Nederland medeplichtig aan genocide nu ook door de versterving van Gazanen te bevorderen

Het internationaal Gerechtshof (ICJ) heeft nog maar nét de internationale gemeenschap gewaarschuwd dat Israel zich “mogelijk” schuldig maakt aan genocide (plausibiliteit is verklaard en nog geen zekerheid met een proeftijd van een maand) en dat steun aan de (mogelijk) genocidale daden en maatregelen van Israel zal neerkomen op een veroordeling wegens medeplichtigheid; en toch gaat Nederland meteen al weer de fout in door de plotselinge opschorting van steun aan de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA. Krachtens de Genocide Conventie zou, vanwege het vastgestelde risico op genocide, de actieve steun juist aan ISRAEL eigenlijk al moeten worden opgeschort. Dat zou voor Nederland op zijn minst betekenen dat de levering van onderdelen voor de F35’s van Israel wordt gestaakt (we wachten nog op de uitspraak van het hoger beroep in de zaak van Oxfam-Novib c.s.).

.

Er is door het Internationaal Gerechtshof vastgesteld dat de onthouding van middelen van bestaan en dus ook humanitaire hulp deel uitmaakt van het repertoire aan genocidale misdaden. “Elementen” van genocide zouden lieden als Rutte die “versterving” waarschijnlijk noemen, mits ze die realiteiten ook echt onder ogen zouden zien. Na de plotselinge beschuldiging door Israel, een paar dagen geleden, van 15 medewerkers van de UNRWA voor betrokkenheid bij de uitval van Hamas op 7 october 2023 heeft Nederland vrijwel onmiddellijk de steun opgeschort aan dit VN orgaan dat primair verantwoordelijk (en nagenoeg uitsluitend in staat) is voor de humanitaire hulp aan Gazanen. Dit is gedaan ondanks het feit dat er direct maatregelen zijn genomen door de VN waardoor deze mensen, voor zover schuldig (doch nog niet bewezen) en nog in leven, allemaal nu non-actief zijn (zie verwijzing). Het gaat om 15 zullen we zeggen “rotte appels” in een personeelsbestand van circa 30.000, met andere woorden, 0,05%. Maar wel meteen een 100% afstraffing. Een afstraffing van de hulpverlenende organisatie in de eerste plaats die in zijn uitwerking neerkomt op een collectieve bestraffing van de burgerbevolking van Gaza. Dàt is nu juist een element van de genocide. De Nederlandse regering heeft zich dus meteen binnen een paar dagen na de (voorlopige) uitspraak van het ICJ, met andere woorden in de proeftijd onder waarschuwing, overduidelijk medeschuldig gemaakt aan de genocide. Want die genocide zal ongetwijfeld worden vastgesteld. Talloze experts in internationaal recht, historici en zelfs specifiek multidisciplinaire “genocide-deskundigen” zijn daar nu al van overtuigd, geheel parallel aan de aarzeling van het ICJ. En dan hoop ik dat er strafrechtelijk zal worden afgerekend met de criminele labbekak van de Nederlandse bewindslieden.

.
De Nederlandse regering speelt Israel in de kaart. Israel wil immers graag zoveel mogelijk Gazanen nu nog laten sterven (“demographic engineering”) of in ieder geval doen “verdwijnen”, waartoe de Israeli de ontberingen van de Gazanen opvoeren; vandaar de timing van deze UNRWA beschuldiging en vandaar de blokkades door kolonisten bij de doorgang voor vrachtwagens met hulpgoederen. Israel doet dit opdat de overlevenden dan op den duur wel moeten worden geëvacueerd, vanwege voldongen feiten, om uiteindelijk als staatloze vluchtelingen te worden opgenomen door landen als, inderdaad, Nederland. Dan mag de hele internationale gemeenschap meedoen, tegen wil en dank, aan de etnische zuivering ten dienste van het koloniale project van de Zionisten dat reeds vanaf de 1920er jaren duidelijk is gericht geweest op de verdwijning van de inheemse bevolking van Palestina (met uitzondering van de Yishuv, de inheemse Joodse minderheid). Wordt vervolgd, uiteindelijk dus ook in Ter Apel, met een als het ware zeer verdiende collectieve bestraffing van de Nederlandse bevolking –– Take That!

.

Verklaring van de secretaris generaal van de VN:
Verklaring van de demissionaire minister van Leeuwen: https://www.government.nl/…/netherlands-halts-unrwa…
Merk op dat er in de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken sprake is van de voortzetting van humanitaire hulp via “andere kanalen”. Welke kanalen zullen dat zijn? Bestaan die wel? (Volgens Sander van Hoorn, NOS, zouden er momenteel veel vrachtwagens de Gaza Strook binnen rijden via de Kerem Shalom grensovergang, ondanks de protesten van Israelische kolonisten, al verdwijnen de wagens wel uit zijn zicht: https://nos.nl/liveblog/2506691-toevoer-noodhulp-aan-gaza-op-gang-ondanks-protest-10-unrwa-medewerkers-hamas-lid#UPDATE-container-75048543)
.
Nota bene: wat betreft mijn verwachting van een toegenomen stroom aan vluchtelingen die ook door nederland zullen moeten worden opgevangen, merk ik graag op zelf geen probleem te hebben met de opvang van Palestijnse buren; maar we weten allemaal hoe xenofoob, islamofoob en algemeen ongastvrij de meerderheid van de Nederlandse bevolking inmiddels is geworden, vanwaar mijn kwalificatie van de te voorziene gevolgen als “collectieve bestraffing” want zo zullen de aanhangers van de Tokkie-coalitie het wellicht gaan ervaren.