Amsterdamse Verhalen: de Lentesneeuw gevangen op 22 mei 2013

Lentesneeuw Foto HJLirb

Lentesneeuw Foto HJLirb

Deze video heb ik gemaakt ter viering van de 400e verjaardag van de Amsterdamse Grachtengordel, Unesco Werelderfgoed.

Amsterdam Stories: Spring Snow, May 2013. The Whirling Seeds of the Dutch Elm on Vimeo

Het verhaal in de ondertitels, vertaald in het Nederlands:

De spintkever is verantwoordelijk voor de iepziekte. Die heeft wereldwijd ontelbaar veel iepen gedood. Dankzij een zorgvuldige organisatie en beheer, is de spintkever uit het centrum van Amsterdam verbannen. De iepen aan de buitenranden van de stad worden nét zo nauwgezet in de gaten gehouden als hun collega’s in het stadscentrum. Zodra een boom geïnfecteerd blijkt te zijn wordt die onmiddellijk gekapt en weggewerkt. Zo vormen de bomen in de buitenste ringen van de stad dus een soort “cordon sanitaire”. Als “diagnostische waarschuwingsbomen” dienen ze om de de iepen in de monumentale grachtengordel te beschermen. Deze uitgekiende zoneringsstrategie is van historische betekenis. Want  iepen hebben de grachtengordel bevolkt reeds vanaf het begin van de aanleg ervan 400 jaar geleden. Deze video is een ode aan deze stokoude inwoner van de stad Amsterdam. Dit eerbewijs is zeer verdiend omdat de iep, elke lente weer opnieuw, het leven viert met een vrolijke dans van zaadjes die door de straten en grachten wervelen. Het heerlijke schouwspel van de  “lentesneeuw” kunnen we ervaren als een viering van hte leven in de stad Amsterdam. En we zijn de iep dankbaar dat het ons al 400 jaar wordt geboden!

Engelse ondertitels:

The elm bark beetle is responsible for the Dutch Elm Disease. It has killed countless elm trees across the world. Through careful planning and management, the harmful beetle has successfully been banned from the Amsterdam city centre. The elm trees in the outer rings of the city are being watched just as closely as their fellow-elms in the centre. Any infected tree will immediately be cut down and carefully disposed of. Thus, the trees in the wider areas encircling the city centre constitute a “cordon sanitaire”. As “warning sign posts”, they serve to protect the elms in the historic canal district in the inner rings of the city. This elaborate zonation strategy has historical significance. The Dutch Elm has populated the historic canal district of Amsterdam from its initial layout 400 years ago. This film is a tribute to this age-old resident of Amsterdam. It is much deserved, for each Spring, the elm celebrates life with a cheerful shower of seeds whirling through the streets and the canals. This wonderful “Spring Snow” event can be enjoyed as a celebration of life in the city of Amsterdam. And we thank the elm for putting up this show for the past 400 years.

©2013 Huib J. Lirb

Voor meer informatie over de mooie initiatieven die bijdragen tot de ontwikkeling van het Amsterdam Springsnow Festival in de komende jaren, zie de website of de Facebook pagina.