Stop de genocide. Dat is een order!

Op 29 December 2023 diende de staat Zuid-Africa bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) een aanklacht in (“Application”) tegen de staat Israel op grond van de Genocide Conventie die door beide staten is ondertekend. Die conventie gebiedt alle staten om matigend of zelfs verbiedend op te treden bij “het risico van” genocide op een volk of bevolkingsgroep. Alle ondertekenaars zijn eraan gehouden zich in te spannen om dat risico te doen verdwijnen (het is een zaak “erga omnes partes”). De zaak die “iedere natiestaat aangaat” was dus aangespannen door Zuid-Africa en de zittingen vonden plaats op 11 en 12 januari. Na enig beraad verklaarde het Internationaal Gerechtshof op 26 Januari 2024 dat het risico “plausibel” was dat Israel zich inderdaad schuldig maakte aan genocide op de Palestijnen (in Gaza). De verklaring was niet vrijblijvend, zoals men in de media graag beweert zoals wanneer er wordt geteld dat de uitspraak “niet-bindend” zou zijn. Het gaat wel degelijk om een “order” waar alle staten die de Genocide Conventie hebben ondertekend zich aan te houden hebben.
Zoals de Zuid-Afrikanen de daaruit volgende verplichtingen hebben samengevat in hun brief van 12 februari 2024: “By way of an order dated 26 January 2024, the International Court of Justice (‘IO’) indicated six provisional measures against Israel (Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Order of 26 January 2024 or ‘Order’). In making the Order, the Court ruled that there «is urgency, in the sense that there is a real and imminent risk that irreparable prejudice will be caused to the rights found by the Court to be plausible, before it gives its final decision»: Such rights included the «right of the Palestinians in Gaza to be protected from acts of genocide and related prohibited acts identified in Article III» of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (‘Genocide Convention’).” (https://www.icj-cij.org/…/192-20240212-wri-01-00-en.pdf). Zuid Africa pleitte in die brief voor aanvullende maatregelen omdat Israel niet bleek te willen inbinden en de genocidale misdaden veeleer bleek op te voeren.
Het antwoord van Israel van 15 februari in overweging genomen (https://www.icj-cij.org/…/192-20240215-wri-01-00-en-1.pdf), heeft het ICJ op 16 februari herhaald dat de eerder gegeven “order” van kracht blijft, onder vermelding van de indicatie dat de gevaren alleen maar toenemen, maar het hof heeft meteen ook gesteld dat er niet direct verdere maatregelen zouden hoeven te worden genomen (“Decision of the Court on South Africa’s request for additional provisional measures”, https://www.icj-cij.org/…/192-20240216-pre-01-00-en.pdf). Merk op dat dit Israel en zijn medeplichtigen nog steeds niet vrijpleit want dat risico op genocide, dat plausibel is geacht, is nog steeds aanwezig.
Zuid Africa is niet opgehouden de ontwikkelingen (en genocidale “uitingen” in woord en gedrag) op de voet te volgen. Zeker nu bewezen is dat er kinderen de hongersnood zijn gestorven, dat voedselhulp wordt tegengehouden én dat er tijdens de schamele voedseluitdelingen zelfs gericht op de burgers wordt geschoten, meent de aanklagende partij dat er eenvullende maatregelen acuut noodzakelijk zijn. Zuid-Afrika heeft daarom op 6 maart opnieuw een verzoek daartoe ingediend. “The Republic of South Africa submits an urgent request for the indication of additional provisional measures and the modification of the Court’s prior provisional measures Order and decision” (https://www.icj-cij.org/…/192-20240306-pre-01-00-en.pdf); het eigenlijke verzoek: https://www.icj-cij.org/…/192-20240306-wri-01-00-en.pdf).
En dan lezen we vandaag (https://nos.nl/…/2511790-israelische-president-herzog…) dat de president van Israel, de schurk Herzog, die zelfs in de verklaring van het ICJ zélf concreet is genoemd als een van de publieke personen die het risico op genocide hebben veroorzaakt en bevorderd, op 10 maart de hand gaat schudden van onze koning als eregast tijdens de opening van het Holocaust Monument in Amsterdam! Het ene staatshoofd eert het andere staatshoofd. En zo staat actuele genocide-pleger komend weekend dan als eregast de historisch meest bekende genocide te gedenken. Dit is compleet eerloos. Ne fas. Deze travestie bezoedelt de nagedachtenis van de slachtoffers van de Holocaust van de 1930er-1940er jaren.