Op de schone stoep van Ollongren: “‘We moeten Israël blijven aanspreken op wat ze doen'”

Op vrijdag 28 juni vindt een kort geding plaats dat is aangespannen door Oxfam-Novib, the Rights Forum en Pax Nederland tegen de Nederlandse staat omdat die zich niet houdt aan de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag van 14 februari 2024 om te stoppen met de levering van F35 onderdelen aan Israel (https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHDHA:2024:191. De staat blijkt nog steeds F35-onderdelen te leveren aan Israël, niet meer rechtstreeks, maar wel nog gewoon via de Verenigde Staten. Daarmee blijkt de Nederlandse Staat hardnekkig de staat Israel te blijven steunen in zijn plegen van –– mijn woordkeuze –– genocide of in ieder geval grove schendingen van het oorlogsrecht. https://www.oxfamnovib.nl/…/zitting-kortgeding-op-28-juni
.
Dat Israel zich schuldig maakt aan genocide is in ieder geval reeds “plausibel” geacht door het Internationaal gerechtshof (Order van 26 januari 2024 in de “Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip”, Zuid-Afrika versus Israel). Het opleggen van aanvullende maatregelen met de order van 24 mei 2024 ter verdere voorkoming van genocide veronderstelt de realiteit (of het reële risico) van die genocide (https://www.icj-cij.org/…/192-20240524-ord-01-00-en.pdf). De genocide is verder als tenminste een dreigend gevaar erkend door een veelvoud van advocaten en geleerden, vaak in collectief, zoals in het geval van juristen uit the Global South (w.o. https://twailr.com/public-statement-scholars-warn-of…/) of academici gespecialiseerd in Genocide Studies (https://contendingmodernities.nd.edu/…/statement-of…/). En het is door enkele deskundigen van internationaal recht op persoonlijke titel en in officiële hoedanigheid zelfs al beschouwd als glashelder vastgesteld, zoals door Francesca Albanese (“Anatomy of a Genocide, Rapport aan de Algemene Vergadering van de VN, van 25 maart 2024, A/HRC/55/73, https://www.ohchr.org/…/ahrc5573-report-special…) of Alfred de Zayas (Conferentie la Justice et la Paix en Palestine à Genève, videoverslag, tijdcode 01:56:00 ev: “c’est absolument clair que Israël a commis génocide”, met uitgebreid betoog in het vervolg, https://www.youtube.com/watch?v=zgy4q9uHw9Q).
.
Maar goed, al sputteren overduidelijk pro-Zionistische rechtsgeleerden (ik huiver een naam te noemen) tegen dat er eerst decennia lang onderzoek zou moeten worden verricht voor de schuld van Israel zou kunnen worden vastgesteld, met alle gevolgen voor de slachtoffers van morgen en overmorgen, is het tóch zo dat alle ondertekenaars van de Genocide Conventie allang zouden hebben moeten hebben opgetreden tegen Israel omdat ‘het risico” al is vastgesteld –– en dát is de verplichting van deze “zaak die allen aangaat” (erga omnes). Zuid-Africa, Nicaragua en alle staten die hun applicaties hebben ondersteund zitten evenwel aan de goede kant van de zaak.
.
