“Israel cannot claim the right of self-defence against a threat that emanates from a territory it occupies, from a territory that is under belligerent occupation”

Decolonisatielesje voor de Nederlandse politieke goegemeente

8 November 2023 –– Noura Erakat, 1 November 2023

Facebook stukje naar aanleiding van Noura Erakat’s voordracht tijdens Palestine Festival of Literature at the Union Theological Seminary, NYC, 1 November 2023. Publieksevenement getiteld “But We Must Speak: On Palestine and the Mandates of Conscience.”  (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=z04LkI98b04)

“Israel has no right to self-defense against territory that it occupies. It has no right to self-defense against territory that it occupies, no more than Portugal had the right to self-defense to protect its hold on Mozambique and Angola.”
Aldus Noura Erakat, juriste, expert in mensenrechten en auteur van het boek “Justice for Some. Law and the Question of Palestine” (Stanford University Press 2019), tijdens haar voordracht in het publieksevenement getiteld “But We Must Speak: On Palestine and the Mandates of Conscience”, gehouden in het kader van het “Palestine Festival of Literature” ter plaatse van het Union Theological Seminary, New York City, op 1 November 2023.
Laat de politici –– Rutte, Yesilgöz maar net zo goed Timmermans en van hem af gerekend zéker iedereen op rechts –– er ook maar rekening mee houden dat, indien het element van zelf-verdediging voor Israel wegvalt, wij ook niet meer bijstand mogen leveren in termen van geld en wapens. Dan zouden ‘we’ immers medeplichtig worden aan de genocide die momenteel door Israel wordt bedreven. [Niet in mijn naam! Niet met mijn goedkeuring!] Evenmin zouden we schepen ter bijstand bij evacuatie moeten sturen, want dan zouden we medeplichtig worden aan de ethnische zuivering en verdrijving van de inheemse bevolking –– doet me meteen denken aan Smyrna 1922! Israel voert geen oorlog tegen Hamas want deze racistische “settler colonialist” natiestaat is bezig een hele burgerbevolking uit te moorden. Het gaat immers om “carpet bombing”, dus om “indiscriminate killing”. Het argument van het “menselijk schild” gaat dan ook allang niet meer op. Zeggen ze dat ze doelen van Hamas op de korrel nemen? Dat er een Hamas strijder zat in dit of dat gebouw? In die ambulance? Ze wisten het afgelopen jaar niet eens dàt er Hamas-strijders echt actief waren, laat staan wie, wat waar. Toen hadden ze zéker nog maximale controle maar tastten ze toch in het duister. En dan zouden ze nu precies weten waar ze op moeten schieten? Flauwekul: ze willen de druk opvoeren om de genocide die zeker vanaf 1948 is begonnen snel voort te zetten. Ze maken van de gelegenheid nu graag gebruik om de klus af te maken, zo blijkt uit een gelekte stuk van hun militaire Think Tank, waarin gepleit wordt voor ethnische zuivering: «there is need for an immediate viable plan for the resettlement and economic rehabilitation of the entire Arab population in the Gaza Strip, which sits well with the geopolitical interests of Israel, Egypt, USA, and Saudi Arabia. […] In 2017 it was reported that in Egypt there were 10 million available apartment units of which half were built and half under reconstruction. For example, in two of the biggest Cairo satellite cities, ‘October 6’ and ‘Ramadan 10′ there’s an immense number of built and empty apartments under governmental and private ownership as well as empty lots for building that would in total suffice the housing of about six million residents.» En: «There is no doubt that in order for this plan to be enacted, many conditions need to exist in parallel. At the moment, these conditions exist, and it is unclear when such an opportunity will arise again, if at all.» [https://mondoweiss.net/2023/10/israeli-think-tank-lays-out-a-blueprint-for-the-complete-ethnic-cleansing-of-gaza/]
Critici spreken van “the end game” of “the final goal” van Israel etc. Laten we maar geen Duits woord gebruiken.Feit blijft dat Settler Colonialism noodzakelijkerwijs leidt tot “the elimination of the natives” (Patrick Wolffe).

