Dries van Agt is overleden (1931-2024). Pleitbezorger van de Palestijnse zaak.

Dries van Agt is overleden (1931-2024). Human Rights Defender. Oprichter van The Rights Forum. Pleitbezorger van de Palestijnse zaak. Voorvechter van het Internationaal Recht. Ik citeer hier, eerbiedig, een van de open brieven die hij in de afgelopen decennia heeft geschreven aan bewindslieden en parlementariërs ter herinnering aan hun verantwoordelijkheid voor de bevordering van de naleving van internationaal recht inzake de onderdrukking van de Palestijnen door Israel.  Deze brief dateert van 2009. Israel had rond de jaarwisseling van 2008 en 2009 net weer een vernietigende massa-aanval op Gaza uitgevoerd, een terugkerend ritueel van “grasmaaien”, in dat specifieke geval onder de naam Operation Cast Lead. De toenmalige regering was het kabinet-Balkenende IV.
.
J’accuse. Ik verwijt u, regering en parlement van Nederland, dat u in meerderheid voor de noodkreten van het Rode Kruis en zoveel anderen doof blijft. De staat Israël is al jarenlang de bullebak van het Midden Oosten, maar u houdt niet op deze staat, die zich dikwijls als een rottweiler gedraagt […], te knuffelen als een teddybeer.
      In het land dat u bestuurt heeft Hugo de Groot de grondslag gelegd van het volkenrecht en in onze politieke hoofdstad zijn de belangrijkste instituten van dat recht gevestigd. Maar in plaats van dit recht in zijn moeizame ontwikkeling te bevorderen draagt u aan de teloorgang ervan bij door de staat Israël, die volhardt in het schenden van dat recht, steeds te pardonneren. Binnen de Europese Unie blijft u die staat door dik en dun in bescherming nemen.
       Het is al vijf jaar geleden [9 juli 2004] dat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in veroordelende taal sprak over de scheidingsmuur en de nederzettingen. U hebt gefaald in het vervullen van uw plicht aan die uitspraak consequenties te verbinden. Het is mede aan uw nalatigheid te wijten dat deze wederrechtelijke bouwprojecten sindsdien zijn voortgezet. Het huidige kabinet heeft zich – hulde en lof hiervoor – gepresenteerd als activist voor de rechten van de mens, maar u laat de Palestijnen verkommeren.
        Het is prijzenswaardig dat Nederland flink meedoet aan de hulpverlening ten behoeve van dit volk in nood. Maar het is beschamend dat u uw stem niet in verontwaardiging verheft tegen de niet-aflatende wurging van de bevolking van Gaza. Voormalig president Carter, onlangs opnieuw op bezoek in dat land van onheil, zei daar: ‘Het is tragisch dat de internationale gemeenschap de noodkreten grotendeels negeert, terwijl de bewoners van Gaza meer als dieren dan als mensen worden behandeld’.
       Excellenties en hoogmogenden, hoeders van Nederland, terecht voert u het behoud van sociale rechtvaardigheid in een periode van crisis hoog in uw vaandel. Maar daar u lid bent van de internationale gemeenschap gaat mateloos onrecht buiten onze grenzen u ook aan. De crisis die de bezette Palestijnse gebieden, bovenal Gaza, teistert, heeft catastrofale proporties. De veerboot naar de toekomst waarop de Palestijnen zich bevinden is zinkende. Het is uw ereplicht te doen wat in uw vermogen ligt om deze mensen te redden.”
.
Dries van Agt, “Open brief aan regering en parlement” in: id., Een schreeuw om recht. De tragedie van het Palestijnse volk, De Bezige Bij: Amsterdam 2009, 327-328)
.
Voor enkele van zijn andere brieven, ook aan premier Rutte van 15 juli 2014, zie https://rightsforum.org/…/brief-van-oud-premier-dries…/