De Tijd zal het leren? Niet noodzakelijkerwijs….

Citaat van de dag over de “verkrachting van alle regelen van het volkenregt en van de militaire eer” in 1860.
In een politiek-katholieke (“ultramontaanse”) krant «Le Monde» is volgens een bericht in de Opregte Haarlemsche Courant van 22 october 1860 geklaagd “dat het meer en meer blijkt, dat de bezetting van den Kerkelijken Staat door de Piemontezen heeft plaats gehad met verkrachting van alle regelen van het volkenregt en van de militaire eer, zoodat de piemontesche generaals zich veeleer hebben gedragen als bandieten dan als krijgslieden. De ultramontaansche publicist begrijpt niet, dat de voorstanders der italiaansche revolutie de handelwijze dier generaals huldigen en prijzen en niet gevoelen, dat eene zaak, door zulke middelen ondersteund, niet lang de publieke opinie voor zich kan behouden.” (https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010545704:mpeg21:a0003)
Ja, dat was nóg zo’n overschrijding van een “rode lijn” die eenvoudigweg neerkwam op landjepik, roof, demonisering en massamoord (met Rutte’s betekenisloze “rode Lijn” van Rafah in gedachten). De zogenaamde “eenwording van Italië” is tot stand gekomen door de gewelddadige verovering van de twee staten in het zuiden en midden van Italië (resp. het Koninkrijk der Beide Sicilieën en de Kerkelijke Staat) in 1860-1870 door de Piemontesen, dat wil zeggen, het leger van het zogenaamde koninkrijk van Sardinië (in welke naam reeds een aanspraak op dat eiland lag) onder de koning Vittorio Emanuele II van het huis van Savoije (met Italiaanse bijvoeglijk naamwoord “sabaudo/a”). Dit leger kwam in actie nadat de vrijwilligers van de avonturier Garibaldi, een Savoyard uit Nizza / Nice, de voornaamste plaatsen van het insulair en continentaal Sicilië had veroverd. Er zou nog zo’n zes tot tien jaar verzet worden gepleegd om de annexatie tegen te gaan of om te keren. Maar de verzetsstrijders zijn met harde hand verslagen. Hun verzet is door de bezetters succesvol afgeschilderd als ‘bandieterij” in de publieke opinie van het Noorden (van zowel het schiereiland als in de rest van Europa). Een moderne benaming zou “terrorisme” zijn. Zo zijn de verzetstrijders effectief gedemoniseerd en het doel van hun strijd is gebagatelliseerd en gedelegitimiseerd. In de toenmalige kranten en tijdschriften van Torino, Turijn, de hoofdstad van Piemonte, werd gesmuld van de verhalen over vrouwelijke bandieten, juist omdat zij demonstreerden hoezeer vrouwen een sterke potentie hadden om te vervallen tot “beesten” (Giordano Bruno Guerri, Il sangue del sud. Antistoria del Risorgimento e del brigantaggio, Oscar Mondadori Milano [2010] 20111, 165-173). Dit misogyne aspect kwam bovenop de resultaten van de beroemd geworden “vader van de criminologie”, de gevaarlijke gek Cesare Lombroso. Hij heeft de afgehaakte hoofden van geëxecuteerde “bandieten” naar zijn laboratorium laten brengen om zo hun schedels en herseninhoud op te meten –– dat versterkte de gangbare racistische overtuiging dat de “zuidelijke” mens eerder en meer geneigd zou zijn tot gewelddadigheid en misdadigheid. Dat zuiden van Italië werd door de Piemontese intelligentsia graag aangeduid als “Africa”. De door Lombroso bestudeerde hoofden zij, gezet in was, nog steeds te “bezichtigen” in een museum in Turijn. In Tripadvisor lees ik de volgende recensie van een zeker Graham B. uit februari 2024 onder het kopje “Please avoid”. De tekst spreekt boekdelen: “Truly appalling, this is something that only a truly racist system could come up with. You would never see in Germany a museum dedicated to Josef Mengele and yet you find something just as atrocious in Turin and the state sees nothing wrong with it. The genocide of 1 million citizens of the Kingdom of the Two Sicilies was made possible also because it was backed up by the racial pseudo-scientific theories of that demented mediocre little man of Cesare Lombroso. I’m disgusted beyond words, you should feel ashamed of yourselves.” Zo ook reeds een zekere “Jan” in 2020: “This museum exalts a racist as Lombroso. It should be closed or converted in a memory moment as Auschwitz or Birkenau.” (https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g187855…). Al jaren roepen talloze Zuid-Italianen om de sluiting van het museum en de teruggave van de menselijke resten ter eervolle begraving.
Het kalme voortbestaan van het museum is wat mij betreft een enorme schandvlek die ons eraan herinnert dat alle misdaden tot genocide aan toe kunnen worden vergeven en vergeten, als ze überhaupt al waren opgemerkt en geregistreerd, zolang de demonisering van de slachtoffers in de publieke opinie succesvol blijft geschieden.