Piet Ajax 1912

Gisteren vond in Eindhoven de inhuldiging van PSV als landskampioen plaats. Misschien kan dit beeld uit 1912 enige troost bieden aan de fans van Ajax in mijn familie?

Uit: De Prins der geïllustreerde bladen van 13 Januari 1912

Uit: De Prins der geïllustreerde bladen van 13 Januari 1912. Eigen collectie.

Amsterdamse Verhalen: de Lentesneeuw gevangen op 22 mei 2013

Lentesneeuw Foto HJLirb

Lentesneeuw Foto HJLirb

Deze video heb ik gemaakt ter viering van de 400e verjaardag van de Amsterdamse Grachtengordel, Unesco Werelderfgoed.

Amsterdam Stories: Spring Snow, May 2013. The Whirling Seeds of the Dutch Elm on Vimeo

Het verhaal in de ondertitels, vertaald in het Nederlands:

De spintkever is verantwoordelijk voor de iepziekte. Die heeft wereldwijd ontelbaar veel iepen gedood. Dankzij een zorgvuldige organisatie en beheer, is de spintkever uit het centrum van Amsterdam verbannen. De iepen aan de buitenranden van de stad worden nét zo nauwgezet in de gaten gehouden als hun collega’s in het stadscentrum. Zodra een boom geïnfecteerd blijkt te zijn wordt die onmiddellijk gekapt en weggewerkt. Zo vormen de bomen in de buitenste ringen van de stad dus een soort “cordon sanitaire”. Als “diagnostische waarschuwingsbomen” dienen ze om de de iepen in de monumentale grachtengordel te beschermen. Deze uitgekiende zoneringsstrategie is van historische betekenis. Want  iepen hebben de grachtengordel bevolkt reeds vanaf het begin van de aanleg ervan 400 jaar geleden. Deze video is een ode aan deze stokoude inwoner van de stad Amsterdam. Dit eerbewijs is zeer verdiend omdat de iep, elke lente weer opnieuw, het leven viert met een vrolijke dans van zaadjes die door de straten en grachten wervelen. Het heerlijke schouwspel van de  “lentesneeuw” kunnen we ervaren als een viering van hte leven in de stad Amsterdam. En we zijn de iep dankbaar dat het ons al 400 jaar wordt geboden!

Engelse ondertitels:

The elm bark beetle is responsible for the Dutch Elm Disease. It has killed countless elm trees across the world. Through careful planning and management, the harmful beetle has successfully been banned from the Amsterdam city centre. The elm trees in the outer rings of the city are being watched just as closely as their fellow-elms in the centre. Any infected tree will immediately be cut down and carefully disposed of. Thus, the trees in the wider areas encircling the city centre constitute a “cordon sanitaire”. As “warning sign posts”, they serve to protect the elms in the historic canal district in the inner rings of the city. This elaborate zonation strategy has historical significance. The Dutch Elm has populated the historic canal district of Amsterdam from its initial layout 400 years ago. This film is a tribute to this age-old resident of Amsterdam. It is much deserved, for each Spring, the elm celebrates life with a cheerful shower of seeds whirling through the streets and the canals. This wonderful “Spring Snow” event can be enjoyed as a celebration of life in the city of Amsterdam. And we thank the elm for putting up this show for the past 400 years.

©2013 Huib J. Lirb

Voor meer informatie over de mooie initiatieven die bijdragen tot de ontwikkeling van het Amsterdam Springsnow Festival in de komende jaren, zie de website of de Facebook pagina.

De Koningsgracht.

Singel in Schenk 1661-1715 1000px P1060802
“100 Afbeeldinge der voornaamste Gebouwen van Amsterdam door Petrus Schenk 1661-1715”,
nr. 87, “De Hand- en Voetboogsdoelen, op de Cingel nevens de Vergaderplaats van de West-Indische Maatschappij”.
Facsimile uitgave 1970 in eigen collectie Luepp. 
Rick ten Have (D66) wil onze Singel aan Willem Alexander geven. Het is een onzalig idee. Het voorstel blijkt, niet op het eerste gezicht maar bij nader inzien, inderdaad aan te sluiten bij een historisch precedent. Want we zullen zien dat het Singel ooit, in de 17e eeuw, inderdaad al een tijdje de “Koningsgracht” heeft geheten. Maar we zullen ook zien dat die naam bij de Amsterdammers niet gewaardeerd genoeg was om te worden gehandhaafd. Dat blijkt natuurlijk sowieso al uit het feit dat ze in onbruik is geraakt. Ik meen dat de verwerping door de Amsterdamse stadsbevolking van de naam “Koningsgracht” ten gunste van de “Singel” wellicht meer van betekenis is dan de formele naamgeving aan het begin van de 17e eeuw zelf. Lees verder