Rechtstatelijkheid in Nederland gecompromitteerd door wetstrijd, Islamhaat en Rutte’s carrierejacht

Rolinde Hoorntje, “Kabinet zoekt na verbod naar andere wegen voor leveren F-35-onderdelen aan Israël”NOS Nieuws online, 14 maart 2024.

https://nos.nl/artikel/2512809-kabinet-zoekt-na-verbod-naar-andere-wegen-voor-leveren-f-35-onderdelen-aan-israel

Dit demissionaire kabinet is vastbesloten om Israel te blijven steunen in de realisatie van de door het Internationaal Gerechtshof “plausibel” verklaarde genocide. Daarmee schendt Nederland de “order” van het ICJ. Maar Nederland heeft ook schijt aan de eigen rechter: “Een maand geleden bepaalde het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep dat de Staat “iedere (feitelijke) uitvoer en doorvoer van F-35-onderdelen met eindbestemming Israël” moet staken, omdat er een duidelijk risico bestaat dat er ernstige schendingen van het humanitaire oorlogsrecht worden gepleegd in de Gazastrook.” (https://www.volkskrant.nl/buitenland/uitspraak-over-levering-f-35-onderdelen-kan-kentering-inluiden-in-europese-houding-tegenover-israel~b25b0bc5/) Inmiddels gaat de Staat in cassatie én zoekt dus naar alternatieve sluipwegen van doorvoer. (Verwijzingen: voornoemd artikel; en interview met redacteur Rolinde Hoorntje en hoogleraar transnationaal recht Galina Cornelisse bij Radio1 Journaal van 15 maart 2024, https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-radio-1-journaal/782f033e-15c7-46e3-ab67-af49518dfa74/2024-03-15-kabinet-zoekt-na-verbod-naar-andere-wegen-voor-leveren-f-35-onderdelen-aan-israel). 

      De inspanningen gaan regelrecht in TEGEN de geest van de uitspraak van de rechter. Er is daar in die burelen dus geen morele ruggegraat. Geen gevoel voor werkelijke rechtstatelijkheid. Het is voor de bestuurders en politici gewoon een spel. Er is zelfs een element van “wetstrijd” (Lawfare) in zoverre dat er voor wordt gezorgd dat de wederpartij geen geld meer heeft om te procederen (The Rights Forum, Oxfam/Novib en Pax Nederland moeten donateurs zoeken om het recht te doen gelden). Voor de VVD gaat het wellicht vooral om Rutte’s kandidatuur als de volgende secretaris-generaal van de NAVO te steunen. Anderen willen koste wat kost Israel blijven steunen om een plethora van drogredenen. 

       Intussen wordt in Nederland de druk opgevoerd tegen de demonstranten die pro-Palestina zijn of, anders gezegd, pro-Internationaal Recht. Bijvoorbeeld door net te doen alsof het antisemitisme (strikt genomen wordt daarmee jodenhaat bedoeld; Arabieren zijn immers ook Semieten) sinds october vorig jaar de pan uitrijst tot gevaarlijke niveau’s. Maar er is in Nederland geen geval van geweldpleging gebeurd –– gelukkig maar. Ja, er is een 14-jarige jongen in Middelburg geweest die een hakenkruis op de gevel van een synagoge had geschilderd –– fout, onzalig, maar ook weer niet te vergelijken met de moord op 30.000+ burgers in Gaza (namelijk met de vermisten onder het puin in schatting meegerekend). Wat eigenlijk alleen opvalt is het zelf-opgeworpen gevoel van onbehagen dat automatisch wordt vertaald in daadwerkelijke dreiging (https://www.ncab.nl/actueel/nieuws/2024/2/7/aantal-meldingen-van-antisemitisme-afgelopen-jaar-verdubbeld). 

       En er wordt nog steeds regelmatig de leus “From the River to the sea, Palestine will be free” gehekeld als was dat een oproep tot een theoretische genocide op Israeli die haaks staat op de actuele genocide op Palestijnen. Maar die uitspraak betekent dat helemaal niet: het is een oproep tot gelijkwaardigheid in alle opzichten in het gehele gebied dat, laten we wel wezen, door de Israeli zélf wordt geclaimd tot exclusief Joods Apartheidsgebied (vanaf het Oud-Testament tot in het Manifest van de Likoed partij en de herhaaldelijk geuite intenties van de kolonistenorganisaties zoals die van de duivelse Daniella Weiss).(Zie Eindnoot). 

