De eenzijdige berichtgeving over Gaza in het NOS Jeugd-Journaal

Ik heb de NOS een klacht gestuurd. Ik geef ‘em hieronder weer.
Een klacht. Het jeugdjournaal van 21 mei 2024 bracht een item over de verklaring van de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof van de dag daarvoor met een korte schets van de context die wel zeer gunstig uitvalt voor de medestanders van de staat Israel. “Wie is er schuldig aan de oorlog in Gaza?”, vraagt de voice-over. “Is dat Hamas, de terreurgroep die onschuldige mensen uit Israel heeft gedood, of Israel dat Gaza bombardeert en met tanks en soldaten binnen is gevallen? Allebei, zegt de aanklager bij een grote wereldwijde rechtbank in Den Haag, het Internationaal Strafhof”. Overigens: de buitenopnames zijn van het juiste gebouw maar de interieurshots zijn van het Internationaal Gerechtshof, alsof goede beeldredactie er ook niet meer toe doet. Verderop in het item komt een “infographic” segmentje. Daarin wordt plompverloren als startpunt gesteld dat “de terreurgroep” op 7 october 2023 Israel aanviel en daarbij 1200 mensen vermoordde en 200 mensen ontvoerde. Er is geen context gegeven van bezetting, apartheid, willekeurige moord, mishandeling en opsluiting, economische versterving, noch van eerdere “grasmaai” operaties etc. Ook gaat men voorbij aan het feit dat een groot aandeel van de 1200 Israelische doden, eerder door de voice-over reeds als onschuldige slachtoffers bestempeld, bestond uit militairen van de bezettende macht of, toch ook minder onschuldig, kolonisten die landjepik (of erger) hadden bedreven en op gestolen land leefden; bovendien gaat het item voorbij aan het feit dat talloze slachtoffers zijn gemaakt door de Israelische tegenactie ten gevolge van van deels geklungel en deels de Hannibal-doctrine (voorkom de gijzelingsopties tegen de hoogste prijs om chantage te voorkomen). Maar ik begrijp (doch keur niet goed) dat men de kindertjes daar niet te veel mee wil lastig vallen –– de NOS wil de volwassenen sowieso ook altijd al de zogenaamd “gecompliceerde” context besparen. Het is echter pas echt oneerlijk om wél het grote aantal van 1200 doden aan Israelische zijde in spraak en in beeld te publiceren, maar tegelijkertijd geen enkel aantal te geven voor de slachtoffers aan Gazaanse zijde (om ook maar te zwijgen over de gelijktijdige moordpartijen die Israeli in hetzelfde verband aanrichten op de Westoever en Zuid-Libanon). “Bij die aanval kwamen 1200 israeliers om het leven”, stelt de voice-over over deze eerder reeds als “onschuldigen” aangemerkte slachtoffers, terwijl de getallen in beeld komen. “Ook ontvoerde Hamas meer dan 200 mensen. Israel reageerde door bommen te gooien op Gaza. Ook viel het leger van Israel Gaza binnen. En zo ziet Gaza er nu uit. Het Israelische leger pleegde er veel geweld. Ook tegen gewone burgers. En het leger bombardeert scholen, huizen en ziekenhuizen. Voor de mensen in Gaza is er niet genoeg eten, drinken en medicijnen.” De kinderen die geacht worden naar het Jeugdjournaal te kijken hebben toch leren rekenen? Waarom worden ze dan niet in de gelegenheid gesteld om zelf te constateren dat er in deze zaak een probleem van grove disproportie ligt: 1200+200 Israeli aan de ene zijde tegenover meer dan 35.500 (exclusief de doden onder het puin) aan de andere. Dat is meer dan 25x zoveel. De disproportionaliteit alleen al is een erkende schending van het oorlogsrecht. De kwalitatieve beweringen over uithongering en versterving lijken op een aanhangsel maar vormen de essentie van de aanklacht van genocide in welke context de hele zaak wordt aangeklaagd. Maar in dit Jeugdjournaal item is de essentie verhuld gelaten. En de kinderen mogen het niet zelf “uitrekenen”…