Noura Erakat’s uitleg als aanbevolen huiswerk voor de medewerkers van de nederlandse televisiejournalisten

https://www.instagram.com/p/C14zQOmObWt/
Aanbevolen huiswerk voor de medewerkers van de nederlandse televisiejournalisten. De Palestijns-Amerikaanse mensenrechtenadvocate Noura Erakat legt in een item op Al-Jazeera Pus (en Instagram) goed uit (https://www.instagram.com/p/C14zQOmObWt/) wat het belang is van de zaak die Zuid-Afrika (met toenemende adhesie) tegen Israel en de VS heeft aangespannen bij het Internationaal Gerechtshof (International Court of Justice). Merk op dat er sprake is van medeplichtigheid van (onder meer) de VS (“aiding and abetting the genocide”) –– precies hetzelfde geldt voor de staat der Nederlanden. Uiteindelijk zouden in een latere fase volgens mij ook nog individuen voor het Internationaal strafhof kunnen worden gedaagd, te denken valt aan tenminste demissionair Premier Rutte (VVD) en demissionair Minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot (CDA) vanwege in ieder geval de herhaalde nadruk op Israel’s vermeende recht om zichzelf te verdedigen op de manier zoals dat het nu doet (waarbij de bijstelling “mag het een onsje minder zijn?” geen verschil uitmaakt net zomin als de suggestie om een paar extra vrachtwagens met hulpgoederen toe te laten). Te denken valt verder ook aan de demissionair Minister van Defensie Kasja Ollongren (D66) want de F35 wordt, met onderdelen geleverd door Nederland, wel degelijk integraal ingezet voor de Israëlische inspanning om met tapijtbombardementen genocide te plegen op de Palestijnse bevolking. Er is op donderdag een solidariteitsdemonstratie in de Den Haag waar ik evenwel wegens gezondheidsredenen niet aan kan deelnemen. Maar de zitting zou te volgen moeten zijn van 0900u tot 1230u via https://webtv.un.org/en
.
Het is interessant, en zeer terecht, om deze juriste te horen pleiten voor de serieuze weging van de morele dimensie van de zaak en niet om slechts te blijven kleuren binnen de lijntjes van de wet. Want, zoals ze in haar boek heel duidelijk uitwerkt, is het recht een domein waarbinnen weliswaar gewerkt moet worden aan de verwerkelijking van rechtvaardigheid en gerechtigheid in de praktijk, maar waarbij toch niet altijd het optimale niveau kan worden bereikt (Noura Erakat, Justice for Some. Law and the Question of Palestine,Stanford University Press, Stanford California, 2019). Een dood-doener? Geenzins, want talloze politici verschuilen zich achter de bevestigde formaliteiten van “de wet” terwijl ze onrecht laten voortduren. En dat is nu juist NIET de afspraak van de Genocide Conventie die ook door Nederland is ondertekend: men dient reeds op te treden bij het risico op genocide en niet slechts achteraf. Dáárin schiet Nederland verwijtbaar tekort.
.
Voor het verzoek aan het Internationaal strafhof (ICC:
.
Voor alvast een voorproefje van Israel’s verdediging, citeer ik van de website van het Israelische ministerie van buitenlandse zaken –– merk daarbij op dat het de Israeli zijn die voortdurend veronderstellen dat hun visie en hun belangen direct samenvallen met die van alle mensen van Joodse identiteit in de wereld (een punt dat ook integraal is aan, bijvoorbeeld, hun Wet op de Terugkeer en waarop dan ook de gelijkstelling van kritiek-op-het-beleid-van-Israel met antisemitisme is gebaseerd):
“The accusation of genocide against Israel is not only wholly unfounded as a matter of fact and law, it ismorally repugnant. The resort to such rhetoric is designed to weaponize against Israel a term coined todescribe the worst crime committed against the Jewish people themselves, and in so doing isantisemitic and deeply o”ensive to the memory of the victims of the Holocaust. Alleging “genocide” ata time when Israel is lawfully defending itself against an avowedly genocidal terrorist organization, andseeking constantly to minimize harm to the Palestinian civilian population even as Hamas seeks tomaximize it, is a libel that empties the term of meaning.”
“There are few allegations more repugnant than the claim that a “genocide” is taking place in Gaza. It evokes the vile antisemitic pattern of assigning to the Jewish people blame for, and accusing them of, the very crimes to which they themselves have fallen victim. It also seeks to obscure the fact that on October 7, Hamas was itself engaged in the sadistic slaughter of innocent Jews with the specific intent to destroy them as a group, in furtherance of the explicit genocidal calls in its Charter.” (https://www.gov.il/…/English_Documents_Israel-Hamas…)