We krijgen een kabinet van kruisvaarders.

We hebben vanmorgen een inkijkje gekregen in de extreemrechtse betonrot van ons land. Nederland laat de natuur, het klimaat, de studenten en de asielzoekers grof barsten in ruil voor geldelijke cadeautjes aan “het eigen volk” van ons land –– de boeren voorop. Er valt veel te betreuren en te vrezen. Ik licht er maar één puntje even uit.
.
Citaat van de dag:
“Nederland steunt het bestaansrecht en de veiligheid van de staat Israël. Met inachtneming van de oplossingen voor het Israëlisch-Palestijnse conflict en de diplomatieke belangen, wordt onderzocht wanneer verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem op een daartoe geschikt moment kan plaatsvinden. Nederland neemt het initiatief tot oprichting van een internationaal tribunaal voor de berechting van misdrijven (waaronder genocide) door IS (Da’esh). Armenië wordt gesteund in Europees verband.” (Hoofdlijnenakkoord tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB, 16 mei 2024)
.
De extreem-rechtse Tokkie-coalitie steunt hiermee de verdere verdrijving van Palestijnen uit hun huis en haard door de Apartheidsstaat Israel, met (a) het accent op het koloniale narratief van veiligheidsbelangen, (b) de erkenning van Jerusalem als hoofdstad van Israel; en (c) de weging van “de diplomatieke belangen” die alleen maar kunnen worden uitgelegd als de onvoorwaardelijke steun voor Israel, de VS etc. Zo wordt de steun aan de genocide op de Palestijnen verstevigd geheel in strijd met internationaal recht (de order van het Internationaal Gerechtshof indachtig). En dat terwijl ––– o gotspe –– daarna uitdrukkelijk de intentie wordt uitgesproken om de genocide gepleegd door IS (Da’esh) juist internationaal te berechten. Er is opvallend genoeg hier geen sprake van het dagen van de genocidale criminelen van Israel voor het Internationaal Strafhof. Dat is punt (d).
.
De Nederlandse medeplichtigheid aan de genocide gepleegd door Israel in de Palestijnse gebieden neemt nu dus alleen maar toe. In dat licht komt de bepaling dat “Inburgering omvat kennis over de Holocaust en de slachtoffers daarvan” alleen nog maar hypocrieter over.
.
Ook gelet op de paragraaf over asielopvang én geheel volgens vrees en verwachting stel ik het volgende vast: we krijgen een kabinet van kruisvaarders. En met de gedoogsteun aan de genocide is Nederland nu echt een criminele organisatie geworden.