En al zou men de term “genocide” te stevig vinden –– in Nederland wil de meerderheid in de politiek en de media er niet aan (zie bijv. https://www.eerstekamer.nl/verslag/20240618/verslag, met de zoekterm “genocide”) –– over de beschuldiging dat Israel regelmatig of stelselmatig schuldig is aan het plegen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen het humanitair recht zouden we het allemaal toch zeker snel eens kunnen zijn? Dat zou je denken, ja. Er is echter toch zelfs hiertegen veel tegenstand. Zo zijn er genoeg mensen die het zich maar moeilijk kunnen voorstellen dat de staat Israel zich ooit zou kunnen schuldig maken aan mensenrechtenschendingen omdat ze die idealiseren als de politieke uitwerking van een moreel verlichte samenleving van de meest iconische slachtoffers uit de wereldgeschiedenis, uitverkoren door een god, tot een democratische rechtstaat als voorpost van de westerse beschaving (zoals Herzl had beoogd) temidden van een arabische wereld die het door hen zo bewonderde “beschavingsniveau” nog niet zou hebben bereikt. Meer specifiek volgen veel mensen de volgende cirkelredenering: het Israelische leger kàn volgens de cirkelredenering geen misdaden begaan omdat het ’t meest “morele” leger ter wereld zou zijn, juist omdàt het geen oorlogsmisdaden zou begaan. Nou u weer. Telkens weer moeten we horen dat de slager eerst zijn eigen vlees gaat keuren, alvorens we een oordeel zouden mogen vellen. Een nadere verantwoording volgt zelden of ze bestaat, in de gevallen waar de internationale verontwaardiging te storend was geworden, toch weer uit een stapel leugens van politici en militairen zoals over de kogels die in mei 2022 Shireen Abu Akleh hebben gedood, de kogels die in februari dit jaar Hind Rajab en haar nichtjes hebben doodgemaakt, maar ook de raket die neerkwam op het voorterrein van het al-Ahli ziekenhuis in october vorig jaar …. enz., enz.
.
Nederlandse politici staan over het algemeen pal achter Israel. Het kabinet doet dat zéker. Dat blijkt uit de officiële verklaringen van bewindspersonen, uit de wapenleveringen, uit het stemgedrag bij de VN, uit commentaren in de publieke ruimte. Natuurlijk wordt er in toenemende mate gehamerd op de noodzaak om meer humanitaire noodhulp Gaza te laten binnenkomen. Natuurlijk wordt er steeds vaker “bezorgdheid” geuit over de disproportionaliteit van de Israelische militaire acties. Het stoepje moet immers worden schoongeveegd. Want je weet maar nooit –– onlangs werd bekend gemaakt dat het Internationaal Strafhof werd verzocht (door het Geneva International PeaceResearch Institute) onderzoek te doen naar Ursula von der Leyen voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mens(elijk)heid in Gaza. Ja, Mark, het komt steeds dichterbij! Nee, we moeten ons indekken. En zo werd ook gisteren weer de suggestie gewekt, door Ollongren in dit geval, dat het juist Nederland zou zijn geweest dat al die tijd Israel zou hebben getracht te bewegen tot ingetogenheid, tot proportionaliteit en tot het opvoeren van noodhulp: “‘We moeten Israël blijven aanspreken op wat ze doen'” (“https://nos.nl/…/2526002-ollongren-we-moeten-israel…). Blijven?!!! Vanwaar dan de noodzaak tot het kort geding van vrijdag?
.
Aan het eind van het NOS artikel (Nieuwsuur) waarin Ollongren ons bezweert dat ‘We moeten Israël blijven aanspreken op wat ze doen’, naar aanleiding van het militair oordeel van de commandant der strijdkrachten Eichelsheim lezen we dat er een VVDer kritiek heeft op die houding. “De opvolger van Ollongren, VVD’er Ruben Brekelmans, reageerde op X verbaasd op de uitspraken van Eichelsheim. «Het kabinet gebruikt de juridische term ‘disproportioneel’ bewust niet, omdat dit door een rechter moet worden vastgesteld.»” Deze man is klaarblijkelijk niet op de hoogte van het bestaan van het Internationaal Gerechtshof. Het artikel vervolgt: “Ollongren is het eens met militair Eichelsheim. «De commandant der strijdkrachten geeft zijn militair oordeel over de oorlog. Dat militair oordeel is dat er disproportioneel geweld is toegepast voor het behalen van de militaire doelen.» Volgens Ollongren heeft Brekelmans het over een politiek of juridisch oordeel. «Daarover zou je kunnen zeggen: dat is inderdaad iets anders.»” (“https://nos.nl/…/2526002-ollongren-we-moeten-israel…). Wat een flauwe uitspraak van de demissionaire minister. In deze post-moderne wereld kunnen alle waarheden en onwaarheden blijkbaar naast elkaar blijven bestaan in hypocriete harmonie.