Het collectief geweten sussen met schepen die voor de kust van Gaza zullen blijven dobberen

En dan doet “het Westen” nu nét alsof het de Palestijnen in Gaza echt wil helpen door een schip te sturen, volgeladen met rijst (naar een plek waar geen schoon water is om het te koken, “odd choice” lijkt me) en gelukkig ook meel (waar men wel iets mee zou kunnen), in de WETENSCHAP dat dat schip net zo goed moet wachten op toestemming van de Israeli om af te meren aan een nog te bouwen pier of anders met parlevinkers te lossen en het voedsel verder te laten distribueren aan hongerende mensen zonder dat die ook zullen worden beschoten door sluipschutters en tanks. Met de afvaart van dit schip van de Amerikaanse hulporganisatie World Central Kitchen en van de Spaanse NGO Open Arms zou de Humanitaire Corridor tussen Cyprus en Gaza nu echt zijn geopend: dit is een opzichtig initiatief van de Europese Unie in samenwerking met onder meer Cyprus, de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten (‘https://www.rtlnieuws.nl/…/humanitaire-corridor-tussen…).
.
Maar wat mogen we hier nu van verwachten? Het schip zal er sowieso erg lang over doen, lezen we in de pers –– weken misschien over die 400 kilometer? Onbepaalde tijd in ieder geval. Het schip zal kunnen blijven dobberen voor de kust tot de rijst een ons weegt. Of de goederen komen inderdaad aan land in depot in Israelische bewaring –– en dan? Het probleem is immers helemaal niet logistiek van aard. Noch is het financieel. Er staan al genoeg hulpgoederen klaar in de stuw bij de toegangen die door de israeli worden geblokkeerd of in ieder geval zwaar belemmerd. Het is alsof het schip in de rij mag staan van die duizenden vrachtwagens met hulpgoederen die door de Israeli nu al die tijd al worden tegengehouden.
.
Het vertrek van het Open Arms schip is dus vooral een zinloos gebaar dat bedoeld lijkt te zijn voor de “bühne”, als een initiatief in het kader van de grote humanitaire corridor waar Ursula von der Leyen haar naam aan verbonden heeft, met een start die precies is afgestemd op het moment dat de ramadan is begonnen. Net zo zinloos als de voedseldroppings waarbij er per vlucht nog niet eens zobveel als een vrachtwagenlading kan worden uitgeworpen. Veel van die goederen komen in zee terecht. Palestijnen die zich in de branding wagen worden beschoten. Een van de pallets heeft een paar dagen geleden vijf mensen gedood omdat de parachute niet werkte.
.
Het lijkt allemaal net alsof het westen echt wil helpen. Het zou verkeerd zijn om de hypocrisie op het conto van de eigenlijke hulporganisaties te schrijven. Hun goede gedachte wordt gewaardeerd ( “WCK aid sets sail for Gaza”, World Central Kitchen, 12 maart 2024 (https://wck.org/news/gaza-aid-boat). Maar ze worden als het ware misbruikt voor de witwasoperaties van de EU, de VS en afzonderlijke natiestaten. Het punt is immers dat ook hun vermogen om de hulpgoederen ter plaatse te krijgen en veilig te distribueren (voorbij het aanvankelijke depot!) geheel afhankelijk is van de medewerking van, uiteindelijk, de Israelische bezetter. Deze daarom vruchteloze en hypocriete inspanningen zullen te zijner tijd dan ook zeker wel worden gebruikt ter verdediging tegen de toekomstige aanklachten wegens medeplichtigheid aan Israel’s genocide op de Palestijnen.
.
Vandaag zien we dus de aftrap van een PR-campagne van Ursula van der Leyen die zonder meer medeplichtig kan worden geacht aan de genocide (de aanklachten van Clare Daly en Norman Finkelstein indachtig –– verwijzingen op navraag). Er liggen meerdere schepen van westerse natiestaten klaar om hulp te bieden en er wordt gesproken over de aanleg van installaties voor die schepen om netjes voor de kust van Gaza af te meren. Intussen zijn het toch ook meteen welkome “oefeningen” voor de betrokken militairen –– stoer hoor, zo’n re-enactment van de Berliner luchtbrug en van de voedseldroppings in mei 1945! De Nederlandse Staat doet enthousiast mee, zowel in de lucht alsook ter zee. De betrokkenen zijn al supertrots op hun loze belofte, blijkens het verslag van kapitein Henny de Boer, “Zr.Ms. Holland meert aan in Cyprus: Patrouilleschip gereed voor eventuele inzet Midden-Oosten”, Defensiekrant 46, 1 december 2023. (https://magazines.defensie.nl/defens…/2023/46/01_cyprus_46).
.
De militairen zijn lekker bezig, de NGO’s kunnen ook “bewegen” en het algemeen publiek kan zijn collectieve geweten sussen tijdens de ramadan. Intussen staan de palestijnen er alleen voor. Want al dat logistiek gedoe is zinloos zonder POLITIEKE druk op Israel.
.
Aanleiding: “WCK aid sets sail for Gaza”, World Central Kitchen, 12 maart 2024 (https://wck.org/news/gaza-aid-boat