Weest gewaarschuwd, Mark & Dilan!

Ter attentie van Mark Rutte en Dilan Yeşilgöz-Zegerius citeer ik graag een verklaring van een politiek-beleidsadviseur, opgeleid aan de Harvard Kennedy School of Government, Sara El-Yafi, oorspronkelijk naar eigen zeggen uit Libanon. 

“Before I go, I would like to leave a message to the international community, particularly to president Emmanuel Macron, president Joe Biden, prime minister Rishi Sunak, all of the moguls behind those media corporations in the west. You are the architects of unspeakable horror. You are the embodiment of gross incompetence and sadistic cruelty. Your legacy in the history books will forever brand you as enablers of the genocide of one of the world’s most impoverished, defenseless, and vulnerable populations. You have collectively turned their living into a horrifying extermination camp, offering inexplainable support to one of the most hyper, militarized and ruthless armies on the planet. Your weapons, your funding, your unwavering political support, and your lies have been instrumental in the unspeakable slaughter and devastation that we are forced to witness. This is a stain on your conscience that can never and should never be erased.”

Weest gewaarschuwd, Mark en Dilan! 

Het citaat is mijn transcriptie van de conclusie van een videopresentatie van 21 october 2023 (noot 1) waarin Sara El-Yafi de Israelische uitleg weerlegt van het bombardement van het Al Ahli Hospitaal te Gaza. De hele analyse is zeer de moeite waard om te volgen, vooral ook in het verlengde van de vele verwijzingen die ik een paar dagen geleden al gaf over, inderdaad, de waarschijnlijkheid van de explosie van een vliegtuigbom met een ontsteker die op een bepaalde afstand van het doel wordt geactiveerd hetgeen het gebrek aan een inslagkrater zou verklaren (Joint Direct Attack Munition, waarvoor zie noot 2). 

      Zij gaat bij haar verklaring uit van dezelfde wetenschap waar sommige journalisten en historici eerder op hebben gewezen, namelijk, het besef dat de raketten van Hamas niet bijster veel schade hebben toegebracht omdat ze dat eenvoudigweg ook niet kunnen. Het zijn “primitieve” raketten (noot 3), “equivalenten van vuurwerk”, volgens Norman Finkelstein (zie noot 4), die eigenlijk de functie hebben van een “SOS” signaal, een schreeuw om hulp, begrip en aandacht, en tegelijkertijd een uiting van de vastbeslotenheid om zich te blijven verzetten (“sumûd”, zie noot 5) tegen de onbeschrijflijke onderdrukking en verdrukking die, zoals vaker samengevat, neerkomt op stapsgewijze genocide (Pappé’s “incremental genocide”: zie noot 6). 

   Volgens haar berekeningen zijn er tussen 2001 en 2023 in totaal slechts –– hoe erg ook –– 69 slachtoffers gevallen ten gevolge van maar liefst zo’n 36.000 Palestijnse raketten (inz. Qassam). Het Iron Dome defensiesysteem beslaat slechts 10 jaar van deze periode en verandert volgens haar weinig aan het gemiddelde van één dode op 500+ raketten voor de periode 2001-2023.  Dat blijkt ook uit de stabiele verhouding van 1:300 in een kortere tijdspanne vlak vóór en vlak na de inzet (zie noot 7). 

      De geringe militaire effectiviteit van de Palestijnse raketten, altijd afgevuurd in reactie op bijzondere misdaden van Israelische zijde, is een belangrijk symptoom van de asymmetrie in de strijd die toch ook, om meerdere redenen, nimmer een “oorlog” kan worden genoemd (noot 8). 