       De Nederlandse rechter heeft allang geoordeeld dat de leus NIET strafbaar is, om de gestelde reden (voor de uitspraak van het Gerechtshof van Amsterdam in een Artikel 12 procedure van 15 augustus 2023 volgens welke de leus niet strafbaar is, zie https://rightsforum.org/niks-mis-met-slogan-from-the-river-to-the-sea-palestine-will-be-free-oordeelt-rechter/). Dat oordeel van de rechter is evenwel compleet genegeerd door de Tokkie-meerderheid in de Tweede Kamer –– o, gotspe! –– die dus maar net doen alsof de politici het beter weten dan de rechter (https://nos.nl/artikel/2495345-from-the-river-to-the-sea-leus-is-geweldsoproep-vindt-kamermeerderheid). Net als het kabinet. Net als de ambtenaren van Buitenlandse Zaken.

     En net als de VVD-er van den Burg die op het vragenuurtje deze week zomaar uit de lucht heeft gegrepen dat er “kankerjood” en “Juden Raus” zou zijn geroepen door demonstranten tijdens de protesten tegen de ceremoniële functie met de door het ICJ reeds aangemerkte oorlogsmisdadiger Herzog. Dat was een leugen –– hij verzon het gewoon, wellicht de argumentatie van de “holocaust-industrie” gedocumenteerd door Finkelstein, van Agt, Feuerlicht, Hixson, Maerscheimer e.v.a. indachtig, zoals vandaag ook lijkt te zijn bevestigd in de brief van de burgemeester van Amsterdam aan de Raad. “Tijdens de opening van het Nationaal Holocaustmuseum zondag zijn «geen strafbare uitingen geconstateerd», schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad. «De afgelopen dagen is gesteld dat er bijvoorbeeld ‘Juden raus’ en kankerjoden is geroepen», schrijft Halsema. » Dat is op de dag zelf, en ook achteraf nog niet geconstateerd.»” (https://nieuws.nl/algemeen/20240314/halsema-geen-strafbare-uitingen-bij-opening-holocaustmuseum/).

      Van den Burg heeft met zijn fantasievolle beweringen in onze Tweede kamer het gedrag van Biden herhaald toen die valselijk beweerde 40 onthoofde baby’s op foto’s te hebben gezien. De schade is berokkend. Van den Burg’s vileine aantijgingen worden gretig geaccepteerd in de gelederen van in ieder geval de PVV. 

       Wilders heeft in verkiezingstijd vaak geroeptoeterd dat er met “Hamas” vlaggen zou zijn gezwaaid tijdens de grote Pro-Palestina demonstraties. Volgens Wouter de Winther van De Telegraaf heeft Wilders in ieder geval van het misverstand geprofiteerd. “Hij blijft heel erg hameren op migratie,” aldus de Winther op 23 november 2023 bij Goedemorgen Nederland, “maar ook op de onzekerheid die mensen voelen nadat zij opeens grote demonstraties zien waar ook met Hamasvlaggen werden gezwaaid. In Nederland hielden we niet voor mogelijk dat Joodse scholen opeens dicht moesten blijven, omdat er gevreesd werd voor de veiligheid. Dat sentiment is gaan knagen aan mensen, zeker de afgelopen weken.” (“Nederlanders stemden ook op Wilders vanwege Hamasvlaggen bij pro-Palestina-demonstraties, denkt Wouter de Winther: ‘Het is aan mensen gaan knagen’”, https://wnl.tv/2023/11/23/nederlanders-stemden-ook-op-wilders-vanwege-hamasvlaggen-bij-pro-palestina-demonstraties-denkt-wouter-de-winther-het-is-aan-mensen-gaan-knagen/). Maar de vlaggen in kwestie zijn, op een enkel geval op de Dam na, gewoon de officiële Palestijnse vlag die van de 1920er jaren bestaat, die op 1 december 1964 door de PLO is gepresenteerd, die vanaf 1993 zelfs door Israel is erkend en sindsdien formeel wordt gebruikt door de Palestijnse Autoriteit. Met het schot uit de heup op deze vlag wordt duidelijk aangegeven wat deze partij (zonder leden) denkt over het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk. Dergelijke misverstanden worden gebruikt om “islamofobie” verder aan te wakkeren. Ik kom daar dadelijk op terug.  