11 November 2023 –– Ralph Wilde, “Israel’s War in Gaza is Not a Valid Act of Self-defence in International Law”, Opinio Juris, 9 November 2023  (Faculty of Laws, University College London, University of London)

Facebook stukje naar aanleiding van Ralph Wilde, “Israel’s War in Gaza is Not a Valid Act of Self-defence in International Law”, Opinio Juris, 9 November 2023
(https://opiniojuris.org/2023/11/09/israels-war-in-gaza-is-not-a-valid-act-of-self-defence-in-international-law/)

Hallo Rutte! Yesilgöz! Hallo NOS! Hallo Wollaars! Hallo Volkskrant! Hallo Telegraaf! Wierd Duk! Hallo Welmoed! Hallo Kaag! Sjoerdsma [zie eindnoot]! En Hallo Bontebal! Bikkers! Omzigt! Stoffer (SGP)! En Hallo Timmermans! Tom van der Lee (GL)! Hallo Halsema (GL)! –– Hallo witte mensen!
Weer zo’n briljant juridisch stuk, deze keer van een rechten-faculteitslid van de Universiteit van Londen, Ralph Wilde. Echt verhelderend omdat het ook meteen demonstreert dat en waarom de bezetting al 65 jaar lang illegaal is. Want Israel’s preventieve aanval van 1967 had geen geldige oorlogsreden. De hele oorlog van 6 dagen was illegaal. De bezetting die er uit is voortgevloeid is derhalve ook illegaal. De Palestijnen hebben op grond van het recht op zelfbeschikking het recht om zich te verzetten, ook met geweld, tegen die bezetting. Natuurlijk moeten ze daarbij wel de regels van oorlogsvoering respecteren. En dat ging fout op 7 october, doch alleen gelet op individuele misdaden, maar niet op de uitbraak zélf. Het is ook verkeerd om de uitbraak van 7 october te beschouwen in isolatie (dus wat nou, “geen ja-maar?”). Het was slechts een moment in een langslepende strijd tussen bezetter en onderdrukte. En schokkend moment dat een meervoud aan parallellen heeft in overtredingen aan de andere zijde vanaf 1967, nee, vanaf 1948, nee, vanaf 1940 (de Bende van Stern, Lehi), 1931 (Irgun Zvai Leumi), of eigenlijk al vanaf 1920 (Jabotinsky’s Haganah). Hoe dan ook, Israel kan zich in deze hele affaire niet beroepen op het recht van zelfverdediging: want de huidige escalatie is precies dat, een escalatie van een lopend proces dat steeds meer de verklaarde intentie heeft van landjepik, verdrijving, verdrukking, ethnische zuivering of, zoals steeds openlijker blijkt genocide.
Noot tussentijds: Zelfs D66-er Sjoerdsma, inderdaad, die op 17 october tegen de motie Stoffer [21501-02, nr. 2729] heeft gestemd: “Duidelijk is dat D66 Israëls recht op zelfverdediging steunt [SIC.], dat geen cent van de Nederlandse hulp bij Hamas terecht kan komen en dat Israël medische steun verdient. Maar we moeten niet selectief zijn. Wanneer Israël het internationale recht schendt, collectief straft of Gaza blokkeert, dan moeten wij dat ook veroordelen. Dat vraagt de motie-Stoffer op nr. 2729 niet, en daarom zijn wij tegen.”(https://www.tweedekamer.nl/…/plenai…/detail/2023-2024/13)
Ik vestig nog altijd mijn hoop op de SP, ook het oude maar nog steeds zeer relevante onderzoeksrapport van 2007 indachtig: Harry van Bommel en Anja Meulenbelt, “Het beloofde land, het beroofde land. De SP en het conflict tussen Israel en de Palestijnen”, 2007 (https://www.sp.nl/sites/default/files/beloofdeland_1.pdf). Hoopvol op verbetering in Nederlands denken over de kwestie is ook het opiniestuk van Lilian Marijnissen en Jasper van Dijk in Joop BNN/VARA van 23 october 2023 (“Stop het geweld en erken een Palestijnse staat”). (https://www.bnnvara.nl/…/stop-het-geweld-en-erken-een…).
https://www.bnnvara.nl/…/stop-het-geweld-en-erken-een…

Toevoeging 9 november –– Norman G. Finkelstein & Jamie Stern-Wiener, “Israel has No Right of Self-Defense Against Gaza”, Jacobin, 27 Juli 2018

