocaten en geleerden, vaak in collectief, zoals in het geval van juristen uit the Global South (w.o. https://twailr.com/public-statement-scholars-warn-of…/) of academici gespecialiseerd in Genocide Studies (https://contendingmodernities.nd.edu/…/statement-of…/). En het is door enkele deskundigen van internationaal recht op persoonlijke titel en in officiële hoedanigheid zelfs al beschouwd als glashelder vastgesteld, zoals door Francesca Albanese (“Anatomy of a Genocide, Rapport aan de Algemene Vergadering van de VN, van 25 maart 2024, A/HRC/55/73, https://www.ohchr.org/…/ahrc5573-report-special…) of Alfred de Zayas (Conferentie la Justice et la Paix en Palestine à Genève, videoverslag, tijdcode 01:56:00 ev: “c’est absolument clair que Israël a commis génocide”, met uitgebreid betoog in het vervolg, https://www.youtube.com/watch?v=zgy4q9uHw9Q).
.
Maar goed, al sputteren overduidelijk pro-Zionistische rechtsgeleerden (ik huiver een naam te noemen) tegen dat er eerst decennia lang onderzoek zou moeten worden verricht voor de schuld van Israel zou kunnen worden vastgesteld, met alle gevolgen voor de slachtoffers van morgen en overmorgen, is het tóch zo dat alle ondertekenaars van de Genocide Conventie allang zouden hebben moeten hebben opgetreden tegen Israel omdat ‘het risico” al is vastgesteld –– en dát is de verplichting van deze “zaak die allen aangaat” (erga omnes). Zuid-Africa, Nicaragua en alle staten die hun applicaties hebben ondersteund zitten evenwel aan de goede kant van de zaak.
.
En al zou men de term “genocide” te stevig vinden –– in Nederland wil de meerderheid in de politiek en de media er niet aan (zie bijv. https://www.eerstekamer.nl/verslag/20240618/verslag, met de zoekterm “genocide”) –– over de beschuldiging dat Israel regelmatig of stelselmatig schuldig is aan het plegen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen het humanitair recht zouden we het allemaal toch zeker snel eens kunnen zijn? Dat zou je denken, ja. Er is echter toch zelfs hiertegen veel tegenstand. Zo zijn er genoeg mensen die het zich maar moeilijk kunnen voorstellen dat de staat Israel zich ooit zou kunnen schuldig maken aan mensenrechtenschendingen omdat ze die idealiseren als de politieke uitwerking van een moreel verlichte samenleving van de meest iconische slachtoffers uit de wereldgeschiedenis, uitverkoren door een god, tot een democratische rechtstaat als voorpost van de westerse beschaving (zoals Herzl had beoogd) temidden van een arabische wereld die het door hen zo bewonderde “beschavingsniveau” nog niet zou hebben bereikt. Meer specifiek volgen veel mensen de volgende cirkelredenering: het Israelische leger kàn volgens de cirkelredenering geen misdaden begaan omdat het ’t meest “morele” leger ter wereld zou zijn, juist omdàt het geen oorlogsmisdaden zou begaan. Nou u weer. Telkens weer moeten we horen dat de slager eerst zijn eigen vlees gaat keuren, alvorens we een oordeel zouden mogen vellen. Een nadere verantwoording volgt zelden of ze bestaat, in de gevallen waar de internationale verontwaardiging te storend was geworden, toch weer uit een stapel leugens van politici en militairen zoals over de kogels die in mei 2022 Shireen Abu Akleh hebben gedood, de kogels die in februari dit jaar Hind Rajab en haar nichtjes hebben doodgemaakt, maar ook de raket die neerkwam op het voorterrein van het al-Ahli ziekenhuis in october vorig jaar …. enz., enz.