       Antisemitisme is, op zijn beurt, minder hard toegenomen dan voorgesteld, als je de valse overtredingen die door de IHRA-verklaring ter verdediging van de Staat Israel buiten beschouwing laat (voor de International Holocaust Remembrance Alliance werkdefinitie van antisemitisme is ook mijn huidige stukkie suspect, uiteraard geheel ten onrechte in mijn oordeel: https://holocaustremembrance.com/resources/working-definition-antisemitism.) Opinieleiders als Wilders stoken het vuurtje op. Afshin Ellian blijft hameren op het ten onrechte veronderstelde pact tussen de Palestijnen en Iran om het angstbeeld verder op te voeren. Onbehagen is er zeker. –– Begrijpelijk, want zo maak ik mij erg bezorgd over de afbraak van de rechtstatelijkheid in Nederland en de de teloorgang van het Internationaal Recht ten gevolge van de straffeloosheid van Israel. Maar er blijft aan eigenlijke uitingen van antisemitisme niet veel meer dan de misplaatste daad van dat gefrustreerde jochie uit Middelburg over. En de zelfopgeworpen angst rondom Joodse scholen. De gelijkschakeling van Jodendom met de Staat Israel is verkeerd maar wordt in Nederland steeds gebruikelijker (zoals bijvoorbeeld blijkt uit de tenenkrommende televisieserie van de EO met Rob Oudkerk over antisemitisme in Nederland na october 2023)  En juist die ongebreidelde samentrekking is gevaarlijk voor alle betrokkenen. laten we vooral niet vergeten dat er in Nederland ook nog “Een Ander Joods Geluid” bestaat (Voor een toespraak van Jaap Hamburger in Amsterdam op 14 juni 2020, zie mijn video “Palestinian Lives Matter”: https://vimeo.com/manage/videos/429072335). 

        Arabierenhaat of Islamietenhaat neemt intussen echter wel enorm toe (met in ieder geval reeds meerdere slachtoffers van geweld in het buitenland). Gisteren op NPO-Radio1 stelde Ronald Sørensen, voormalig Eerste Kamerlid voor de PVV en nu actief bij Leefbaar Rotterdam, naar aanleiding van de demonstraties bij het Holocaust museum: “laten we maar eerlijk zijn. We mogen best wel eens wat kritisch zijn op die Islam. We hebben nou afgelopen zondag weer die ellende in Amsterdam gezien. Mag dat niet? Zet je dan mensen weg als je vertelt wat je daarover denkt? En Geert heeft wat dat betreft helemaal mijn steun.” (Ronald Sørensen bij “Dit is de Dag”, EO, met Tijs van den Brink: https://www.nporadio1.nl/fragmenten/dit-is-de-dag/9f0155a6-bdf3-4746-a2b1-6221988e0b7c/2024-03-14-geert-wilders-wordt-geen-premier-is-dat-terecht). U ziet, islamofobie zal beslist nog doorwerken in het aankomende Tokkiekabinet dat geleid zal worden door politici die aantoonbaar weinig ophebben met de rechtstatelijkheid en vooral niet met de Islam. “Minder Marokkanen, dan zorgen we daarvoor”, zei Wilders en daar heeft hij nooit spijt van gehad. Toen de Fractievoorzitter van DENK, van Baarle, deze week aan de interruptiemicrofoon Herzog kwalificeerde als oorlogsmisdadiger en verwees naar de genocide die momenteel gaande is, werd hij door de voorzitter van het parlement onderbroken omdat hij te ver zou zijn gegaan. Die kamervoorzitter, dat is die PVV-ideoloog Martin Bosma, “for crying out loud!” Van Baarle ging helemaal niet te ver want hij herhaalde gewoon wat het Internationaal Gerechtshof reeds had verklaard in hun “order” van februari. Maar omdat hij zo slordig was te verwijzen naar het ICC in plaats van het ICJ, kon de ervaren van den Burg gemakkelijk over hem heen walsen. En zo doen we dat tegenwoordig in in “gezond rechts” Nederland…..

Noten: 

Eindnoot met Israelische claims gebaseerd op het concept “From the River to The Sea ….” waartegen met de leus op pro-palestijnse demonstraties tegenwicht wordt geboden. 