Vergelijkbaar betoog in een eerdere fase waarin Gazanen werden gedood door sluipschutters omdat ze te dicht bij de hekken en muren van het concentratiekamp kwamen: ” It is a tenet of law that no rights can be derived from illegal acts (ex injuria non oritur jus), and it is obvious that a right to self-defense does not obtain in all situations. A rapist cannot claim a right to self-defense if the victim pummels him. A theater owner has no right to self-defense if patrons attack him after he sets the building ablaze and impedes their flight. Israel’s conduct vis-à-vis Gaza falls in this category of acts that render null and void the right to self-defense. Were it otherwise, it would amount to the right to use military force in order to maintain an illegal occupation compounded by an illegal siege. If it’s nonetheless widely held that Israel has the right to use force to prevent Gazans from breaching its “border fence,” that’s because learned disquisitions on the technicalities of law have obscured the human stakes at play.” Norman G. Finkelstein & Jamie Stern-Wiener, “Israel has No Right of Self-Defense Against Gaza”, Jacobin, 27 Juli 2018 (https://jacobin.com/2018/07/gaza-protests-israel-occupation-norman-finkelstein)

Toevoeging 11 November –– André Nollkaemper

Of hier, André Nollkaemper op het weblog van de Universiteit van Amsterdam: ‘Een veelgehoord argument is inderdaad dat Israël op basis van het recht op zelfverdediging gijzelaars kan bevrijden. Ik heb daar grote vraagtekens bij. Natuurlijk heeft Israel het recht om haar bevolking te beschermen en te proberen om gijzelaars te bevrijden. Maar dat kan niet worden gezien als een uitoefening van het recht op zelfverdediging onder artikel 51 van het VN Handvest, omdat de gijzelaars zich bevinden op gebied dat, ondanks de terugtrekking van Israel uit Gaza, nog steeds kan worden beschouwd als bezet gebied.’ (Marten Zwanenburg, Marieke de Hoon, André Nollkaemper, “10 vragen over de oorlog tussen Israël en Hamas”, Universititeit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 19 october 2023 (https://www.uva.nl/…/vragen-over-oorlog-israel-en-hamas….). Nollkaemper in het NRC van 16 october: “Het door een bezettende macht inzetten van geweld tegen een bezet volk valt nadrukkelijk niet onder het recht op zelfverdediging.” (https://www.nrc.nl/…/israel-wil-een-ander-regime-in…).

Toevoeging 12 November  –– ELDH European Association of Lawyers for Democracy & World Human Rights (2014) 

Nog een verklaring, nu uit 2014, over hetzelfde probleem: Aangaande de bombardementen op Gaza in 2014, Operation Protective Edge. ELDH European Association of Lawyers for Democracy & World Human Rights. Joint declaration on Israel’s Gaza offensive – 1 August 2014. “The International Community Must End Israel’s Collective Punishment of the Civilian Population in the Gaza Strip”: “Once again it is the unarmed civilian population, the ‘protected persons’ under International humanitarian law (IHL), who is in the eye of the storm. Gaza’s civilian population has been victimized in the name of a falsely construed right to self-defence, in the midst of an escalation of violence provoked in the face of the entire international community. The so-called Operation Protective Edge erupted during an ongoing armed conflict, in the context of a prolonged belligerent occupation that commenced in 1967. In the course of this ongoing conflict thousands of Palestinians have been killed and injured in the Gaza Strip during recurrent and ostensible ‘ceasefire’ periods since 2005, after Israel’s unilateral ‘disengagement’ from the Gaza Strip. The deaths caused by Israel’s provocative actions in the Gaza Strip prior to the latest escalation of hostilities must not be ignored as well.
(https://eldh.eu/wp-content/uploads/2014/08/Final-Gaza_Joint_Declaration-1_August_-1.pdf)
Toevoeging 13 November 2023 –– Ardi Imseis
Weer een verklaring, waarschijnlijk van 7 november 2023, van professor Ardi Imseis, een rechtsgeleerde aangesloten bij Queens University Canada. Een heldere uitleg met verwijzing naar een relevante “advisory opinion” van het International Hof van Justitie over de kwestie van “de muur” (Paragraaf 139) uit 2004, waaruit blijkt dat Israel geen beroep kan doen op zelfverdediging tegen aanvallen die “voortkomen uit” (“emanate from”) gebieden die Israel ten onrechte heeft bezet. Gaza kwalificeert (ondanks de terugtrekking van troepen en kolonisten o.m. vanwege de blokkades, de rantsoenering en de ingrepen). Tegen een fysieke aanvaller tegenover je, mag je je op dat moment verdedigen, maar je kunt niet beweren dat je je op 8 october verdedigt tegen een aanval op 7 october. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=PGfr6OqD0TA
Toevoeging 14 November 2023–– Francesca Albanese, Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, 14 November 2023

Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Francesca Albanese, voordracht bij de National Press Club van Australië.   Live gestreamd op 14 nov 2023 ABC Australia (https://www.youtube.com/watch?v=LmbH68cgcmM). Over haar voordracht: “Francesca Albanese, in an address to the National Press Club on Tuesday, said from a legal perspective, Israel’s right to self-defence was “non-existent” and the Jewish state had ignored proportionality in its “unrelenting bombardment of Gaza”. […] She said Israel could not claim self-defence in the laws of war because that could only be prescribed when under threat from another state. “Israel cannot claim the right of self-defence against a threat that emanates from a territory it occupies, from a territory that is under belligerent occupation,” she said. “What Israel was allowed to do was to act to establish law and order, to repel the attack, neutralise whomever was carrying out the attacks and then proceed with law and order measures… Not waging a war.” (Ellen Ransley, “Francesca Albanese says Israel’s right to self-defence ‘non existent’ and is committing ‘war crimes’”, The Australian, 14 November 2023 (https://www.theaustralian.com.au/breaking-news/francesca-albanese-says-israels-right-to-selfdefence-non-existent-and-is-committing-war-crimes/news-story/99514e7f7928ec92fd68e9a470a5cf27). En: “Ms Albanese said there was a very real concern that Israel “might commit the crime of genocide against the Palestinian people”. (ibid.)

Voor een eerdere verklaring van Francesca Albanese, zie http://www.lirb.nl/historia-the-historyliner/francesca-albanese-ethnic-cleansing-in-the-name-of-self-defence/

 

Toevoeging 17 November 2023 –– Francesca Albanese’s eerder interview gehouden bij The Arab Center in Washington DC op 18 october 2023

Bron: Livestream te bekijken in context op de website van het centrum  (https://arabcenterdc.org/event/international-law-and-war-in-gaza/) of direct op YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=zzkBzef4e4U&t=3s)

Francesca Albanese waarschuwt allang heel consequent voor de steeds verslechterende situatie op de Westoever en Oost-Jerusalem. Het is, in mijn eigen woorden,  alsof de Israeli proberen ook daar een escalatie te forceren in het kader van hun genocidale plan.

Ik citeer een paar interessante passages (mijn transcriptie) waarbij ze meer specifiek ingaat op de situatie in de voornoemde gebieden.

[18:44] “[T]hese tragic hours are not limited to Israel and Gaza. There are 60 people who have been killed in the past days […] in the West Bank [let wel, dit is sinds 18 october enorm toegenomen]. I don’t know if this […] killings also took place in Jerusalem. I personally do not know, but they have taken place at the hand of settlers, settler violence. And it, really, it’s in my experience at this point, […] just semantics, distinguishing the […] settlers from […] the soldiers, because they go hand. The soldiers are there to protect the settlers. They are no two separate entities.”

[19:19] “So there is a responsibility on Israel to […] abide by international law. Israel is still an occupying power.  I know that many in this country [USA] struggle to register this,  but the West Bank including is Jerusalem and Gaza are occupied under international law. And it’s an occupation which operates squarely outside what is permitted by international law.  In fact, in my view, and in the view […] of many international law experts, it’s illegal because it has translated…It has operated as a vehicle to colonize occupied land, which is a clear violation of article 49 of the Geneva Convention. Which is also violated by the transfer of Israeli civilians into occupied the territory.”

[20:31] “And […] there is a lawfare: Israel uses […] international law arguments to […] claim that it’s acting in self-defense. Look, I will not challenge ever Israel’s right to protect its citizens. Israel’s right to defend itself. But Israel cannot confuse, and to act in the name of its security. But Israel confuses its own security with the security of its annexation plan over the occupied Palestinian territory. Because this is what’s been happening over years. […] This is not the outcome of the arrival to government of extremist elements. It has been there since […] many years. […] And there’s been a legal dualism. So the Palestinians are under military law, law that is written by soldiers applied by soldiers who consider themselves […] in a situation of hostility with the occupied population; and then […] Palestinians are […] judged on the ground of this in military courts, including children as young as 12. It’s, it’s, really, it’s a unique situation in the world, because military courts shouldn’t be trying civilians, [they] are deemed unfit to try civilians.”