Another Scramble for Africa

De nieuwe “scramble for Africa”
De Britten sturen hun asielzoekers het liefst naar Rwanda. Die wens is ingegeven door het voorbeeld van de Denen. Inmiddels willen ook de Nederlandse politieke partijen van de voorgenomen Tokkie-Coalitie inspiratie putten uit hetzelfde neo-koloniale plan. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is evenwel een sta-in-de-weg. Daar heeft Israel geen last van: de Israeli overwegen massa’s Palestijnen “vrijwillig” te deporteren naar Congo. Dat land is groter dan Rwanda maar het gaat de genocidale Israeli dan ook om grotere aantallen. Opnieuw zien we een soort “scramble for Africa” ontstaan. Hoe kan het dat zoveel Europeanen, die toch bekend zouden moeten zijn met de logica (en wenselijkheid) van de DEKOLONISATIE, dit soort ideeën in serieuze overweging nemen? We zijn afgemarcheerd naar de kazernes van 19e eeuw.
De Britse “Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill”: https://bills.parliament.uk/bills/3540
De gebleken belangstelling van Nederlandse parlementariërs voor de mogelijkheden tot het dumpen van asielzoekers in een midden-Afrikaans land: https://nos.nl/…/2463816-kamermeerderheid-wil…