“Academische vrijheid in troebele tijden”

Pal staan achter Israel? Denk nog maar eens even goed na.
Deze week hebben we allemaal 1000 meningen gehoord en gelezen. Ik ben zelf druk geweest met, behalve de kroniek, diverse publicaties, zowel minder recent als actueel, van deskundigen als Norman Finkelstein, Noam Chomsky, Gideon Levy, Ilan Pappé, Jonathan Cook en David Hearst. Vandaag verwijs ik naar de duiding van de actuele catastrofe door de Associate Professor of Holocaust and Genocide Studies (MAHG) and Endowed Professor in the Study of Modern Genocide van de Stockton University in New Jersey. En ik heb een eindnoot over Joseph Massad. Het thema van vandaag is “academische vrijheid in troebele tijden”.
Raz Segal’s videointerview op Democracy Now: «Raz Segal, an Israeli expert in modern genocide, calls Israel’s assault on Gaza a textbook case of “intent to commit genocide” and its rationalization of its violence a “shameful use” of the lessons of the Holocaust. Israeli state exceptionalism and comparisons of its Palestinians victims to “Nazis” are used to “justify, rationalize, deny, distort, disavow mass violence against Palestinians,” says Segal.»
Segal’s geschreven opiniestuk: https://jewishcurrents.org/a-textbook-case-of-genocide (zie onder voor citaat conclusie).
De stafleden van het “Master of Arts in Holocaust and Genocide Studies (MAHG) program” publiceren vaker hun visie op lopende zaken die betrekking hebben op genocidale contexten (https://www.stockton.edu/graduate/mahg-statements.html), zoals bijvoorbeeld over de Israëlische aanvallen op Jenin begin dit jaar (https://www.stockton.edu/…/MAHG_Statement_Jan_2023_B.pdf)
Wat betreft de geldigheid van de kwalificatie “genocide” merken critici dikwijls op dat “intentie” daarbij van belang is en bewezen moet worden. Hierop stel ik de volgende observatie voor: “It is a tenet of law that «the doer of an act must be taken to have intended its natural and foreseeable consequences” (Norman G. Finkelstein, Gaza. An Inquest into its Martyrdom, University of California Press, Oakland 2018, 119 plus n. 9). Dus volgens een fundamenteel geldend principe in het strafrecht en internationaal recht wordt een handelen of nalaten beschouwd als “intentioneel” indien de gevolgen ervan redelijkerwijs te voorzien waren.
In dit geval is het bewijs van genocidale intentie sowieso snel geleverd. Ik citeer hiertoe de conclusie van Segal’s geschreven opiniestuk: “Israel’s genocidal assault on Gaza is quite explicit, open, and unashamed. Perpetrators of genocide usually do not express their intentions so clearly, though there are exceptions. In the early 20th century, for example, German colonial occupiers perpetrated a genocide in response to an uprising by the Indigenous Herero and Nama populations in southwest Africa. In 1904, General Lothar von Trotha, the German military commander, issued an “extermination order,” justified by the rationale of a “race war.” By 1908, the German authorities had murdered 10,000 Nama, and had achieved their stated goal of “destroying the Herero,” killing 65,000 Herero, 80% of the population. Gallant’s orders on October 9th were no less explicit. Israel’s goal is to destroy the Palestinians of Gaza. And those of us watching around the world are derelict in our responsibility to prevent them from doing so.” (https://jewishcurrents.org/a-textbook-case-of-genocide).
Ik wijs in het tweede deel van mijn “post” ook graag op het glasheldere opiniestuk van Joseph A. Massad (auteur van o.m. Islam in Liberalism, 2015) –– een in mijn ogen voortreffelijke academicus –– dat hem de roep tot zijn ontslag van de Columbia University te New York heeft opgeleverd; de schandelijke petitie, die academische vrijheid bedreigt, loopt momenteel nog bij Avaaz en staat vanmorgen al op bijna 50.000 handtekeningen. Zijn artikel: “Just another battle or the Palestinian war of liberation?”, The Electronic Intifada 8 october 2023 (https://electronicintifada.net/…/just-another…/38661). Een artikel over de gevolgen ervan op de website van Middle East Eye (waarin Massad zelf regelmatig publiceert): “Israel-Palestine war: Columbia professor faces calls for removal after op-ed analysis on war”, Middle East Eye, 16 October 2023 (https://www.middleeasteye.net/…/israel-palestine-war…)
Tenslotte betuig ik mijn spijt over het besluit van Kauthar Bouchallikht om zich niet langer kandidaat te stellen voor lidmaatschap van de Tweede Kamer; zij was de parlementariër van mijn keuze in zowel de vorige als de komende Tweede Kamerverkiezingen.