Bijbelse basis van de Israelische claim in het Deuteronomische boek Jozua (vertalingen volgens  bijbel.eo.nl): “Na de dood van Mozes, de dienaar van de HEER, zei de HEER tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes: ‘Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon, en van de grote rivier, de Eufraat, met het land van de Hethieten, tot aan de Grote Zee in het westen” (Jozua  1:1-4); “Ik heb voor uw stammen door loting het land verdeeld van de volken die ik heb uitgeroeid [sic: verwijst naar “herem”]  van de Jordaan tot aan de Grote Zee in het westen; en eveneens het land van de volken die nog zijn overgebleven. Die zal de HEER, uw God, zelf voor u uit hun land verdrijven. Dan kunt u het in bezit nemen, zoals hij heeft beloofd.”(Jozua 23: 4-5).

De verwoording van het Zionistische streven tot de vestiging van een exclusief-Joodse staat met de formule “from the river to the sea” is lang geleden ook al gesteld in het handvest van de Likoed Partij van 1977. “The Right of the Jewish People to the Land of Israel (Eretz Israel). (a.) The right of the Jewish people to the land of Israel is eternal and indisputable and is linked with the right to security and peace; therefore, Judea and Samaria will not be handed to any foreign administration; between the Sea and the Jordan there will only be Israeli sovereignty. (b.) A plan which relinquishes parts of western Eretz Israel, undermines our right to the country, unavoidably leads to the establishment of a “Palestinian State,” jeopardizes the security of the Jewish population, endangers the existence of the State of Israel. and frustrates any prospect of peace.” (https://www.jewishvirtuallibrary.org/original-party-platform-of-the-likud-party).  Zie daarvoor bijv. ook “Begin is een harde nationalist”, NRC Handelsblad 18 mei 1977 (https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000026317:mpeg21:a0048).

Over de actuele houding van de kolonisten:

Isaac Chotiner, The Extreme Ambitions of West Bank Settlers. A Leader of the Settlement Movement on Expanding Into Gaza, and her Vision for the Jewish State”, The New Yorker, 11 November 2023 (https://www.newyorker.com/news/q-and-a/the-extreme-ambitions-of-west-bank-settlers).

Over de actuele houding van Israelische diplomatie: “I want it to be clear that I do not recognise national rights of Palestinians in the Land of Israel. I recognise their human rights and their individual rights, and also their individual political rights — but between the sea and the Jordan there is room for one state, a Jewish state”.  (Tzipi Hotovely, Lid van de Knesset voor de Likoed partij, sprekend in 2010 en geciteerd in Leila Farsakh, “The One-State Solution and the Israeli-Palestinian Conflict- Palestinian Challenges and Prospects”, Middle East Journal, Vol. 65, No. 1, Winter 2011, pp. 55-71, op p. 61)

Over de inzet van het concept door de staat Israel met kwalijke uitwerking: Paul Reichler, in de presentatie van de applicatie van Zuid-Afrika in de zitting van het Internationaal Gerechtshof over de “Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem” op 19 februari 2024. “Mr President, what makes Israel’s ongoing occupation of the Palestinian territory unlawful is precisely its permanent character, and what demonstrates its permanence are: (i) Israel’s de jure and de facto annexation of Jerusalem and the West Bank; (ii) its claims of sovereignty over these areas, which it refers to by their biblical names, Judea and Samaria, and considers integral parts of the State of Israel; (iii) its establishment of hundreds of permanent Israeli settlements, with over 700,000 Israeli settlers, who have been promised by successive Israeli governments that they will never be removed; and (iv) the multitude of official statements and documents that openly declare Israel’s intention to incorporate all of the occupied territory east of the Green Line into the State of Israel as a permanent part of a single Jewish State extending from the Jordan River to the Mediterranean Sea.” (https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2024/02/186-20240219-ora-01-00-bi.pdf, p. 62)

Voor kritiek zie o.m. Jonathan Cook, “How a slogan became bigger news than the murder of babies in Gaza”, Middle East Eye, 27 November 2023 (https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-war-gaza-slogan-bigger-news-murder-babies)
; Alain Alameddine, “What Exactly Do We Want from the River to the Sea?”, The Palestine Chronicle, 25 november 2023 (https://www.palestinechronicle.com/what-exactly-do-we-want-from-the-river-to-the-sea/