Het oogmerk van het Zionisme 1936…. of nee: 1921

Citaat van de dag (1921)
«Er kan slechts één Nationaal Tehuis zijn in Palestina, en wel het Joodsche, en geen gelijkheid in het partnerschap tusschen Joden en Arabieren, maar een Joodsche overheersching, zoodra hun aantal voldoende is toegenomen.» (in vertaling geciteerd in “Oogmerk van het Zionisme”, Nieuwe Haarlemsche Courant, 6 december 1936)(https://nha.courant.nu/…/1936-12-06/edition/null/page/4).
Origineel citaat kwam uit het Haycraft Commission Reports, 1921, getiteld “Palestine. Disturbances in May, 1921. Reports of the Commission of Inquiry with Correspondence Relating Thereto. Presented to parliament by Command of His Majesty. October, 1921 (https://www.jewishvirtuallibrary.org/…/haycraft1.pdf)
.
Churchill zou hierover schrijven: “The Zionist Policy is best described by Dr. Eder, ex-chairman of the Zionist Executive in Palestine, when he was asked to do so by the Court of Inquiry for the Jaffa disturbances of May 1921: “There can only be one National Home in Palestine, and that a Jewish one, and no equality in the partnership between Jews and Arabs, but a Jewish predominance as soon as the number of that race are sufficiently increased.””
.
Montagu David Eder (1866-1936) was een sociaal hervormer, een medicus, psychoanalyst en vooraanstaand Zionist. Zijn uitspraak die zo exemplarisch is geworden voor het oogmerk van het zionisme is oorspronkelijk dus geciteerd in “the Reports of the Commission of Inquiry With Correspondence Relating Thereto. October 1921, Cmd. 1540, at 57 [Haycraft Commission Reports, 1921]” Aan de getuigenis van Dr Eder kon daar overigens nog worden toegevoegd: “There is no sophistry about Dr. Eder; he was quite clear that the Jews should, and the Arabs should not, have the right to bear arms, and he stated his behef that this discrimination would tend to improve Arab-Jewish relations.” (Haycraft Commission Reports, 1921, nog steeds op p. 57) (https://www.jewishvirtuallibrary.org/…/haycraft1.pdf).
.
Ik zeg het daarom nog maar eens: het begon niet op 7 october 2023, deze zogenaamde “oorlog” tegen de Palestijnse bevolking. Het begon zelfs niet met de Nakba van 1948. Het kwam ook niet eens uit de Nazi Holocaust voort –– het zionisme is van meet af aan gericht geweest op landjepik in een weloverwogen, strak geredigeerd en zorgvuldig gefinancierd project van verdringingskolonialisme dat zich heeft ontvouwd vanaf de laat 19e eeuw; dat bewust is geënt op de Bijbelse (Deuteronomische) ideologie van genocide op de minderwaardige “anderen”, en  in zijn moderne wederopleving inmiddels overheerst overheerst door de overtuiging van Europese witte suprematie; dat gebaseerd is op het handhaven van voortdurend vijandschap en militaire onderdrukking; dat doordrenkt is van racisme; dat institutioneel is verankerd in Apartheid in een ethno-religieuze nationalistische staat; dat gericht is op toekomstige imperialistische expansie; dat gelegitimeerd wordt door uitbating van het oud zeer dat is aangedaan door mede-Europeanen (en niet door de Palestijnen die er nu op worden afgerekend); en dat uiteindelijk sowieso leidt tot de verdrijving zoniet annihilatie van de inheemse bevolking van Palestina. Alle ingrediënten van dit kwaad waren volop in werking reeds lang vóór de stichting van de Staat Israel in 1948. Het kwam al tot ernstige spanningen in de 1920er jaren. Vanaf 1936 leidden die tot de Grote Arabische Opstand. Ik verwijs graag naar een Nederlands krantenartikel uit 1936 dat de aandacht vestigt op “de diepste aspiraties van het Zionisme”, te weten “de vestiging van een Joodschen staat in Palestina.” Met onder meer de volgende observatie: “Het zal echter den lezer nog meer verbazen, dat zelfs het Zionistische Jodendom van Palestina zijn fascisten heeft, zooals wel de rechtervleugel wordt aangeduid, die voor het Nationale Tehuis openlijk de geheele uitrusting opeischt, welke een staatsorganisatie met zich brengt, leger en vloot inbegrepen. Deze Joden zijn niet slechts fascisten, maar zelfs hevige militairisten.” (“Oogmerk van het Zionisme”, Nieuwe Haarlemsche Courant, 6 december 1936)(https://nha.courant.nu/…/1936-12-06/edition/null/page/4). Uit die gelederen zijn de “Founding Fathers & Mothers” van Israel voortgekomen –– Ben-Gurion, Meir, Dayan, Begin etc.
.
Ik zeg hier niks dat niet goed kan worden gerechtvaardigd. Vraag me vooral naar mijn bronnen. Algemeen gezegd: lees ter ondersteuning van bovenstaande beweringen dan gerust het recente boek van Thomas Suarez, “Palestine Hijacked: How Zionism Forged an Apartheid State from River to Sea” (Simon & Schuster 2022). Daarin wordt gedemonstreerd hoe de nieuwe staat is gebouwd op Joods terrorisme. Of zie ook Rashid Khalidi’s “The Hundred Years’ War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917-2017″(2020). Nur Masalha’s “Expulsion of the Palestinians: The Concept of ‘Transfer’ in Zionist Political Thought, 1882-1948” (1992). Of neem willekeurig welk boek van Ilan Pappé. Voor de bewering van de genocidale doctrine in Deutoronomium, inz. het boek Joshua, en de bewuste doorwerking ervan in de staat Israel, zie Rachel Havrelock, “The Joshua Generation: Israeli Occupation and the Bible” (2020). Er bestaat overigens een berg aan academische literatuur over de laatste kwestie (met het trefwoord “herem”).