     Het is dan ook een gevaarlijke fictie dat Israel werkelijk het gevaar zou lopen door Hamas en hun medestanders in zee te kunnen worden gedreven of door de Palestijnen “van de kaart” te worden geveegd (zoals de Zionisten wel bezig zijn geweest te doen vanaf in ieder geval 1948). Israel heeft geen “hulp” nodig voor verdediging, maar kan dat misschien wel gebruiken voor de volbrenging van de door deze staat bewust in gang gezette genocide. Israel heeft het recht zich te verdedigen? Er komt slechts sporadisch een aanval vanuit de Palestijnse bezette gebieden of het concentratiekamp Gaza. De Qassam raketten zijn geen werkelijke bedreiging, zeker niet voor het “voortbestaan” van de staat Israel. En wanneer we op het nieuws horen dat er een vluchtelingenkamp moest worden gebombardeerd, of een moskee, een school of een ziekenhuis, omdat Hamas bezig zou zijn een nieuwe actie voor te bereiden, moeten we even goed nadenken wat voor soort actie de strijders nu nog zouden kunnen uitvoeren. De Gazastrook is inmiddels potdicht. Er kan geen uitval meer komen. Er is alleen nog vuurwerk. Israelische zelfverdediging? Nee, het is wraak. Waar de Israeli mee bezig zijn, telkens wanneer ze naar eigen zeggen weer eens “het gras maaien” in Gaza, is de uitoefening van pure vergelding en ethnische zuivering.

     Jaap Hamburger, de voorzitter van Een Ander Joods Geluid, ging in op deze perversiteit tijdens zijn toespraak op het Chasséplain te Breda op 22 mei 2021: “‘To mow the grass’, ‘het gras maaien’, dat is de onschuldig klinkende uitdrukking die circuleert in militaire kringen in Israël, om de periodieke aanvallen op Gaza aan te duiden, en te rechtvaardigen. 2008/’09, 2012, 2014 en nu 2021, bommen en granaten over Gaza, alles tegen de achtergrond van een permanente, wurgende blokkade. Het gras maaien, hier wordt iets gruwelijks benoemd en tegelijkertijd krijgt dit de schijn mee van iets onschuldigs. Het is het mechanisme waarmee arrogantie [en] sadisme wordt verhuld. Israël als de boosaardige tuinman van Gaza. Deze uitdrukking ‘het gras maaien’ verraadt, nee, bewijst dat er sprake is van intentioneel handelen; het wachten aan Israëlische kant is op een aanleiding en elke aanleiding hoe dun en gezocht ook, die propagandistisch kan worden uitgebeend, volstaat om de ‘grasmaaiers’ er op uit te sturen, over zee, uit de lucht, vanaf het land. De ‘raketten van Hamas’ […] waren het excuus waarop gewacht werd.” (Noot 9).

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Noot 1. Sara El-Yafi, “Analysis about the bombing of Al Ahli Hospital” op Facebook Video (https://www.facebook.com/watch/?v=296609443156400), of op  Instagram (https://www.instagram.com/reel/Cyp18JVMbIJ/). Ze is politieke adviseur (https://saraelyafi.com/who-are-you/)

Noot 2. Channel 4 News over de voorlopige conclusies van Forensic Architecture, Earshot en de NGO Al Haq: “Human rights investigators raise new questions on Gaza hospital explosion” (https://www.youtube.com/watch?v=MVQALHmgo8U). Verder: Redactioneel, “Who Bombed Al-Ahli Baptist Hospital: Three Investigations Offer Answers”, The Palestine Chronicle, 21 October 2023 (https://www.palestinechronicle.com/who-bombed-al-ahli-baptist-hospital-three-top-investigations-offer-an-answer/). Over het mogelijk gebruikte wapensysteem: Sethat Tutak, “Absence of craters in Gaza hospital attack suggests use of ‘proximity fuse’: Ammunition specialist”, Anadolu Agency, 19 Oct 2023

(https://www.aa.com.tr/en/world/absence-of-craters-in-gaza-hospital-attack-suggests-use-of-proximity-fuse-ammunition-specialist/3025513#)

Noot 3. Ilan Pappé, Ten Myths About Israel, 2017, 132. En zie volgende noot. 