.
Nederlandse politici staan over het algemeen pal achter Israel. Het kabinet doet dat zéker. Dat blijkt uit de officiële verklaringen van bewindspersonen, uit de wapenleveringen, uit het stemgedrag bij de VN, uit commentaren in de publieke ruimte. Natuurlijk wordt er in toenemende mate gehamerd op de noodzaak om meer humanitaire noodhulp Gaza te laten binnenkomen. Natuurlijk wordt er steeds vaker “bezorgdheid” geuit over de disproportionaliteit van de Israelische militaire acties. Het stoepje moet immers worden schoongeveegd. Want je weet maar nooit –– onlangs werd bekend gemaakt dat het Internationaal Strafhof werd verzocht (door het Geneva International PeaceResearch Institute) onderzoek te doen naar Ursula von der Leyen voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mens(elijk)heid in Gaza. Ja, Mark, het komt steeds dichterbij! Nee, we moeten ons indekken. En zo werd ook gisteren weer de suggestie gewekt, door Ollongren in dit geval, dat het juist Nederland zou zijn geweest dat al die tijd Israel zou hebben getracht te bewegen tot ingetogenheid, tot proportionaliteit en tot het opvoeren van noodhulp: “‘We moeten Israël blijven aanspreken op wat ze doen'” (“https://nos.nl/…/2526002-ollongren-we-moeten-israel…). Blijven?!!! Vanwaar dan de noodzaak tot het kort geding van vrijdag?
.
Aan het eind van het NOS artikel (Nieuwsuur) waarin Ollongren ons bezweert dat ‘We moeten Israël blijven aanspreken op wat ze doen’, naar aanleiding van het militair oordeel van de commandant der strijdkrachten Eichelsheim lezen we dat er een VVDer kritiek heeft op die houding. “De opvolger van Ollongren, VVD’er Ruben Brekelmans, reageerde op X verbaasd op de uitspraken van Eichelsheim. «Het kabinet gebruikt de juridische term ‘disproportioneel’ bewust niet, omdat dit door een rechter moet worden vastgesteld.»” Deze man is klaarblijkelijk niet op de hoogte van het bestaan van het Internationaal Gerechtshof. Het artikel vervolgt: “Ollongren is het eens met militair Eichelsheim. «De commandant der strijdkrachten geeft zijn militair oordeel over de oorlog. Dat militair oordeel is dat er disproportioneel geweld is toegepast voor het behalen van de militaire doelen.» Volgens Ollongren heeft Brekelmans het over een politiek of juridisch oordeel. «Daarover zou je kunnen zeggen: dat is inderdaad iets anders.»” (“https://nos.nl/…/2526002-ollongren-we-moeten-israel…). Wat een flauwe uitspraak van de demissionaire minister. In deze post-moderne wereld kunnen alle waarheden en onwaarheden blijkbaar naast elkaar blijven bestaan in hypocriete harmonie.

