Gegoede grijsaards

Ik hoop dat Feliz en ik dat ook worden: gegoede grijsaards nog in het volle bezit onzer geestvermogens!

“— Onlangs zijn twee gegoede grijsaards in het gesticht van Camp de Prots te Bayonne opgenomen. De man was volgens zijn doopcedul 108 en de vrouw 107 jaren oud. Beiden zijn nog in het volle bezit hunner geestvermogens.”

Algemeen Handelsblad d.d. 03-05-1860 (KB/Delpher https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010240385:mpeg21:p002).

Algemeen Handelsblad, 03-05-1860 (KB/Delpher)