Mijn klacht gestuurd aan de bestuurders van de UvA

Refaar Alareer Library Tent Roeterseiland (foto uit eigen kring)

Vandaag heb ik de volgende brief met klacht gestuurd aan de bestuurders van de UvA.

“Geachte leden van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam,
In de wetenschap dat dit niet het eerste en enige bericht is dat u heeft ontvangen over de gebeurtenissen rond de bezetting en ontruiming van het universiteitsterrein op het Roeterseiland, wil ik toch beleefd uw aandacht vragen voor mijn klacht. De universiteit is bij uitstek een plaats waar kritische geluiden die afwijken van het groepsdenken in de maatschappij gehoord zouden moeten worden om aldus bij te dragen tot de verscherping van de dominante publieke opinie. De mogelijkheid bestaat immers dat de jonge mensen die academisch worden en zijn opgeleid met argumenten kunnen komen die aanleiding geven tot de overtuiging dat het groepsdenken is vervallen tot een dwaling in termen van moraliteit, goede zeden, rechtstatelijkheid en rechtvaardigheid. Zelf ben ik van mening dat het publieke debat in Nederland veel te veel wordt bepaald door halve waarheden en ronduit onwaarheden, die in sterke mate het gevolg zijn van duurzame manipulaties, die zorgvuldig worden onderhouden en algemeen worden vergemakkelijkt door een overheersende toestand van onwetendheid en onverschilligheid bij een groot deel van het algemeen publiek. Het is dan ook kwalijk dat dissidente geluiden van mensen die geacht mogen worden hun overtuigingen met argumenten te ondersteunen (want daarvoor zorgt uw instelling immers) eenvoudigweg worden weggeknuppeld en geschopt (dat laatste staat ook op beeld) door een aggressief optredende politiemacht. De aanklacht van erfvredebreuk tegen de protesterende studenten (en alumni) kan toch zeker niet deze snelle en gewelddadige reactie billijken, dunkt me. Het wekt de suggestie dat andere motieven een rol hebben gespeeld (de IHRA verklaring bijvoorbeeld indachtig). Hoe dan ook, ik vind het uiterst betreurenswaardig dat de Universiteit van Amsterdam het verkiest om aan te kant te staan van de partijen die de genocide op de Palestijnen in Gaza en, in context, de structurele bezetting van ook de Westoever en al die andere misdaden van de Israelische Apartheidsstaat in de Palestijnse gebieden en Israel zélf, gedogen of zelfs actief ondersteunen (waarbij ik dan opmerk dat mijn woordkeus gelegitimeerd is door meerdere rapporten van VN functionarissen, VN speciale rapporteurs, wereldwijd gerespecteerde NGO’s en uiteindelijk nu ook gesteund door de voorlopige bevindingen van het Internationaal Gerechtshof, en ten dele ook de Nederlandse rechter). Ik zal verder niet teveel van uw tijd gebruik maken en het hier bij laten. Dit was een klacht van een bezorgde burger, academisch opgeleid in Amsterdam (Universiteit van Amsterdam 1981 koststondig; Vrije Universiteit te Amsterdam 1985 – 1990; Leiden University voor NWO 1992-1996).
Met gepaste groet,
Huib J. Lirb
Amsterdam”