Een nationalisme van binnen-naar-buiten gekeerd (Roberta Strauss Feuerlicht 1983)

Facebook Quote van de dag: een nationalisme van binnen-naar-buiten gekeerd (Roberta Strauss Feuerlicht 1983)

“Modern Zionism is a nationalist movement rooted in the thinking of the nationalist movements of the nineteenth century, but [>] with conditions turned inside out. Unlike the Serbs, say, who were indigenous to the Balkan peninsula, having lived there continuously since the seventh century, who had a common language and culture, and who had only to overthrow the conquering Turks to be liberated, the Zionists chose to create a state by superseding the indigenous population and culture of Palestine and in-gathering from all over the world descendants of Jews who had not lived there in any number for 2,000 years and who no longer shared language or culture or anything else except the disputed identification «Jewish». Rabbi Arthur Hertzberg called Israel «the only example of a new state created by a largely nonresident people returning to the homeland of its ancestors.»” (Roberta Strauss Feuerlicht, The Fate of the Jews. A People Torn Between Israeli Power and Jewish Ethics, Times Books, New York 1983, pp. 219-220)

Weizmann’s uitspraken (1930) over de civiliserende missie van Zionisten in Palestina volgens Joseph Massad (2005)

(Facebook stukkie 11 juni 2024)
Joseph Massad heeft in 2005 betoogd hoe de politieke Zionisten in feite, bewust of onbewust, volwaardige Europeanen probeerden te worden met hun kolonisatie van Palestina ten koste van de inheemse bevolking: “…the very image of the Jew as carrier of European gentile civilization to a barbaric geography was definitional of Zionist political argumentation. Thus in 1930, Chaim Weizmann articulated the project thus: «We wish to spare the Arabs as much as we can of the sufferings which every backward race has gone through on the coming of another, more advanced nation.» As the Palestinians decided to resist this «mission civilisatrice», Weizmann, who was to become Israel’s first president, characterized the tasks before Zionism in quashing such resistance as follows: «On one side, the forces of destruction, the forces of the desert, have arisen, and on the other side stand firm the forces of civilization and building. It is the old war of the desert against civilization, but we will not be stopped.» Indeed they were not. They went on to destroy much of Palestinian society and expel the majority of its population.” (Joseph Massad, “The Persistence of the Palestinian Question”, Cultural Critique 59, 2005, 1-23, op p. 6).
.
De uiteindelijke legitimatie van hun aldus “emancipatoire” kolonisatieproject was natuurlijk altijd al gevonden in het Oude Testament. Om te spreken met een Israelische psycholoog, Benjamin Beit-Hallahmi: “The basic Zionist claim of the right to Palestine rests on the notion of the divine promise.” (Beit-Hallahmi, Benjamin. “Religion and Nationalism in the Arab-Israeli Conflict”, Il Politico, vol. 38, no. 2, 1973,pp. 232-43, op p. 240). Het beloofde Land…. En zo vraag ik u af, meneer Sonneberg, hoeveel waarde hecht ú eigenlijk nog aan “het woord van de bijbel”?

Actie “To the U.S. Parole Commission: Free Leonard Peltier”

Facebook bericht
Settler Colonialism (“verdringingskolonialisme”) is een proces, geen gebeurtenis, dat gericht is op de vervanging van de inheemse bevolking door de nieuwkomers. De verdrijving en vernietiging van de inheemse bevolking (fysiek, mentaal, cultureel en historiografisch) geschiedt in de loop van vele decennia. Niet alleen de Palestijnen zijn slachtoffer van “incremental genocide” (term van Ilan Pappé). Dat zijn BIJVOORBEELD ook de nazaten van de oorspronkelijke volkeren van Noord-America (“Turtle Island”). Ook tegen hen wordt door de koloniale autoriteiten nog steeds “lawfare” (“wetstrijd”) gevoerd.
.
Een prominent slachtoffer is Leonard Peltier, een Lakota mensenrechtenactivist van de American Indian Movement die nu al bijna 50 jaar in de gevangenis zit na een gammel en rammelend strafproces dat door politieke overwegingen was vergiftigd. Heeft hij de FBI agenten wel of niet gedood in de verdediging van een deel van het land (in dit geval Pine Ridge) dat nog gereserveerd is gebleven voor de oorspronkelijke volkeren en dat door internationaal erkende verdragen verdediging verdiende? Men heeft de laatste tijd de mond vol van “het recht op zelfverdediging”. Maar het blijkt in de context van Settler Colonialism (Verdringingskolonialisme) niet te worden gegund aan de verzetstrijders. Na zoveel jaren zou Peltier, inmiddels doodziek, toch écht moeten worden vrijgelaten. Hij zou eigenlijk moeten worden vrijgepleit en worden gecompenseerd (wat niet eens meer voorstelbaar is), maar als dat er niet in zit, laat hem dan tenminste zijn laatste dagen slijten in zijn thuisland. Bij zijn eigen volk (Chippewa in zijn geval).

.
Ik volg deze zaak al jaren. Ook al ben ik geen US-burger, het schijnt dat ik deze keer wél ook de petitie kon tekenen die een beroep doet op de beroepscommissie die volgende week beslist over zijn “vervroegde” vrijlating of zijn eeuwigdurende opsluiting. Ik heb het bij de standaardbrief van het Lakota People’s Law Project gehouden. De link is:
https://actionnetwork.org/letters/to-the-us-parole-commission-free-leonard-peltier