Noot 4. “Norman Finkelstein: The “Big Lie” About Gaza is That the Palestinians Have Been the Aggressors”, Amy Goodman’s interview met Norman Finkelstein voor Democracy Now!, “The War and Peace Report”, 19 Januari 2018 (https://www.democracynow.org/2018/1/19/norman_finkelstein_on_the_big_lie). “They’re fireworks. They’re enhanced fireworks.”, stelt Finkelstein ter aanduiding van een van de vele kleine leugentjes en verdraaïngen die tesamen de Grote Leugen vormen: “they’re not rockets. The problem is […] that Hamas and Israel have a mutual stake in pretending they’re rockets. Hamas pretends they’re rockets so it can show its people armed resistance works. «See how afraid they are of us?» And Israel pretends they’re rockets so it could say, «We’re acting in self-defense.» But they are not rockets. They’re just enhanced fireworks.” (vanaf tijdcode circa 05:00).  In zijn boek Norman G. Finkelstein, Gaza. An Inquest into its Martyrdom, University of California Press, Oakland, California 2018, 206-207, 223-228, 243 (“enhanced fireworks or «bottle rockets»”), 257-271 en 318-319 (over de primitieve rakketten en de imprecieze mortieren). Cf. Rashid Khalidi, The Hundred Year’s War on Palestine. A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917-2017, Metropolitan Books 2020, 221-227

Voor de overlevingsstrategie “sumûd”, zie Helena Lindholm-Schulz, with Juliane Hammer, The Palestinian Diaspora. Formation of Identities and Politics of Homeland, Routledge, Londen en New York, 2003, 106-107, 238. 

Noot 6. Het concept van “incremental genocide” of “continued genocide”, zoals gemanifesteerd tijdens de herhaaldelijke aanvallen op Gaza volgens de zogenaamde Dahiya (Dahiyya) doctrine, was door Ilan Pappé al eerder ontvouwd in het boek dat hij met Noam Chomsky had geschreven over de collectieve bestraffing van Gaza in december 2008 en januari 2009:  Voor zijn gebruik van de term, zie verder Ilan Pappé, “Israel’s incremental genocide in the Gaza ghetto”, The Electronic Intifada, 13 Juli 2014; id., The Biggest Prison on Earth. A History of the Occupied Territories, 2017, bijv. 214-225; id., Ten Myths About Israel, 2017, bijv. 113, 130. Cf. A. Clare Brandabur, “Roadmap to Genocide”, Nebula , Vol. 5, Issue 3, 2008. Of ook Ramzy Baroud, “Incremental Genocide: A Brief History of Israel’s Violence Against Palestine”, Toward Freedom. Global Reports. Grassroots Perspectives, 17 Januari 2018 (https://towardfreedom.org/story/archives/west-asia/incremental-genocide-a-brief-history-of-israels-violence-against-palestine/)

Noot 7. Norman G. Finkelstein, Gaza. An Inquest into its Martyrdom, University of California Press, Oakland, California 2018, 206-207. 

Noot 8.  Gideon Levy, The Punishment of Gaza, Verso, New York en Londen, 2010: o.a. 19-21 (“Who Started It?”, 9 Juli 2006); 32-34 (“A War on Children”, 2 September 2007); 35-40 (“The Children of 5767”, 27 September 2009, op p. 35, over de periode September 2008 tot September 2009: “ninety-two Palestinian children were killed (fortunately, not a single Israeli child was killed by Palestinians, despite the Qassams)”). Cf. Dries van Agt, Een schreeuw om recht. De tragedie van het Palestijnse volk, De Bezige Bij, Amsterdam 2009, 289. Voor de diskwalificatie van het woord “oorlog” van Israel tegen Gaza of Hamas in Gaza, zie Levy, op. cit., 108-112 (“War By Any Other Name”, 16 Januari 2009). En zie Ilan Pappé, Ten Myths About Israel, 2017, 130-137. 

Noot 9. De toespraak van Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid, is kennelijk voorgedragen tijdens de manifestatie van 23 mei 2021 op het Chasséveld van Breda en is gepubliceerd op de Facebook pagina van “Hart voor Palestina” (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3968117599970373&id=627110297404470&paipv=0&eav=AfaJym6GuLVciQLfR-GITM72n47wtzWs54IfPUMoUSmePNYZy1ahBuAOwarMQ51JXio&_rdr). Voor mijn opname van een andere toespraak van Jaap Hamburger, zie de video “Palestinian Lives Matter, Amsterdam 14 juni 2020” (vimeo.com/429072335)